arrow arrow
Aart van Zijpvelt
(Circa 1575-)
? ?
(-)
Bart Ariens Seijpestein
(Circa 1580-)
Niesje Cornelisdr van Eijck
(Circa 1580-)
Gerrit Aarts van Zijpvelt
(Circa 1610-)
Marrigje Barts Seijpestein
(Circa 1615-)
Bart Gerrits van Zijpvelt
(1642-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Cuijntje Adriaans

Bart Gerrits van Zijpvelt 72,1063

  • Christened: 4 december 1642, Westbroek 72
  • Marriage: Cuijntje Adriaans 1063

  General Notes:

Koop en verkoop
Datering: 15-05-1666
Aktenummer: 42
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: A. HOUTMAN
Personen:
Verkoper: Claes Adriaenss
Woonplaats: Achtienhoven
Koper: Bart Gerritss
Echtgenoot: x Cuyntgen Adriaens, zuster
Woonplaats: Westbroeck
onroerend goed:
3 mergen lants, synde hoylant; Hendrick Willemsslant
Locatie: Hendrick Willemsslant
Soort object: 3 mergen lants, synde hoylant
Belendingen: achter: Willem Thymansslant zw: Nicolayconvent nw: de Cathuysers t' Utrecht
Gerecht: Westbroeck te Veenwaert
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U075c001

Akte inv.nr. U70a2, aktenr. 55, d.d. 10-07-1667
Aktesoort Procuratie
Notaris J. DUERKANT, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Claes Adriaenss
Naam tweede partij: Hendrick Willemss, zwager
Naam tweede partij: Berent Janss, zwager
Naam tweede partij: Bart Gerrits, zwager
Samenvatting inhoud akte: om met de verdere medeërfgenamen van zyn overleden ouders Adriaen Walichss en Neeltgen Claes zyn 1/4e portie in 2 percelen land onder Odyk en Zeist te verkopen en te transporteren en om uit de opbrengst schulden te voldoen
Verwijzingen: procuratie d.d. 14-5-1667 voor notaris J. Duerkant
Bijzonderheden: zyn ouders hebben in Westbroek gewoond
Bijzonderheden: met herroeping van de procuratie op Jan Dirckss van Oucoop

Akte inv.nr. U75b1, aktenr. 64, d.d. 12-12-1674
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Thyman Dircxss van Bemmell
Woonplaats eerste partij: Achtienhoven
Naam assistent eerste partij: ass.: Claes Ghysbertss Voort, zwager
Naam assistent eerste partij: ass.: Gosen Corneliss van Bemmell, oom en voogd
Naam assistent eerste partij: ass.: Jacob Corneliss Bosch, oom en voogd
Naam assistent eerste partij: ass.: Lubbert Adriaenss, oom
Naam assistent eerste partij: ass.: Govert Janss, oom
Woonplaats assistent: Westbroeck
Naam tweede partij: Marrichgen Adriaens
Naam echtgenote tweede partij: wed. Beernt Janss
Woonplaats tweede partij: [ Oostveen ], Achterweteringe
Naam assistent tweede partij: ass.: Bart Gerritss, zwager
Naam assistent tweede partij: ass.: Jan Cornelis, schoonvader
Beroep assistent: out schout van Westbroeck

Akte inv.nr. U75a1, aktenr. 520, d.d. 08-01-1676
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Adriaen Waligen:
Naam eerste partij: Jacob Hendricxss, schoonzoon
Woonplaats eerste partij: Achtienhoven
Naam eerste partij: Thyman Dircxss, schoonzoon
Woonplaats eerste partij: aen de Achterweteringe
Naam eerste partij: Bart Gerritss, schoonzoon
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam eerste partij: Claes Adriaenss, zoon
Naam tweede partij: Peter Jacobss van Driebergen
Soort onroerend goed: 18 mergen synde wey en bouwlant met huysinge c.a.
Gerecht onroerend goed: Odyck

Akte inv.nr. U114a3, aktenr. 36-1, d.d. 11-04-1691
Aktesoort Afstand
Notaris J. WANTENAAR, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Merrichien Barten
Naam echtgenote eerste partij: wed. Gerrit Aartsen
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam tweede partij: erven Gerrit Aartsen:
Naam tweede partij: Aart Gerritsen, zoon
Naam tweede partij: Bart Gerritsen, zoon
Woonplaats tweede partij: Westbroeck
Samenvatting inhoud akte: de boedel van Gerrit Aartsen en Merrichien Barten, in ruil voor onderhoud

