arrow arrow arrow
Theunis Daams
(Circa 1640-)
? Gerrits Zeldenrijk
(Circa 1640-)
Gerrit Stevens van Rooijen
(Circa 1640-)
Neeltje Gerrits van Nes
(-)
Herman Theunisz van Schaik
(Circa 1665-After 1724)
Adriaantje Gerrits van Rooijen
(1663-)
Gerrit Hermans van Schaik
(Circa 1700-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Catharina Cornelisdr Hollaar

Gerrit Hermans van Schaik 92,128

  • Born: Circa 1700
  • Marriage: Catharina Cornelisdr Hollaar 25 november 1727, Vleuten 92,128

  General Notes:

"Gerrit Hendriks van Schaik" bij trouwen.

Huur en verhuur
Aktenummer: 1
Datum: 25-02-1723
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: J. WANTENAAR
Personen: Verhuurder: Agnes Margareta Stalpert van der Wielen
Huurder: Gerrit Harmensen van Schayck
Woonplaats: Legeweyde Sweserengsgerecht
onroerend goed: twaalff morgen bouw- en weylant;
Gerecht: Legeweyde
Bijzonderheden: huurder zal verhuurster vrywaren, inzake aanspraken van Harmen Tonissen van Schayck op resterende huurjaren; renversaal akte
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U114a010

Huur en verhuur
Aktenummer: 2
Datum: 25-02-1723
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: J. WANTENAAR
Personen:
Verhuurder: Pieter Schade
Beroep: advocaet voor den hove van Utregt
Huurder: Gerrit Harmensen van Schayck
Woonplaats: Legeweyde Sweserengsgeregt
onroerend goed: viertel lants, synde twee morgen wey- ende twee morgen bouwlant;
Gerecht: Legeweyde
Bijzonderheden: renversaal akte
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U114a010

Huur en verhuur
Aktenummer: 3
Datum: 05-03-1723
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: J. WANTENAAR
Personen:
Verhuurder: Harmen Tonisse van Schaik
Woonplaats: Legeweyde Sweserengsgeregt
Huurder: Gerrit Hermense van Schaick
Woonplaats: Legeweyde Sweserengsgeregt
onroerend goed: viertel lands, synde twee morgen wey- en twee morgen bouwlant;
Belendingen: ene zyde: Pieter Schade
Gerecht: Legeweyde
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U114a010

Akkoord - over schuld van tweede comparant
Aktenummer: 176
Datum: 08-05-1723
Soort akte: Akkoord
Notaris: G. VAN VIANEN
Samenvatting: over schuld van tweede comparant
Personen:
Eerste Partij: Johanna Luberta Berger, wed. Willem van Bambrugh
Echtgenoot: wed. Clamor Harmen van Cloet
Woonplaats: Utrecht, oz Oude Gragt
Tweede Partij: Harmen Teunissen van Schaick
Woonplaats: Lage Weyde
Borg: Gerrit Harmensse van Schaick, zoon
Woonplaats: Lage Weyde
Verwijzingen: schuldbekentenis d.d. 20-1-1693 voor notaris N. Vonck
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U152a002

Huur en verhuur
Aktenummer: 64
Datum: 07-10-1724
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: J. A. BECKER
Personen:
Verhuurder: Johannes van Wyck
Beroep: brouwer
Woonplaats: Utrecht
Huurder: Gerrit van Schayck
Woonplaats: Sweserengh
onroerend goed: 4 mergen wey- en bouwlandt;
Belendingen: naast: seeckere vicarie ow: NN heer van de Natewisch n.u. en Adriana Verheul ww: notaris NN de Barthoul
Gerecht: Laegheweyde
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U100a030

Akkoord - over betaling van achterstallige schulden
Aktenummer: 29
Datum: 11-11-1724
Soort akte: Akkoord
Notaris: J. VREEM
Samenvatting: over betaling van achterstallige schulden
Personen:
Eerste Partij: Adriaan Vastrik
Beroep: schout en gadermeester
Eerste Partij: Willem Witzen
Beroep: schepen van Zuylen en Swesereng
Eerste Partij: Jan Woutersse Pas
Beroep: schepen van Zuylen en Swesereng
Tweede Partij: Herman Teunisse van Schayk
Beroep: huysman
Woonplaats: Zuylen en Swesereng
Borg: Gerrit Hermanss van Schayk, zoon
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U159a003

