arrow arrow arrow arrow
Gerrit Aarts van Zijpvelt
(Circa 1610-)
Marrigje Barts Seijpestein
(Circa 1615-)
Adriaan Walings
(Circa 1610-)
Neeltje Claasdr Voort
(Circa 1610-)
Bart Gerrits van Zijpvelt
(1642-)
Cuijntje Adriaans
(Circa 1640-)
Arie Barts van Zijpvelt
(1677-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Gijsbertje Theunisdr in 't Veld

Arie Barts van Zijpvelt 72,460,1068

  • Christened: 2 december 1677, Westbroek 72
  • Marriage: Gijsbertje Theunisdr in 't Veld 24 november 1709, De Bilt 460,1068

  General Notes:

Akte inv.nr. U148a4, aktenr. 8, d.d. 11-06-1718
Aktesoort Scheiding
Notaris W. A. KEPPEL, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacob Barten
Naam eerste partij: kinderen van + Gysbert Gosense van Bemmel en Niesje Barten:
Naam eerste partij: Marrigjen van Bemmel, onmondig
Naam eerste partij: Kuyntjen van Bemmel, onmondig
Naam eerste partij: Hilligjen van Bemmel, onmondig
Naam eerste partij: Gosen van Bemmel, onmondig
Naam voogd eerste partij: voogd: Dirk Gosense van Bemmel
Naam eerste partij: Arien Barten ( Arien Barten van Sypveldt)
Naam eerste partij: Gerrit de Greeff
Naam echtgenote eerste partij: x Neeltjen Barten
Naam eerste partij: Gerrit Barten ( Gerrit Barten van Sytvelt)
Naam tweede partij: Kuyntjen Adriaans, (groot)moeder
Naam echtgenote tweede partij: wed. Bart Gerritsen
Soort onroerend goed: huysinge c.a. met zes mergen lands -naar Jacob Barten-
Ligging onroerend goed: Kerkweg
Belendingen onroerend goed: zw: NN van Voorst nw: NN Nellesteyn achter: Hendrik de Vragter
Gerecht onroerend goed: Westbroek
Soort onroerend goed: dertien mergen lands - naar Arien Barten -
Belendingen onroerend goed: voor: Binnenweg achter: de Berg ow: Hendrik van Hees ww: NN Oostrum
Gerecht onroerend goed: Westbroek
Soort onroerend goed: twe percelen lands - naar Gerrit de Greeff -
Gerecht onroerend goed: Westbroek, Binnenweg
Soort onroerend goed: huysinge c.a. met sestien mergen lands - naar Gerrit Barten-
Ligging onroerend goed: Kerkdyk
Belendingen onroerend goed: zw: capittel van St Marien t' Utregt nw: mevrouw NN Martens achter: Hollandse rade
Gerecht onroerend goed: ( Westbroek)
Soort onroerend goed: vier en een halff mergen lands - naar Jacob Barten -
Belendingen onroerend goed: zw: NN Ripperda nw: Gerrit Gysbertsen Smit
Gerecht onroerend goed: Westbroek, te Veenwaerts
Soort onroerend goed: twe mergen land - naar Jacob Barten -
Belendingen onroerend goed: voor: voorschreven ses mergen achter: Jacob Barten
Gerecht onroerend goed: Westbroek
Soort onroerend goed: tien mergen lands - naar Gysbert Gosense van Bemmel en Niesje Barten -
Gerecht onroerend goed: Westbroek, Zek
Soort onroerend goed: ses en een halff mergen lands - naar Arien Barten -
Ligging onroerend goed: Kerkdyk
Belendingen onroerend goed: achter: veenwaerds tot Gerrit de Greeff
Gerecht onroerend goed: Westbroek
Soort onroerend goed: vijff en een halff mergen land - naar Gerrit de Greeff -
Belendingen onroerend goed: voor: voorschreven ses en een halff mergen achter: Hollandse rade
Gerecht onroerend goed: ( Westbroek)
Soort onroerend goed: drie mergen lands - naar Gerrit Barten -
Ligging onroerend goed: Gageldyk
Belendingen onroerend goed: zw: Arien Klaassen Versteeg nw: Neeltjen van Zyl achter: Binnenweg
Gerecht onroerend goed: Westbroek, Binneweg
Bijzonderheden: het zevende perceel is door Gysbert Gosense van Bemmel verkocht aan Gerrit den Greeff

