Aart van Zijpvelt
(Circa 1575-)
? ?
(-)
Gerrit Aarts van Zijpvelt
(Circa 1610-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Marrigje Barts Seijpestein

Gerrit Aarts van Zijpvelt 128

  • Born: Circa 1610
  • Marriage: Marrigje Barts Seijpestein 128

  General Notes:

Timmerman.

Uitkoop - ter voldoening van aandeel in de nalatenschap van Jan Garst
Datering: 02-05-1640
Aktenummer: 39
Datum: 02-05-1640
Soort akte: Uitkoop
Notaris: G. VAN NYENDAEL
Samenvatting: ter voldoening van aandeel in de nalatenschap van Jan Garst
Personen:
Uitkoper: Sara Du Wout
Echtgenoot: wed. Jan Garst
Uitkoper: Jacob Augustynss
Beroep: schout van Maersseveen
Tweede partij: mede-erfgenamen van Jan Garst:
Tweede partij: Gerard Aertss
Echtgenoot: x Marrighjen Barten, dochter van Niesjen Cornelis van Eyck
Woonplaats: Westbroeck
Tweede partij: Goossen Corneliss van Schayck
Woonplaats: Westbroeck
Tweede partij: Adriaen Corneliss van Schayck, broer van Goossen Corneliss van Schayck
Tweede partij: Goyert Corneliss van Schayck
VoorWoonplaats: ---, de Gagel
Tweede partij: Cornelis Corneliss Haes
Echtgenoot: x N.N., dochter van + Leonora Cornelisdr van Eyck
Woonplaats: ---, de Gagel
Aktedatum: 02-05-1640
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U030a001

Garantie - inzake restitutie van deel van uitkoopsom indien zou blyken dat Antonis van Eyck, gewoond hebbend in Tienhoven, nog in leven is of dat hy leefde by overlyden van Jan Garst zodat zyn erfgenamen gerechtigd zyn tot zyn portie; Henrick Anthoniss van Eyck, zoon van Antonis van Eyck, zal eventueel zyn hele portie teruggeven
Datering: 06-05-1640
Aktenummer: 40
Datum: 06-05-1640
Soort akte: Garantie
Notaris: G. VAN NYENDAEL
Samenvatting: inzake restitutie van deel van uitkoopsom indien zou blyken dat Antonis van Eyck, gewoond hebbend in Tienhoven, nog in leven is of dat hy leefde by overlyden van Jan Garst zodat zyn erfgenamen gerechtigd zyn tot zyn portie; Henrick Anthoniss van Eyck, zoon van Antonis van Eyck, zal eventueel zyn hele portie teruggeven
Personen:
Verlener: mede-erfgenamen van Jan Garst:
Verlener: Antonis Govertss
Woonplaats: Rodebrugge
Verlener: Cornelis Corneliss de Haes
Woonplaats: Rodebrugge
Verlener: Thonis Bartss van Oort anders van Sypesteyn
Woonplaats: Tienhoven
Verlener: Henrick Bartss van Oort, broer van Thonis Bartss van Oort anders van Sypesteyn
Beroep: backer
Woonplaats: Utrecht
Verlener: Gysbert Aertss
Echtgenoot: x Aeltjen Barten
Woonplaats: Maerssenveen
Verlener: Gerard Aertss
Echtgenoot: x Marrighjen Barten
Woonplaats: Westbroeck
Verlener: Henrick Antoniss van Eyck
Woonplaats: Maersseveen
Verlener: Dirck Pauwelss, zyn meester
Woonplaats: Maersseveen
Verkrijger: N.N.
Echtgenoot: wed. Jan Garst
Aktedatum: 06-05-1640
Bijzonderheden: Antonis Govertss en Cornelis Corneliss de Haes stellen zich borg voor elkaar; Thonis Bartss van Oort anders van Sypesteyn en Henrick Bartss van Oort stellen zich borg voor elkaar; Gerard Aertss en Gysbert Aertss stellen zich borg voor elkaar de weduwe van Jan Garst verklaart dat zy verder geen aanspraken heeft op eerste party
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U030a001

Akte inv.nr. U75b1, aktenr. 18, d.d. 07-12-1667
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Willem Janszn
Woonplaats eerste partij: Achtienhoven
Naam assistent eerste partij: ass.: Jan Aertszn, vader
Naam assistent eerste partij: ass.: Jan Aertszn den Jongen, oom
Naam assistent eerste partij: ass.: Gerrit Aerdtszn, oom
Naam assistent eerste partij: ass.: Adrieyaen Janszn de Roy
Naam assistent eerste partij: ass.: Aerdt Janszn
Naam tweede partij: Jacobusyen Willems
Naam echtgenote tweede partij: wed. Cornelis Wynnen
Woonplaats tweede partij: Achtienhoven
Naam assistent tweede partij: ass.: Willem Ghyssen, vader
Naam assistent tweede partij: ass.: Seegger Jacobuszn, oom
Naam assistent tweede partij: ass.: Gysberdt Willemszn, broer

Akte inv.nr. U114a3, aktenr. 36-1, d.d. 11-04-1691
Aktesoort Afstand
Notaris J. WANTENAAR, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Merrichien Barten
Naam echtgenote eerste partij: wed. Gerrit Aartsen
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam tweede partij: erven Gerrit Aartsen:
Naam tweede partij: Aart Gerritsen, zoon
Naam tweede partij: Bart Gerritsen, zoon
Woonplaats tweede partij: Westbroeck
Samenvatting inhoud akte: de boedel van Gerrit Aartsen en Merrichien Barten, in ruil voor onderhoud

Akte inv.nr. U114a3, aktenr. 36-2, d.d. 11-04-1691
Aktesoort Scheiding
Notaris J. WANTENAAR, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Gerrit Aartsen:
Naam eerste partij: Aart Gerritsen
Naam eerste partij: Bart Gerritsen
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Soort onroerend goed: twee mergen lants - naar Aart Gerritsen -
Ligging onroerend goed: Vaart
Gerecht onroerend goed: Achtienhoven
Soort onroerend goed: drie mergen lants - naar Aart Gerritsen -
Belendingen onroerend goed: zw: Henrick Schouten nw: Jan Petersen
Gerecht onroerend goed: Westbroeck, int Veen
Soort onroerend goed: hoffstede van een halff mergen sonder huys - naar Aart Gerritsen -
Belendingen onroerend goed: naast: NN Mansvelt
Soort onroerend goed: huys en hoffstede met ses mergen lants - naar Bart Gerritsen -
Ligging onroerend goed: Kerckwech
Belendingen onroerend goed: achter: Henrick de Vrachter
Gerecht onroerend goed: Westbroeck
Soort onroerend goed: vier hond lants - naar Bart Gerritsen -
Ligging onroerend goed: Binnewechtsendyck
Gerecht onroerend goed: Westbroeck, Seck 72,128

Gerrit married Marrigje Barts Seijpestein, daughter of Bart Ariens Seijpestein and Niesje Cornelisdr van Eijck.128 (Marrigje Barts Seijpestein was born circa 1615.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.