Huur en verhuur
Aktenummer: 93
Datum: 04-03-1725
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: J. WANTENAAR
Personen:
Verhuurder: de mombercamer
Woonplaats: Utregt
Verhuurder: de fundatie van Evert van de Pol
Huurder: Gerrit Hermense van Schaik
Woonplaats: Legeweyde
onroerend goed: vier morgen weyland; Huppelsendyck
Belendingen: achter: Liesveltseweteringe
Gerecht: Legeweyde, in de Crom ontrent de Huppel
Bijzonderheden: renversaal akte
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U114a010

Huur en verhuur
Aktenummer: 138
Datum: 11-11-1731
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: C. F. PRONCKERT
Personen:
Verhuurder: Goris t Hoen
Beroep: borgermeester van Ysselsteyn
Huurder: Gerrit Hermense van Schayck
onroerend goed: 10 mergen wey- en bouwlandt; Laageweydsendyk
Belendingen: achter: heere van Spangen
Gerecht: Laageweyde
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U162a012

Scheiding
Aktenummer: 2
Datum: 04-01-1738
Soort akte: Scheiding
Notaris: E. VLAER
Personen:
Eerste Partij: Teuntje Voorn
Echtgenoot: wed. Cornelis Hollaar
Woonplaats: Vleuten
Erven Cornelis Hollaar:
Tweede Partij: Gerrid Hollaar, zoon
Tweede Partij: Gerrid van Schaik
Echtgenoot: x Catharina Hollaer, dochter
Tweede Partij: Johannes Hollaar, zoon
Tweede Partij: Hendrik Hollaar, zoon
Tweede Partij: Jacob Hollaar, zoon
Tweede Partij: Arnoldus Hollaar, zoon
onroerend goed: huysinge, hofstede c.a. met 11 mergen boomgaard, bouw, en weyland - naar Jacob Hollaar -; Alendorper Thiendweg en Alendorpsendyk
Belendingen: achter: heere van Nyeveld en De Meern
daghuurderswoninge met 1 1/2 mergen boomgaerd; Alendorpsen Thiendweg
Belendingen: achter: heer van Nyveld
Gerecht: Vleuten, Alendorp
Bijzonderheden: Jacob Hollaar zal zyn moeder levenslang onderhouden
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U166a015

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 79
Datum: 26-04-1755
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: G. J. VAN SPALL
Personen:
Bruidegom: Hermannus van Schaik
Assistent: Gerrit van Schaick, vader
Bruid: Katarina Swesereng
Bijzonderheden: lyftocht langstlevende
met benoeming van langstlevende tot voogd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U196a011

Uitkoop - uit de boedel, ook ten aanzien van het erfdeel van zyn overleden zoon Cornelis van Schalkwyk
Aktenummer: 140
Datum: 25-09-1763
Soort akte: Uitkoop
Notaris: L. VAN DER PAUW
Samenvatting: uit de boedel, ook ten aanzien van het erfdeel van zyn overleden zoon Cornelis van Schalkwyk
Personen:
Uitkoper: Gerrit van Schayk
Echtgenoot: wedr. Catharina Hollaar
Woonplaats: Lageweyde
Tweede Partij: Cornelis van Schalkwyk
Echtgenoot: eerder wedr. Adriana van Schayk, dochter
Woonplaats: Lageweyde
Verwijzingen: testament d.d. ----- voor notaris L. van der Pauw
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U205a018

Uitkoop - uit de boedel van Pieter van Nes en + Cornelia van Schayk
Aktenummer: 102
Datum: 24-11-1770
Soort akte: Uitkoop
Samenvatting: uit de boedel van Pieter van Nes en + Cornelia van Schayk
Notaris: L. VAN DER PAUW
Personen:
Uitkoper: Pieter van Nes
Echtgenoot: wedr. Cornelia van Schayk, dochter Gerrit van Schayk
Woonplaats: Zuylen en Sweserengh, Lage Weyde
Zyn kinderen:
Tweede Partij: Catharina van Nes, 10 jaar
Tweede Partij: Gerrigje van Nes, 4 jaar
Voogd: Hermanus van Schayk, broer van Cornelia van Schayk
Voogd: Arien van Nes, broer van Pieter van Nes
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U205a024

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 103
Datum: 24-11-1770
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: L. VAN DER PAUW
Personen:
Bruidegom: Pieter van Nes
Echtgenoot: wedr. Cornelia van Schayk, dochter Gerrit van Schayk
Woonplaats: Zuylen en Sweserengh, Lage Weyde
Bruid: Cornelia van der Vliet
Woonplaats: Zuylen en Sweserengh, Lage Weyde
Verwijzingen: uitkoop d.d. 24-11-1770 voor notaris L. van der Pauw
Bijzonderheden: met benoeming van de langstlevende tot voogd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U205a024

