arrow
Arie Barts
(Circa 1555-)
? ?
(-)
Cornelis Goijerds
(Circa 1550-)
Feijsje Hendriks
(Circa 1550-)
Bart Ariens Seijpestein
(Circa 1580-)
Niesje Cornelisdr van Eijck
(Circa 1580-)
Marrigje Barts Seijpestein
(Circa 1615-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Gerrit Aarts van Zijpvelt

Marrigje Barts Seijpestein 128

  • Born: Circa 1615
  • Marriage: Gerrit Aarts van Zijpvelt 128

  General Notes:

Uitkoop - ter voldoening van aandeel in de nalatenschap van Jan Garst
Datering: 02-05-1640
Aktenummer: 39
Datum: 02-05-1640
Soort akte: Uitkoop
Notaris: G. VAN NYENDAEL
Samenvatting: ter voldoening van aandeel in de nalatenschap van Jan Garst
Personen:
Uitkoper: Sara Du Wout
Echtgenoot: wed. Jan Garst
Uitkoper: Jacob Augustynss
Beroep: schout van Maersseveen
Tweede partij: mede-erfgenamen van Jan Garst:
Tweede partij: Gerard Aertss
Echtgenoot: x Marrighjen Barten, dochter van Niesjen Cornelis van Eyck
Woonplaats: Westbroeck
Tweede partij: Goossen Corneliss van Schayck
Woonplaats: Westbroeck
Tweede partij: Adriaen Corneliss van Schayck, broer van Goossen Corneliss van Schayck
Tweede partij: Goyert Corneliss van Schayck
VoorWoonplaats: ---, de Gagel
Tweede partij: Cornelis Corneliss Haes
Echtgenoot: x N.N., dochter van + Leonora Cornelisdr van Eyck
Woonplaats: ---, de Gagel
Aktedatum: 02-05-1640
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U030a001

Garantie - inzake restitutie van deel van uitkoopsom indien zou blyken dat Antonis van Eyck, gewoond hebbend in Tienhoven, nog in leven is of dat hy leefde by overlyden van Jan Garst zodat zyn erfgenamen gerechtigd zyn tot zyn portie; Henrick Anthoniss van Eyck, zoon van Antonis van Eyck, zal eventueel zyn hele portie teruggeven
Datering: 06-05-1640
Aktenummer: 40
Datum: 06-05-1640
Soort akte: Garantie
Notaris: G. VAN NYENDAEL
Samenvatting: inzake restitutie van deel van uitkoopsom indien zou blyken dat Antonis van Eyck, gewoond hebbend in Tienhoven, nog in leven is of dat hy leefde by overlyden van Jan Garst zodat zyn erfgenamen gerechtigd zyn tot zyn portie; Henrick Anthoniss van Eyck, zoon van Antonis van Eyck, zal eventueel zyn hele portie teruggeven
Personen:
Verlener: mede-erfgenamen van Jan Garst:
Verlener: Antonis Govertss
Woonplaats: Rodebrugge
Verlener: Cornelis Corneliss de Haes
Woonplaats: Rodebrugge
Verlener: Thonis Bartss van Oort anders van Sypesteyn
Woonplaats: Tienhoven
Verlener: Henrick Bartss van Oort, broer van Thonis Bartss van Oort anders van Sypesteyn
Beroep: backer
Woonplaats: Utrecht
Verlener: Gysbert Aertss
Echtgenoot: x Aeltjen Barten
Woonplaats: Maerssenveen
Verlener: Gerard Aertss
Echtgenoot: x Marrighjen Barten
Woonplaats: Westbroeck
Verlener: Henrick Antoniss van Eyck
Woonplaats: Maersseveen
Verlener: Dirck Pauwelss, zyn meester
Woonplaats: Maersseveen
Verkrijger: N.N.
Echtgenoot: wed. Jan Garst
Aktedatum: 06-05-1640
Bijzonderheden: Antonis Govertss en Cornelis Corneliss de Haes stellen zich borg voor elkaar; Thonis Bartss van Oort anders van Sypesteyn en Henrick Bartss van Oort stellen zich borg voor elkaar; Gerard Aertss en Gysbert Aertss stellen zich borg voor elkaar de weduwe van Jan Garst verklaart dat zy verder geen aanspraken heeft op eerste party
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U030a001

Akte inv.nr. U114a3, aktenr. 36-1, d.d. 11-04-1691
Aktesoort Afstand
Notaris J. WANTENAAR, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Merrichien Barten
Naam echtgenote eerste partij: wed. Gerrit Aartsen
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam tweede partij: erven Gerrit Aartsen:
Naam tweede partij: Aart Gerritsen, zoon
Naam tweede partij: Bart Gerritsen, zoon
Woonplaats tweede partij: Westbroeck
Samenvatting inhoud akte: de boedel van Gerrit Aartsen en Merrichien Barten, in ruil voor onderhoud 128

Marrigje married Gerrit Aarts van Zijpvelt, son of Aart van Zijpvelt and ? ?.128 (Gerrit Aarts van Zijpvelt was born circa 1610.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.