arrow arrow
Claas Jans
(Circa 1540-)
Trijntje Dirks
(Circa 1545-)
Dirk Claasz
(Circa 1585-)
Susanna Sarvels
(Circa 1570-)
Niesje Dirks
(Circa 1610-After 1662)

 

Family Links

Spouses/Children::
Theunis Aarts Corevaar

Niesje Dirks 123,273,419,420

  General Notes:

Lidmaat Ammers-Gravelant 1643.

Langerak RA.26 f13v 15-7-1650
(nakomelingen van Trijntje Dircksdr x Claas en Sijmon)
Adriaantje Huijgens wede van Jan Sijmons en als voochden haar broers Dirck en Jacob Huijgens, Cornelis Cornelisz de Groot schoonzoon van Dirck Claasse, Niesse Dircks zijn hvr. zuster en hare weeskind Trijntje Claas dr van Claas Claasse, Cornelis en Claas Jans Stout en Reijer Jacobs als kinderen van Adriaantje Claasse, Adriaan Jans Noomen en Aart Willems, Jan Wouters als gehuwd hebbende de dochters van Maritje Claas ter andere en Jan Pieters HOUMEN uijt Polsbroek wedr. nu Trijntje Jans ter andere etc.

Recht. arch 1897, aanw 1897, deel 7 1 oct 1651
Comp. voor schout en schepenen van Langerak ( ??) Cornelis Corneliss de Groot en Niesje Dircks wed van wijlen Thonis Aerts Corevaer; de nagelaten kinderen van voorn. Corevaer, idem den 27 mei 1654, Niesje Dircks, wed. van Thonis Aertz Corevaer. 73,273,419

Niesje married Theunis Aarts Corevaar, son of Aart Adriaans Corevaar and ? ? 123,273,419.,420 (Theunis Aarts Corevaar was born circa 1610 in Groot-Ammers 123,273,419 and died before 1 october 1651 123,273,419.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.