Testament
Aktenummer: 8
Datum: 20-02-1771
Soort akte: Testament
Notaris: B. SLUYTERMAN
Personen:
Testateur: Gerrit van Schaaick
Woonplaats: Zuylen
Erfgenaam: Hermannus van Schaaick, zoon
Erfgenaam: kinderen + Cornelia van Schaaick, dochter en Pieter van Es
Bijzonderheden: met benoeming van Hermannus van Schaayck, zoon en Arnoldis Puppelman, meester zilversmid te Utrecht, tot voogd; met benoeming van Arnoldus Puppelman tot executeur
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U230a010

Scheiding - de boedel van hun ( groot ) ouders Gerrit van Schaik en Catharina Hollaar
Aktenummer: 24
Datum: 21-04-1776
Soort akte: Scheiding
Notaris: B. SLUYTERMAN
Samenvatting: de boedel van hun ( groot ) ouders Gerrit van Schaik en Catharina Hollaar
Personen: Eerste Partij: Hermanus van Schaik
Woonplaats: Oudwulven
Tweede Partij: Pieter van Nes
Echtgenoot: eerder wedr. Cornelia van Schaik
Woonplaats: Zuylen
Minderjarige kinderen van Pieter van Nes en Cornelia van Schaik:
Tweede Partij: Catharina van Nes
Tweede Partij: Gerrigje van Nes
Voogd: Arie van Nes, oom
Voogd: Arnoldus Puppelman
Beroep: zilversmit
Woonplaats: Utrecht
Verwijzingen: testament d.d. 20-2-1771 voor notaris B. Sluyterman testament d.d. 30-5-1756 voor notaris L. van der Pauw uitkoop d.d. 25-9-1763 voor notaris L. van der Pauw uitkoop d.d. 24-11-1770 voor notaris L. van der Pauw schuldbekentenis d.d. 17-9-1760 voor notaris Hendrik van Dam
onroerend goed: 10 mergen bouw- en weiland - naar Catharina van Nes en Gerrigje van Nes -; Lageweydzedyk
Belendingen: achter: NN Dons
Gerecht: Lageweyde, op de Sogkuyl
4 mergen weiland;
Gerecht: Lageweide, omtrend den Huppel, in de Crom
Bijzonderheden: Pieter van Nes is erfgenaam van zyn zoon Gerrit van Nes; zwager Cornelis van Schalkwyk, weduwnaar Adriana van Schaik en erfgenaam van zyn zoon Cornelis van Schalkwyk, is uitgekocht; Harmanus van Schaik en Arie van Nes stellen zich borg voor Pieter van Nes ten behoeve van de onmondigen inzake uitkering van hun porties
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U230a013

Kwitantie - van de rest van de nalatenschap van hun grootvader Gerrit van Schaaik met belofte tot indemnatie
Aktenummer: 60
Datum: 15-05-1791
Soort akte: Kwitantie
Notaris: Z. C. VAN LEENE
Samenvatting: van de rest van de nalatenschap van hun grootvader Gerrit van Schaaik met belofte tot indemnatie
Personen:
Kinderen en erfgenamen van Pieter van Nes en Cornelia van Schaaik:
Eerste Partij: Catharina van Nes
Woonplaats: Lageweyde
Eerste Partij: Gerrigje van Nes
Woonplaats: Lageweyde
Tweede Partij: boedel van Gerrit van Schaaik, grootvader, en Catharina Hollaar, in leven echtelieden
Executeur testamentair: Arnoldus Puppelman, voogd
Echtgenoot: gehuwd geweest met Cornelia Bell
Verwijzingen: testament d.d. 20-2-1771 voor notaris B. Sluyterman rekening en verantwoording d.d. 21-4-1775 voor notaris B. Sluyterman scheiding d.d. 21-4-1775 voor notaris B. Sluyterman
Bijzonderheden: tevens ontslag uit voogdyschap over Catharina van Nes en Gerrigje van Nes van Arnoldus Puppelman ten overstaan van Arie van Nes, oom, gekozen voogd voor het gedeelte van Catharina Hollaar
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U207a021 128

Gerrit married Catharina Cornelisdr Hollaar, daughter of Cornelis Paulusz Hollaar and Theuntje Voorn, on 25 november 1727 in Vleuten 92.,128 (Catharina Cornelisdr Hollaar was born circa 1700.)

  Marriage Notes:

RK. Getuigen: Rev. Dom. Alardus de Weert en Geertje Teunisz. 92

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.