arrow arrow
Gerrit Theunisz Zeldenrijk
(Circa 1600-)
Neeltje Joosts
(Circa 1600-)
Theunis Daams
(Circa 1640-)
? Gerrits Zeldenrijk
(Circa 1640-)
Herman Theunisz van Schaik
(Circa 1665-After 1724)

 

Family Links

Spouses/Children::
Adriaantje Gerrits van Rooijen

Herman Theunisz van Schaik 68

  • Born: Circa 1665
  • Marriage: Adriaantje Gerrits van Rooijen 16 april 1693 68
  • Died: After 11 november 1724, after age 59 68

   Other names for Herman were Herman Theunisz Daamen and Herman Theunisz Zeldenrijk. 68

  General Notes:

Ouders onzeker. Hij trouwt als Herman Theunis Daams, geassisteerd met zijn oom Baars Gerrits Zeldenrijk, en wordt in een akte een keer Herman Theunisz Zeldenrijk genoemd.

Akte inv.nr. U83b16, aktenr. 10, d.d. 20-01-1693
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris N. VONCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Hermen Teuniss
Woonplaats eerste partij: Werkhoven
Naam assistent eerste partij: borg: Arien Claessen
Woonplaats assistent: Houten
Naam assistent eerste partij: borg: Baers Gerritss van Seldenryk
Woonplaats assistent: Maarssen
Naam tweede partij: Willhem van Bambrug
Beroep tweede partij: coopman van wynen
Woonplaats tweede partij: Utregt
Samenvatting inhoud akte: f 800,- vanwege lening

Akte inv.nr. U114a3, aktenr. 109, d.d. 04-03-1693
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris J. WANTENAAR, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis Stoffelsen van Velthuysen
Woonplaats eerste partij: Isselsteyn
Naam tweede partij: Harman Tonissen
Woonplaats tweede partij: Werckhoven
Naam assistent tweede partij: borg: Wilhelm van Schayck
Beroep assistent: advocaet hove van Utrecht
Naam assistent tweede partij: borg: Baars Gerritsen van Seldenryck
Woonplaats assistent: Maarssen
Soort onroerend goed: tien mergen bouw- en weylants
Gerecht onroerend goed: Lageweyde, de Soghkuyl
Soort onroerend goed: vier mergen
Naam onroerend goed: de Viertell
Gerecht onroerend goed: Lageweyde, voorby de Huppell

Akte inv.nr. U114a3, aktenr. 119, d.d. 16-04-1693
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris J. WANTENAAR, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Harman Tonissen Daemen
Naam assistent eerste partij: ass.: Baars Gerritsen van Seldenryck, oom
Naam tweede partij: Adriaentien Gerrits van Royen
Woonplaats tweede partij: Schalckwyck
Naam assistent tweede partij: ass.: Gerrit Stevensen van Royen, vader
Naam assistent tweede partij: ass.: Steven Gerritsen van Royen, broer
Naam assistent tweede partij: ass.: Arien Stevensen van Royen, oom
Naam assistent tweede partij: ass.: Cornelis Gerritsen van Esch, oom ( Cornelis Gerritsen van Nes )

Huur en verhuur
Aktenummer: 44
Datum: 27-05-1698
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: J. WANTENAAR
Personen:
Verhuurder: Cornelis Stoffelsen van Velthuysen
Beroep: coopman in paarden
Woonplaats: Isselsteyn
Huurder: Harman Tonissen van Schayck
Woonplaats: Lege Weyde
Borg: Gerrit Stevensen van Royen, schoonvader
Woonplaats: Twaall ( 't Waall )
onroerend goed: veertien mergen bouw- en weyland, aen twee partyen;
Gerecht: Lege Weyde
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U114a004

Huur en verhuur
Aktenummer: 272
Datum: 12-05-1696
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: J. WANTENAAR
Personen:
Verhuurder: Wilhelm van der Burch
Woonplaats: Delft
Huurder: Harman Tonissen van Schayck
Woonplaats: Lage Weyde
onroerend goed: vier mergen wey- en bouwlant;
Belendingen: naast: onmondige kind van Antony Sweserenge
Gerecht: Laege Weyde
Bijzonderheden: renversaal akte
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U114a003

Koop en verkoop
Aktenummer: 81
Datum: 03-01-1699
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: J. WANTENAAR
Personen:
Verkoper: Theodora de Bie
Echtgenoot: wed. Gosewinus Ketell
Beroep: in leven apotecaris te Utrecht
Haar onmondige kinderen:
Verkoper: Dirck Ketell
Verkoper: Gosewinus Ketell
Koper: Harman Tonissen van Schayck
Woonplaats: Lageweyde, Sweserenghsgerecht
Verwijzingen: transport d.d. 7-8-1677 voor gerecht Lage Weide
onroerend goed: eene viertel wey- en bouwland, groot vier morgen;
Belendingen: voor: Huybert Jansen van Waeyen achter: Liesvelderweteringe zw: de Duytsen huyse binnen Utrecht ww: Adriaen de Sweserengh
Gerecht: Legeweyde
Naam object: Witteboomse Viertell
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U114a004

Schuldbekentenis - f 800,- wegens lening
Aktenummer: 11
Datum: 04-05-1701
Soort akte: Schuldbekentenis
Samenvatting: f 800,- wegens lening
Notaris: J. A. BECKER
Personen:
Schuldenaar: Steeven Gerritsz van Royen
Woonplaats: 't Wael
Borg: Gerrit Steevensz van Royen
Woonplaats: 't Wael
Borg: Huybert Petersz van Straten
Woonplaats: 't Wael
Borg: Harman Thonisse van Schayck
Woonplaats: Sweserengh
Schuldeiser: Gysbertus Harmannus van der Helm van Nedersteyn
Woonplaats: Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U100a013

