arrow arrow arrow arrow
Herman Theunisz van Schaik
(Circa 1665-After 1724)
Adriaantje Gerrits van Rooijen
(1663-)
Cornelis Paulusz Hollaar
(Circa 1670-)
Theuntje Voorn
(Circa 1675-)
Gerrit Hermans van Schaik
(Circa 1700-)
Catharina Cornelisdr Hollaar
(Circa 1700-)
Herman Gerrits van Schaik
(1728-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Catharina Hermans van Swesereng

Herman Gerrits van Schaik 32,48,68

  • Christened: 26 august 1728, Utrecht 32
  • Marriage: Catharina Hermans van Swesereng 29 april 1755, Utrecht 32,68

  General Notes:

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 79
Datum: 26-04-1755
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: G. J. VAN SPALL
Personen:
Bruidegom: Hermannus van Schaik
Assistent: Gerrit van Schaick, vader
Bruid: Katarina Swesereng
Bijzonderheden: lyftocht langstlevende; met benoeming van langstlevende tot voogd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U196a011

Huur en verhuur
Aktenummer: 32
Datum: 29-12-1759
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: G. J. VAN SPALL
Personen:
Verhuurder: Jan Vermeulen
Huurder: Hermen Zwezeryn
Woonplaats: De Bilt
Huurder: Hermannus van Schaick
Woonplaats: Oudwulven
onroerend goed: 6 mergen weyland;
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U196a014

Afstand - van roerende goederen en vee
Aktenummer: 59
Datum: 29-09-1764
Soort akte: Afstand
Samenvatting: van roerende goederen en vee
Notaris: J. KOL
Personen:
Cedent: Harmen Hendriksz van Sweseryn
Echtgenoot: x Cornelia Hendriks van Miltenborg
Woonplaats: Amelisweerd
Cessionaris: Arien van Sweseryn, zoon
Bijzonderheden: Arien van Sweseryn neemt pacht van hofstede over en zal schulden voldoen onder beding van levenslange gratis inwoning met toestemming van de overige kinderen, te weten:Hendrik van Sweseryn te Jutphaas, Willem van Sweseryn, Anthony Oostrom, gehuwd met Cunera van Sweseryn te Vuylcop, Hermannus van Schaik, wonende op Oude Wulven, gehuwd met Catharina van Sweseryn
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U219a012

Uitkoop - uit de boedel van Pieter van Nes en + Cornelia van Schayk
Aktenummer: 102
Datum: 24-11-1770
Soort akte: Uitkoop
Samenvatting: uit de boedel van Pieter van Nes en + Cornelia van Schayk
Notaris: L. VAN DER PAUW
Personen:
Uitkoper: Pieter van Nes
Echtgenoot: wedr. Cornelia van Schayk, dochter Gerrit van Schayk
Woonplaats: Zuylen en Sweserengh, Lage Weyde
Zyn kinderen:
Tweede Partij: Catharina van Nes, 10 jaar
Tweede Partij: Gerrigje van Nes, 4 jaar
Voogd: Hermanus van Schayk, broer van Cornelia van Schayk
Voogd: Arien van Nes, broer van Pieter van Nes
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U205a024

Testament
Aktenummer: 8
Datum: 20-02-1771
Soort akte: Testament
Notaris: B. SLUYTERMAN
Personen:
Testateur: Gerrit van Schaaick
Woonplaats: Zuylen
Erfgenaam: Hermannus van Schaaick, zoon
Erfgenaam: kinderen + Cornelia van Schaaick, dochter en Pieter van Es
Bijzonderheden: met benoeming van Hermannus van Schaayck, zoon en Arnoldis Puppelman, meester zilversmid te Utrecht, tot voogd; met benoeming van Arnoldus Puppelman tot executeur
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U230a010

Scheiding - van nalatenschap Cornelis Willemse van Miltenburg, broer en oom
Aktenummer: 84
Datum: 13-07-1771
Soort akte: Scheiding
Samenvatting: van nalatenschap Cornelis Willemse van Miltenburg, broer en oom
Notaris: J. J. KRUYDER
Personen:
Eerste Partij: nalatenschap Cornelis Willemse van Miltenburg
Executeur testamentair: Jan Willemse van Miltenburg
Executeur testamentair: Jan van Spanje
Erfgenamen ab intestato Cornelis Willemse van Miltenburg:
Tweede Partij: Harmen Sweseryn
Echtgenoot: wedr. Cornelia van Miltenburg
Kinderen en erfgenamen Cornelia van Miltenburg:
Tweede Partij: Willem Sweseryn
Tweede Partij: Hendrik Sweseryn
Tweede Partij: Arie Sweseryn
Tweede Partij: Harmannus van Schaik
Echtgenoot: x Catherina Sweseryn
Tweede Partij: Anthony van Oostrum
Echtgenoot: x Cunera Sweseryn
Kinderen van Hermen van Miltenburg en Grietje van Bemmel:
Tweede Partij: Willem van Miltenburg
Tweede Partij: Hendryn van Miltenburg
Tweede Partij: Caatje van Miltenburg, onmondig
Tweede Partij: Hendrik van Miltenburg, onmondig
Tweede Partij: Jan van Miltenburg, onmondig
Tweede Partij: Coba van Miltenburg, onmondig
Tweede Partij: Cornelis van Miltenburg, onmondig
Voogd: Jan Willemse van Miltenburg
Voogd: Willem Harmse van Miltenburg
Tweede Partij: Jan Willemse van Miltenburg
Kinderen van Gerrit Hollaar en Caatje van Miltenburg:
Tweede Partij: Cornelis Hollaar
Tweede Partij: Catharina Hollaar
Echtgenoot: wed. Jan Wiltschut
Kinderen Hendrik van Miltenburg:
Tweede Partij: Cornelis van Miltenburg
Tweede Partij: Pieter van Zyl
Echtgenoot: x Catharina van Miltenburg
Tweede Partij: Cornelis van Es
Echtgenoot: x Anthonia van Miltenburg
Tweede Partij: Cornelia van Miltenburg
Tweede Partij: Willem Willemse van Miltenburg
Verwijzingen: akte d.d. 19-11-1770 voor notaris J.J. Kruyder openbare verkoping d.d. 16-4-1771 voor notaris J.J. Kruyder appointement d.d. 25-2-1771 van hof van Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U224a005

