arrow arrow
Aart Adriaans Corevaar
(Circa 1580-Before 1662)
? ?
(-)
Dirk Claasz
(Circa 1585-)
Susanna Sarvels
(Circa 1570-)
Theunis Aarts Corevaar
(Circa 1610-Before 1651)
Niesje Dirks
(Circa 1610-After 1662)
Trijntje Theunisdr Corevaar
(Circa 1642-Between 1672)

 

Family Links

Spouses/Children::
Theunis Bastiaans den Uijl

Trijntje Theunisdr Corevaar 153,257,847,1139,1186

  General Notes:

Grootammers WK.3 f168 27-2-1676
Teunis Bastiaens den Uijl wedr. van Trijntgen Teunis Corevaer won. Graafland ter eenre ende Aart Teunis Corevaer als oom van't weeskind Lijsken Tonis Bastiaens den Uijl. getekend door Aert Thoniss Corevaer

idem 29-5-1679
Thonis Bastiaen de Uijl wedr. van Trijntge Theunis Corevaer ter eenre en ter andere zijde Aert Thonis Corevaer wonende Ammers-Graefland als oom en bloetvoogd van Sijghen Thonis het weeskind

SAD, ora Langerak 22, fol. 270. 23-8-1680: Is gecompareerd Adriaantgen Cornelis weduwe van zaliger Thonis Bastiaens den Uijl, wonende in deze vrijheerlijkheid Langerak, voor haar zelven, mitsgaders Jan Bastiaens den Uijl ende Aert Thonis Corevaer, als voogden van Sijgje Thonis, zijnde een nagelaten weeskind van Tonis Bastiaens den Uijl, dewelken hebben getransporteerd ten behoeve van Cornelis en Tonis Jans Boon, gebroeders beide wonende in deze vrijheerlijkheid, de vrije eigendom van vier morgen vier hont land met aenpart in de huijsinge ende betimmerte daarop staande, gelegen op Langerak, zijnde voordezen gekomen van Jan Jacobs Vuijren.
169,1187

Trijntje married Theunis Bastiaans den Uijl, son of Bastiaan Cornelisz Uul and Sijgje Aarts, on 11 april 1666 in Groot-Ammers 148,153,257,847.,1139 (Theunis Bastiaans den Uijl was born circa 1636 in Langerak 257,1139 and died between 29 may 1679 and 23 august 1680 148,169,257,1139.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.