Steven Thijmens van Rooijen
(Circa 1600-)
Dirkje Splinters van Vulpen
(Circa 1605-)
Gerrit Stevens van Rooijen
(Circa 1640-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Neeltje Gerrits van Nes

Gerrit Stevens van Rooijen 128,894

  • Born: Circa 1640
  • Marriage: Neeltje Gerrits van Nes 894

  General Notes:

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 18
Datum: 29-01-1664
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: G. WTTEWAEL
Personen:
Bruidegom: Huych Gerritss van Nesch
Woonplaats: Cothen
Ass: Cornelis Gerritss van Nesch, broer
Ass: Willem Adriaanss Holl, zwager
Ass: Gerrit Stevenss van Royen, zwager
Bruid: Cornelia Jelis van Werchoven
Ass: Jelis Aertss van Werchoven, vader
Echtgenoot: x Beatris Jans, moeder
Ass: Didrick van Ryssen
Beroep: advocaat hove van Utrecht ende scholtus van Neerlanghbroeck
Bijzonderheden: bruidegom is eerder gehuwd geweest bruidegom krygt van toekomende schoonvader het recht van voorkoop betreffende 4½ morgen weiland te Nederlangbroek met kwitanties van betaling d.d. 27-2-1664 en 16-7-1664
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U039a001

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 21
Datum: 19-10-1667
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: G. WTTEWAEL
Personen:
Bruidegom: Cornelis Gerritss van Nesch
Woonplaats: 't Waal
Ass: Huych van Nesch, broer
Ass: Willem Adriaanss Holl, zwager
Ass: Gerrit Stevenss van Royen, zwager
Bruid: Anna de Ridder
Ass: Cornelis de Ridder, vader
Ass: Anthonis de Ridder, broer
Ass: Cornelis van Wyckerslooth, oom
Ass: Anthonis van Spakenburch, neef
Ass: Anthonis Janss d' Ridder, neef
Bijzonderheden: met kwitantie van betaling d.d. 18-7-1668
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U039a001

Schuldbekentenis - f 2183.3.10. restant achterstallige pacht van hofstede " de Croon " na diverse gedane betalingen
Datering: 27-01-1674
Aktenummer: 120
Datum: 27-01-1674
Soort akte: Schuldbekentenis
Notaris: G. VAN LOCHEM
Samenvatting: f 2183.3.10. restant achterstallige pacht van hofstede " de Croon " na diverse gedane betalingen
Personen: Schuldenaar: Gerrit Stevens van Royen
Schuldeiser: Geertruyt Margareta van Blocklant, onmondig
Voogd: Peter Derout
Voogd: Johan van Kuyl
Aktedatum: 27-01-1674
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U085a001

Huur en verhuur
Aktenummer: 279
Datum: 13-06-1691
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: S. VAN DEN AELPOEL
Personen:
Verhuurder: Cornelia Wttewael
Echtgenoot: wed. Frederick Wttewael
Verhuurder: Marcelis Wttewael Adriaenss
Huurder: Gerrit Stevenss van Royen
Woonplaats: Schalckwyck
onroerend goed: 15½ mergen lants;
1 mergen;
Gerecht: Tul
Naam object: Den Kerckenacker
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U054a005

Akte inv.nr. U114a3, aktenr. 119, d.d. 16-04-1693
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris J. WANTENAAR, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Harman Tonissen Daemen
Naam assistent eerste partij: ass.: Baars Gerritsen van Seldenryck, oom
Naam tweede partij: Adriaentien Gerrits van Royen
Woonplaats tweede partij: Schalckwyck
Naam assistent tweede partij: ass.: Gerrit Stevensen van Royen, vader
Naam assistent tweede partij: ass.: Steven Gerritsen van Royen, broer
Naam assistent tweede partij: ass.: Arien Stevensen van Royen, oom
Naam assistent tweede partij: ass.: Cornelis Gerritsen van Esch, oom ( Cornelis Gerritsen van Nes )