Scheiding - de boedel van hun ( groot ) ouders Gerrit van Schaik en Catharina Hollaar
Aktenummer: 24
Datum: 21-04-1776
Soort akte: Scheiding
Notaris: B. SLUYTERMAN
Samenvatting: de boedel van hun ( groot ) ouders Gerrit van Schaik en Catharina Hollaar
Personen: Eerste Partij: Hermanus van Schaik
Woonplaats: Oudwulven
Tweede Partij: Pieter van Nes
Echtgenoot: eerder wedr. Cornelia van Schaik
Woonplaats: Zuylen
Minderjarige kinderen van Pieter van Nes en Cornelia van Schaik:
Tweede Partij: Catharina van Nes
Tweede Partij: Gerrigje van Nes
Voogd: Arie van Nes, oom
Voogd: Arnoldus Puppelman
Beroep: zilversmit
Woonplaats: Utrecht
Verwijzingen: testament d.d. 20-2-1771 voor notaris B. Sluyterman testament d.d. 30-5-1756 voor notaris L. van der Pauw uitkoop d.d. 25-9-1763 voor notaris L. van der Pauw uitkoop d.d. 24-11-1770 voor notaris L. van der Pauw schuldbekentenis d.d. 17-9-1760 voor notaris Hendrik van Dam
onroerend goed: 10 mergen bouw- en weiland - naar Catharina van Nes en Gerrigje van Nes -; Lageweydzedyk
Belendingen: achter: NN Dons
Gerecht: Lageweyde, op de Sogkuyl
4 mergen weiland;
Gerecht: Lageweide, omtrend den Huppel, in de Crom
Bijzonderheden: Pieter van Nes is erfgenaam van zyn zoon Gerrit van Nes; zwager Cornelis van Schalkwyk, weduwnaar Adriana van Schaik en erfgenaam van zyn zoon Cornelis van Schalkwyk, is uitgekocht; Harmanus van Schaik en Arie van Nes stellen zich borg voor Pieter van Nes ten behoeve van de onmondigen inzake uitkering van hun porties
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U230a013

Openbare verkoping
Datering: 24-02-1800
Aktenummer: 95
Datum: 24-02-1800
Soort akte: Openbare verkoping
Notaris: H. VAN DAM
Aktedatum: 24-02-1800
Personen: Verkoper: (klein)kinderen en erven ab intestato Hermanus van Schaick en Catharina van Sweseryn:
Verkoper: Gerrit van Schaick
Verkoper: Arie Vlooswyk
Echtgenoot: x Catharina van Schaick
Verkoper: Jan Middelweerd
Echtgenoot: x Cornelia van Schaick
Verkoper: Jan van Schaick
Echtgenoot: x Aletta van Schaick
Verkoper: Gerrit van Schaick
Echtgenoot: x Anna Cornelia van Schaick
Verkoper: Onmondige kinderen + Maria van Schaick en Jacobus van Royen:
Verkoper: Teuntje van Royen
Verkoper: Hermannus van Royen
Verkoper: Gerrit van Royen
Verkoper: Albert van der Worp
Verkoper: Onmondige kinderen + Adriana van Schaick en Hendrik van Ryn:
Verkoper: Steyntje van Ryn
Verkoper: Hermannus van Ryn
Verkoper: Willem Miltenburg
Koper: J.C. Pronckert
Verwijzingen: autorisatie d.d. 10-2-1800 van het hof van justitie van Utrecht
onroerend goed: stuk wey en hooyland groot 5 mergen 300 roeden; Schalkwyksewetering
Belendingen: achter: Molenvliet ow: N.N. de Weerd zw: Schalkwyksewetering nw: Jan Duyts ww: volgende perceel
stuk wey en hooyland groot 5 mergen; Hoonkaade
Belendingen: achter: Molenvliet ow: volgende perceel verkocht aan Wouter van Dam en Willem van Dam zw: vorige perceel nw: Jan Duyts ww: de Hoon
Gerecht: Schonauwen, de Knoester Polder
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U269c008 48,68

Herman married Catharina Hermans van Swesereng, daughter of Herman Hendriks van Swesereng and Cornelia Willems van Miltenburg, on 29 april 1755 in Utrecht 32.,68 (Catharina Hermans van Swesereng was christened on 24 june 1729 in Utrecht 68.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.