arrow
Willem Gijsberts in 't Veld
(Circa 1615-)
Gijsbertje Jacobs
(Circa 1620-)
Theunis Willems in 't Veld
(1645-Before 1698)
Gerritje Gijsberts
(Circa 1655-After 1737)
Gijsbertje Theunisdr in 't Veld
(1690-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Arie Barts van Zijpvelt

Gijsbertje Theunisdr in 't Veld 1005

  • Christened: 4 may 1690, De Bilt 1005
  • Marriage: Arie Barts van Zijpvelt 24 november 1709, De Bilt 420,1063

  General Notes:

Akte inv.nr. U127a21, aktenr. 27, d.d. 09-02-1733
Aktesoort Scheiding
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gerrichie Gysberts
Naam echtgenote eerste partij: wed. Anthonis Willemsz int Velt
Naam eerste partij: Willem Anthonisz int Velt, zoon
Naam eerste partij: Maria Anthonis int Velt, dochter
Woonplaats eerste partij: De Bilt
Samenvatting inhoud akte: van gemeenschappelyke bedryfsvoering, tevens ter voldoening van vaderlyk erfdeel
Soort onroerend goed: getimmer naar Willem en Maria Anthonis int Velt
Gerecht onroerend goed: De Bilt, op grond van de heeren Martens
Soort onroerend goed: drie mergen bouwlant naar Willem en Maria Anthonis int Velt
Ligging onroerend goed: Noordwech
Belendingen onroerend goed: andere zyde: Hogewech
Gerecht onroerend goed: De Bilt
Soort onroerend goed: eene mergen bouwlant naar Willem en Maria Anthonis int Velt
Ligging onroerend goed: Noordwech
Belendingen onroerend goed: andere zyde: Biltse Vaart
Gerecht onroerend goed: Zeyst
Soort onroerend goed: twee en een halff mergen weylandts naar Willem en Maria Anthonis int Velt
Belendingen onroerend goed: ene zyde: N.N. de Leeuw
Gerecht onroerend goed: Cattenbroek
Bijzonderheden: met levenslange alimentatie voor de moeder
Bijzonderheden: Gysbert Anthonisz int Velt en Gysbertie Anthonis int Velt, gehuwd met Arien Barten van Zytvelt, hebben by huwelyk hun vaderlyk erfdeel ontvangen 1063

Gijsbertje married Arie Barts van Zijpvelt, son of Bart Gerrits van Zijpvelt and Cuijntje Adriaans, on 24 november 1709 in De Bilt 420.,1063 (Arie Barts van Zijpvelt was christened on 2 december 1677 in Westbroek 72.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.