Akte inv.nr. U146a1, aktenr. 100, d.d. 17-11-1708
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris J. BOSCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Steven Gerritsen van Royen
Naam eerste partij: Harmen Tonissen van Seldenryck
Naam echtgenote eerste partij: x Adriaentien Gerrits van Royen
Naam eerste partij: Johannes Gerritsen van Royen
Naam eerste partij: Dirckien Gerrits van Royen
Naam eerste partij: Gerrit Gerritsen van Royen
Naam tweede partij: Anthony Gerritsen van Royen, broer
Soort onroerend goed: vier morgen boulandt
Ligging onroerend goed: Schalckwyckseweteringe
Belendingen onroerend goed: achter: Waelseweteringe ene zyde: Anthony Gerritsen van Royen andere zyde: Jan van Oosterum, bruyker
Bijzonderheden: kinderen van Gerrit Gerritsen van Royen
Bijzonderheden: deel koopsom te voldoen aan erven Frederick Wttewaell en de NN vrouwe van der Ham

Huur en verhuur
Aktenummer: 89
Datum: 12-03-1712
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: J. WOERTMAN
Personen:
Verhuurder: Cornelis van Luchtenburch
Beroep: thesaurier ten Dom
Huurder: Herman Teunisz van Schayck
onroerend goed: vier mergen bouwland;
Gerecht: Zuylen, Swesereng
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U144a002

Huur en verhuur
Aktenummer: 268
Datum: 01-07-1719
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: H. VAN HEES
Personen:
Verhuurder: onmondige kinderen Dirk van Beest
Voogd: Jacobus van Weede
Voogd: Anthony van Westrenen
Huurder: Hermen Teunisse van Schayk
onroerend goed: 6 mergen weyland;
Gerecht: Lageweyde
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U110a010

Schuldbekentenis - f 200,- wegens lening
Aktenummer: 128
Datum: 09-10-1722
Soort akte: Schuldbekentenis
Notaris: C. F. PRONCKERT
Samenvatting: f 200,- wegens lening
Personen:
Schuldenaar: Hermen Teunisse van Schayck
Woonplaats: Zuylen
Borg: Dirk Blommeveldt
Woonplaats: buyten de Tolsteeghpoort
Schuldeiser: Bernardus Sluyterman
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U162a004

Huur en verhuur
Aktenummer: 1
Datum: 25-02-1723
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: J. WANTENAAR
Personen:
Verhuurder: Agnes Margareta Stalpert van der Wielen
Huurder: Gerrit Harmensen van Schayck
Woonplaats: Legeweyde Sweserengsgerecht
onroerend goed: twaalff morgen bouw- en weylant;
Gerecht: Legeweyde
Bijzonderheden: huurder zal verhuurster vrywaren, inzake aanspraken van Harmen Tonissen van Schayck op resterende huurjaren; renversaal akte
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U114a010

Huur en verhuur
Aktenummer: 3
Datum: 05-03-1723
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: J. WANTENAAR
Personen:
Verhuurder: Harmen Tonisse van Schaik
Woonplaats: Legeweyde Sweserengsgeregt
Huurder: Gerrit Hermense van Schaick
Woonplaats: Legeweyde Sweserengsgeregt
onroerend goed: viertel lands, synde twee morgen wey- en twee morgen bouwlant;
Belendingen: ene zyde: Pieter Schade
Gerecht: Legeweyde
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U114a010

Akkoord - over schuld van tweede comparant
Aktenummer: 176
Datum: 08-05-1723
Soort akte: Akkoord
Notaris: G. VAN VIANEN
Samenvatting: over schuld van tweede comparant
Personen:
Eerste Partij: Johanna Luberta Berger, wed. Willem van Bambrugh
Echtgenoot: wed. Clamor Harmen van Cloet
Woonplaats: Utrecht, oz Oude Gragt
Tweede Partij: Harmen Teunissen van Schaick
Woonplaats: Lage Weyde
Borg: Gerrit Harmensse van Schaick, zoon
Woonplaats: Lage Weyde
Verwijzingen: schuldbekentenis d.d. 20-1-1693 voor notaris N. Vonck
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U152a002

Akkoord - over betaling van achterstallige schulden
Aktenummer: 29
Datum: 11-11-1724
Soort akte: Akkoord
Notaris: J. VREEM
Samenvatting: over betaling van achterstallige schulden
Personen:
Eerste Partij: Adriaan Vastrik
Beroep: schout en gadermeester
Eerste Partij: Willem Witzen
Beroep: schepen van Zuylen en Swesereng
Eerste Partij: Jan Woutersse Pas
Beroep: schepen van Zuylen en Swesereng
Tweede Partij: Herman Teunisse van Schayk
Beroep: huysman
Woonplaats: Zuylen en Swesereng
Borg: Gerrit Hermanss van Schayk, zoon
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U159a003 68

Herman married Adriaantje Gerrits van Rooijen, daughter of Gerrit Stevens van Rooijen and Neeltje Gerrits van Nes, on 16 april 1693.68 (Adriaantje Gerrits van Rooijen was born in 't Waal 324 and was christened on 3 september 1663 in Vianen 324.)

  Marriage Notes:

Huwelijkse voorwaarden. 68

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.