Akte inv.nr. U114a3, aktenr. 36-2, d.d. 11-04-1691
Aktesoort Scheiding
Notaris J. WANTENAAR, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Gerrit Aartsen:
Naam eerste partij: Aart Gerritsen
Naam eerste partij: Bart Gerritsen
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Soort onroerend goed: twee mergen lants - naar Aart Gerritsen -
Ligging onroerend goed: Vaart
Gerecht onroerend goed: Achtienhoven
Soort onroerend goed: drie mergen lants - naar Aart Gerritsen -
Belendingen onroerend goed: zw: Henrick Schouten nw: Jan Petersen
Gerecht onroerend goed: Westbroeck, int Veen
Soort onroerend goed: hoffstede van een halff mergen sonder huys - naar Aart Gerritsen -
Belendingen onroerend goed: naast: NN Mansvelt
Soort onroerend goed: huys en hoffstede met ses mergen lants - naar Bart Gerritsen -
Ligging onroerend goed: Kerckwech
Belendingen onroerend goed: achter: Henrick de Vrachter
Gerecht onroerend goed: Westbroeck
Soort onroerend goed: vier hond lants - naar Bart Gerritsen -
Ligging onroerend goed: Binnewechtsendyck
Gerecht onroerend goed: Westbroeck, Seck

Akte inv.nr. U114a3, aktenr. 273, d.d. 28-03-1696
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris J. WANTENAAR, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gysbert Goossensen van Bemmel
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam assistent eerste partij: ass.: Hillichien Gysberts, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Goossen Cornelissen van Bemmell
Naam assistent eerste partij: ass.: Gerrit Meussen Vleugels, zwager
Naam assistent eerste partij: ass.: Jan Janssen Braey, zwager
Naam tweede partij: Niesien Barten van Sydervelt
Woonplaats tweede partij: Westbroeck
Naam assistent tweede partij: ass.: Bert Gerritsen van Sydervelt, vader
Naam assistent tweede partij: ass.: Aart Gerritsen van Sydervelt, oom
Naam assistent tweede partij: ass.: Claes Henricksen Heyn, neef

Akte inv.nr. U122a2, aktenr. 78, d.d. 25-11-1697
Aktesoort Procuratie
Notaris P. VAN LIENDER, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacob Vallan
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Maria Catharina Schack van Wittenouw
Beroep eerste partij: professor medicinae
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Godert van Ochten
Beroep tweede partij: advocaet hove van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: tot transport van land in Westbroek aan de weduwe van Bart Gerritsz, Gysbert Goossen van Bemmel en Aert Gerritsz

Akte inv.nr. U114a4, aktenr. 40, d.d. 05-03-1698
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris J. WANTENAAR, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Aert Gerritsen van Sydervelt
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam assistent eerste partij: borg: Cuyntyen Arisz
Naam echtgenote assistent: wed. Bart Gerritsen van Sydervelt
Woonplaats assistent: Westbroeck
Naam assistent eerste partij: borg: Jacob Aertsen van Sydervelt
Woonplaats assistent: Loosdregt
Naam tweede partij: Ernestus van Herlingen
Beroep tweede partij: predicant
Woonplaats tweede partij: Westbroeck
Samenvatting inhoud akte: f 800,- vanwege lening
Bijzonderheden: onderstaand: afgelost juni 1699

Akte inv.nr. U83b22, aktenr. 29, d.d. 06-04-1699
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris N. VONCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gysbert Goossenssen van Bemmel
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam assistent eerste partij: borg: Hilligien Gysbertss
Naam echtgenote assistent: wed. Goossen Corneliss van Bemmel
Naam assistent eerste partij: borg: Cuyntien Arienss
Naam echtgenote assistent: wed. Bart Gerritss
Woonplaats assistent: Westbroek
Naam tweede partij: Hendrik Janssen
Woonplaats tweede partij: De Bilt
Samenvatting inhoud akte: f 350,- wegens lening

Akte inv.nr. U114a4, aktenr. 153, d.d. 23-03-1700
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris J. WANTENAAR, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Cuyntjen Aerts
Naam echtgenote eerste partij: wed. Bart Gerritsen
Naam eerste partij: Gysbert Goossensz van Bemmel
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam tweede partij: Gerrit Willemsz de Goyer
Woonplaats tweede partij: De Bilt
Soort onroerend goed: ses morgen wey- of hoylandt
Ligging onroerend goed: Heerenwegh
Belendingen onroerend goed: achter: binnenweghdykjen zw: Jonas Willemsen ww: Lucas Hendricksz en Dirck Tonisz, huurders Westbroeck, int Binnewegh