Akte inv.nr. U127a21, aktenr. 27, d.d. 09-02-1733
Aktesoort Scheiding
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gerrichie Gysberts
Naam echtgenote eerste partij: wed. Anthonis Willemsz int Velt
Naam eerste partij: Willem Anthonisz int Velt, zoon
Naam eerste partij: Maria Anthonis int Velt, dochter
Woonplaats eerste partij: De Bilt
Samenvatting inhoud akte: van gemeenschappelyke bedryfsvoering, tevens ter voldoening van vaderlyk erfdeel
Soort onroerend goed: getimmer naar Willem en Maria Anthonis int Velt
Gerecht onroerend goed: De Bilt, op grond van de heeren Martens
Soort onroerend goed: drie mergen bouwlant naar Willem en Maria Anthonis int Velt
Ligging onroerend goed: Noordwech
Belendingen onroerend goed: andere zyde: Hogewech
Gerecht onroerend goed: De Bilt
Soort onroerend goed: eene mergen bouwlant naar Willem en Maria Anthonis int Velt
Ligging onroerend goed: Noordwech
Belendingen onroerend goed: andere zyde: Biltse Vaart
Gerecht onroerend goed: Zeyst
Soort onroerend goed: twee en een halff mergen weylandts naar Willem en Maria Anthonis int Velt
Belendingen onroerend goed: ene zyde: N.N. de Leeuw
Gerecht onroerend goed: Cattenbroek
Bijzonderheden: met levenslange alimentatie voor de moeder
Bijzonderheden: Gysbert Anthonisz int Velt en Gysbertie Anthonis int Velt, gehuwd met Arien Barten van Zytvelt, hebben by huwelyk hun vaderlyk erfdeel ontvangen

Akte inv.nr. U182a3, aktenr. 261, d.d. 14-11-1742
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris J. DIEDENHOVEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Aart Jansz van Zypvelt, minderjarig
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam assistent eerste partij: ass.: Frederik de Bruyn, voogd
Woonplaats assistent: Loosdrecht
Naam assistent eerste partij: ass.: Arien Barten van Zypvelt, voogd
Woonplaats assistent: Westbroek
Naam tweede partij: Neeltje Jacobsz Vlug
Woonplaats tweede partij: Westbroek
Naam assistent tweede partij: ass.: Jan van Vreedendaal, stiefmoeder
Naam echtgenote assistent: x Barbara Joosten van de Meeren, eerder wed. Jacob Vlug, moeder
Woonplaats assistent: Westbroek
Bijzonderheden: met bylage: niet afgemaakte kopie
Bijzonderheden: als bruidegom langstlevende is zonder kinderen, erft hy; zyn er kinderen, erven deze; als de bruid langstlevende is, ontvangt zy f 1000-0-0; zy krygt lyftocht aan door kinderen na te laten goederen
Bijzonderheden: met benoeming van de langstlevende tot voogd
Bijzonderheden: moeder van de bruid doet afstand van legitieme portie

Akte inv.nr. U160a15, aktenr. 81, d.d. 24-04-1745
Aktesoort Goedkeuring
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Bart Gerritse van Zytveld en Kuyntie Adriaens, in leven echtelieden:
Naam eerste partij: Jacob Barten van Zytveld
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam eerste partij: Arien Barten van Zytveld
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam eerste partij: Gerrit Barten van Zytveld
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam eerste partij: Goosen van Bemmel
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam eerste partij: Teunis Peterse ( Teunis Peterse van Dyk )
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Merrichie van Bemmel
Naam eerste partij: de 2 kinderen Teunis Peterse en Merrichie van Bemmel
Naam eerste partij: Neeltje Barten van Sytveld
Naam echtgenote eerste partij: wed. Gerrit de Greef
Naam eerste partij: Kuyntie van Bemmel
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Bart de Greef
Woonplaats gemachtigde: Utregt
Samenvatting inhoud akte: van scheiding
Verwijzingen: procuratie d.d. 24-4-1745 voor gerecht van De Bilt
Verwijzingen: scheiding d.d. 11-6-1718 voor notaris W.A. Keppel 1068

Arie married Gijsbertje Theunisdr in 't Veld, daughter of Theunis Willems in 't Veld and Gerritje Gijsberts, on 24 november 1709 in De Bilt 460.,1068 (Gijsbertje Theunisdr in 't Veld was christened on 4 may 1690 in De Bilt 1010.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.