Claas Gerrits Voort
(Circa 1580-Before 1648)
Annigje Adriaans
(-)
Neeltje Claasdr Voort
(Circa 1610-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Adriaan Walings

Neeltje Claasdr Voort 72,128

  • Born: Circa 1610
  • Marriage: Adriaan Walings 22 april 1633, Westbroek 72,128

  General Notes:

Trouwt wonende Achttienhoven.

Akte inv.nr. U70a2, aktenr. 40, d.d. 14-05-1667
Aktesoort Procuratie
Notaris J. DUERKANT, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Claes Adriaenss
Naam tweede partij: Jan Dirckss van Aucoop
Woonplaats tweede partij: Rodebrugge
Samenvatting inhoud akte: om met de verdere medeërfgenamen van zyn ouders + Adriaen Walichss en + Neeltgen Claes, zyn 1/4e portie in 2 perceelen land onder Odyk en Zeist te verkopen en te transporteren en om uit de opbrengst schulden te voldoen
Bijzonderheden: zyn ouders hebben in Westbroek gewoond

Akte inv.nr. U70a2, aktenr. 55, d.d. 10-07-1667
Aktesoort Procuratie
Notaris J. DUERKANT, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Claes Adriaenss
Naam tweede partij: Hendrick Willemss, zwager
Naam tweede partij: Berent Janss, zwager
Naam tweede partij: Bart Gerrits, zwager
Samenvatting inhoud akte: om met de verdere medeërfgenamen van zyn overleden ouders Adriaen Walichss en Neeltgen Claes zyn 1/4e portie in 2 percelen land onder Odyk en Zeist te verkopen en te transporteren en om uit de opbrengst schulden te voldoen
Verwijzingen: procuratie d.d. 14-5-1667 voor notaris J. Duerkant
Bijzonderheden: zyn ouders hebben in Westbroek gewoond
Bijzonderheden: met herroeping van de procuratie op Jan Dirckss van Oucoop

Akte inv.nr. U114a8, aktenr. 32, d.d. 05-07-1710
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris J. WANTENAAR, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gysbertien Aarts, dochter van Adriaen Walinghsen en Neeltgen Claes
Naam echtgenote eerste partij: nu wed. Jacob Hendricksen
Woonplaats eerste partij: Achtienhoven, ontrent Westbroeck
Naam tweede partij: Aert Gerritsen van Zypvelt
Woonplaats tweede partij: Westbroeck
Soort onroerend goed: twee morgen lants, synde 't bovenste van vier morgen
Belendingen onroerend goed: nw: Gysbert van Bemmel ow: NN Nellesteyn
Gerecht onroerend goed: Westbroeck, te Veenwarts
Bijzonderheden: met toestemming van schoondochter Fychien Goverts, wed. Claes Hendricksen Heyn
Bijzonderheden: koopsom deels te voldoen aan Tonis Willemsen, deels aan Elisabeth Berents, wed. Luyt Joosten 72,128

Neeltje married Adriaan Walings, son of Waling Barends and ? ?, on 22 april 1633 in Westbroek 72.,128 (Adriaan Walings was born circa 1610.)

  Marriage Notes:

Ondertrouw; trouwen te Utrecht. 72

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.