Akte inv.nr. U148a4, aktenr. 8, d.d. 11-06-1718
Aktesoort Scheiding
Notaris W. A. KEPPEL, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacob Barten
Naam eerste partij: kinderen van + Gysbert Gosense van Bemmel en Niesje Barten:
Naam eerste partij: Marrigjen van Bemmel, onmondig
Naam eerste partij: Kuyntjen van Bemmel, onmondig
Naam eerste partij: Hilligjen van Bemmel, onmondig
Naam eerste partij: Gosen van Bemmel, onmondig
Naam voogd eerste partij: voogd: Dirk Gosense van Bemmel
Naam eerste partij: Arien Barten ( Arien Barten van Sypveldt)
Naam eerste partij: Gerrit de Greeff
Naam echtgenote eerste partij: x Neeltjen Barten
Naam eerste partij: Gerrit Barten ( Gerrit Barten van Sytvelt)
Naam tweede partij: Kuyntjen Adriaans, (groot)moeder
Naam echtgenote tweede partij: wed. Bart Gerritsen
Soort onroerend goed: huysinge c.a. met zes mergen lands -naar Jacob Barten-
Ligging onroerend goed: Kerkweg
Belendingen onroerend goed: zw: NN van Voorst nw: NN Nellesteyn achter: Hendrik de Vragter
Gerecht onroerend goed: Westbroek
Soort onroerend goed: dertien mergen lands - naar Arien Barten -
Belendingen onroerend goed: voor: Binnenweg achter: de Berg ow: Hendrik van Hees ww: NN Oostrum
Gerecht onroerend goed: Westbroek
Soort onroerend goed: twe percelen lands - naar Gerrit de Greeff -
Gerecht onroerend goed: Westbroek, Binnenweg
Soort onroerend goed: huysinge c.a. met sestien mergen lands - naar Gerrit Barten-
Ligging onroerend goed: Kerkdyk
Belendingen onroerend goed: zw: capittel van St Marien t' Utregt nw: mevrouw NN Martens achter: Hollandse rade
Gerecht onroerend goed: ( Westbroek)
Soort onroerend goed: vier en een halff mergen lands - naar Jacob Barten -
Belendingen onroerend goed: zw: NN Ripperda nw: Gerrit Gysbertsen Smit
Gerecht onroerend goed: Westbroek, te Veenwaerts
Soort onroerend goed: twe mergen land - naar Jacob Barten -
Belendingen onroerend goed: voor: voorschreven ses mergen achter: Jacob Barten
Gerecht onroerend goed: Westbroek
Soort onroerend goed: tien mergen lands - naar Gysbert Gosense van Bemmel en Niesje Barten -
Gerecht onroerend goed: Westbroek, Zek
Soort onroerend goed: ses en een halff mergen lands - naar Arien Barten -
Ligging onroerend goed: Kerkdyk
Belendingen onroerend goed: achter: veenwaerds tot Gerrit de Greeff
Gerecht onroerend goed: Westbroek
Soort onroerend goed: vijff en een halff mergen land - naar Gerrit de Greeff -
Belendingen onroerend goed: voor: voorschreven ses en een halff mergen achter: Hollandse rade
Gerecht onroerend goed: ( Westbroek)
Soort onroerend goed: drie mergen lands - naar Gerrit Barten -
Ligging onroerend goed: Gageldyk
Belendingen onroerend goed: zw: Arien Klaassen Versteeg nw: Neeltjen van Zyl achter: Binnenweg
Gerecht onroerend goed: Westbroek, Binneweg
Bijzonderheden: het zevende perceel is door Gysbert Gosense van Bemmel verkocht aan Gerrit den Greeff

Akte inv.nr. U160a15, aktenr. 81, d.d. 24-04-1745
Aktesoort Goedkeuring
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Bart Gerritse van Zytveld en Kuyntie Adriaens, in leven echtelieden:
Naam eerste partij: Jacob Barten van Zytveld
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam eerste partij: Arien Barten van Zytveld
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam eerste partij: Gerrit Barten van Zytveld
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam eerste partij: Goosen van Bemmel
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam eerste partij: Teunis Peterse ( Teunis Peterse van Dyk )
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Merrichie van Bemmel
Naam eerste partij: de 2 kinderen Teunis Peterse en Merrichie van Bemmel
Naam eerste partij: Neeltje Barten van Sytveld
Naam echtgenote eerste partij: wed. Gerrit de Greef
Naam eerste partij: Kuyntie van Bemmel
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Bart de Greef
Woonplaats gemachtigde: Utregt
Samenvatting inhoud akte: van scheiding
Verwijzingen: procuratie d.d. 24-4-1745 voor gerecht van De Bilt
Verwijzingen: scheiding d.d. 11-6-1718 voor notaris W.A. Keppel 1063

Bart married Cuijntje Adriaans, daughter of Adriaan Walings and Neeltje Claasdr Voort.1063 (Cuijntje Adriaans was born circa 1640.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.