Procuratie - om met diens weduwe Adriaentie Hendricks de boedel van haar en haar overleden man Alart Janss van Ryswyck, overle- den te Wyk by Duurstede, te scheiden
Datering: 18-08-1695
Aktenummer: 204
Datum: 18-08-1695
Soort akte: Procuratie
Samenvatting: om met diens weduwe Adriaentie Hendricks de boedel van haar en haar overleden man Alart Janss van Ryswyck, overle- den te Wyk by Duurstede, te scheiden
Notaris: D. WOERTMAN
Personen: Medeërfgenamen Alard Janss van Ryswyck:
Constituant: Gerrit van Royen
Woonplaats: Schalckwyck
Constituant: Arien van Royen
Woonplaats: Schalckwyck
Constituant: Willem Sybrantss
Echtgenoot: x Annichje van Royen
Woonplaats: op Grypesteyn
Constituant: Jan Cuyper
Echtgenoot: x Fransje Joosten
Woonplaats: Neerlanghbroeck
Constituant: Grietje Joosten
Echtgenoot: wed. Gerrit Peterss
Geconstitueerde: Johan Andreas Becker
Beroep: notaris 's hooffs van Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U065a003

Akte inv.nr. U100a10, aktenr. 50, d.d. 22-02-1696
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris J. A. BECKER, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Frederick Ignatius van Buyren
Naam tweede partij: Gerrit Gerritsz van Royen
Woonplaats tweede partij: Wyck
Naam assistent tweede partij: borg: Gerrit Steevensz van Royen
Woonplaats assistent: 't Wael
Soort onroerend goed: uytterweert groot 15 mergen boomgaert, wey- en bouwlant
Naam onroerend goed: gedeelte van de Wulpsweert
Gerecht onroerend goed: Wyck, Wyckerweert

Huur en verhuur
Aktenummer: 44
Datum: 27-05-1698
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: J. WANTENAAR
Personen: Verhuurder: Cornelis Stoffelsen van Velthuysen
Beroep: coopman in paarden
Woonplaats: Isselsteyn
Huurder: Harman Tonissen van Schayck
Woonplaats: Lege Weyde
Borg: Gerrit Stevensen van Royen, schoonvader
Woonplaats: Twaall ( 't Waall )
onroerend goed: veertien mergen bouw- en weyland, aen twee partyen;
Gerecht: Lege Weyde
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U114a004

Akte inv.nr. U100a13, aktenr. 11, d.d. 04-05-1701
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris J. A. BECKER, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Steeven Gerritsz van Royen
Woonplaats eerste partij: 't Wael
Naam assistent eerste partij: borg: Gerrit Steevensz van Royen
Woonplaats assistent: 't Wael
Naam assistent eerste partij: borg: Huybert Petersz van Straten
Woonplaats assistent: 't Wael
Naam assistent eerste partij: borg: Harman Thonisse van Schayck
Woonplaats assistent: Sweserengh
Naam tweede partij: Gysbertus Harmannus van der Helm van Nedersteyn
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: f 800,- wegens lening

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 57
Datum: 07-05-1701
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: H. VAN WOUDENBERGH
Personen:
Bruidegom: Steven Gerritsz van Royen
Woonplaats: Schalckwyck
Assistent: Gerrit Stevensen van Royen, vader
Assistent: Cornelis Gerritsz van Es, oom
Bruid: Annichien Huyberts van Straaten
Woonplaats: Schalckwyck
Assistent: Huybert Petersz van Straten, vader
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U093a040

Koop en verkoop
Aktenummer: 117
Datum: 29-09-1704
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: A. VAN DER HORST
Personen: Erven Theunis Gerritsz van Schayck:
Verkoper: Jan Cornelisz Verwey
Woonplaats: Theul en Twaell
Verkoper: Cornelis de Kock
Woonplaats: Cuylenborgh
Verkoper: Leendert Cornelisz van der Well
Verkoper: Gerrit Stevensz van Royen
Woonplaats: Schalckwyck
Verkoper: Cornelia Jansz Wtterweert
Woonplaats: Utrecht
Koper: Jacobus Luyten van Rietvelt
Woonplaats: Benschop
onroerend goed: hoffstede, huys c.a. met drie mergen lants; de Leck
Belendingen: achter: Honswyckerweeteringe boven: de heer Lantsman beneden: de Groeneweg
drie mergen boomgaert, bouw- ende weylant; de Leck
Belendingen: achter: Bloemesteyn beneden: NN wed. van Teunis Gerrits ow: de Groenewegh
een grootte mergen bouwlant en boomgaert; de Brilsloot
Belendingen: achter: Honswyckerweeteringh boven en beneden: de heer Lantsman
Naam object: Nellemeusacker
eene mergen bouwlant;
Belendingen: voor: Anthony Baers achter: Honswyckerweetering ww: de heer Hartman ow: joffrouw Overmeer tot Utrecht
Gerecht: Honswyck
Naam object: Schoutenacker
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U130a001 128

Gerrit married Neeltje Gerrits van Nes, daughter of Gerrit van Nes and Adriaantje Cornelisdr.894

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.