Susanna Sarvels
(Circa 1570-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Jan Matthijsz de Jong

2. Dirk Claasz

Susanna Sarvels 79,274,421

  • Born: Circa 1570
  • Marriage: (1): Jan Matthijsz de Jong 65,421
  • Marriage: (2): Dirk Claasz 79,274,421

  General Notes:

f14 13-3-1603
Susanna SARVELS, wed. van Johan Matthijs geass. met Anthonis Adriaens van ABEEL haer voogd ende Jan Bastiaens als oud oom en bloedvoogd van de wees­kinderen. Thonis Dircks BOON 4 mrg. oost de wed. van Jan FUIJCK en west Willem Cornelis CROOCK

SAD, ora Langerak 7, fol. 66v. 20-3-1604: Rechtdag ordinaris. Susanna Zaroels (Zarvels) weduwe van Johan Mathijs eiseres contra Rutger Dirricx Mors, gedaagde. De eiseres verzoekt betaling van een som van 20 gulden wegens de landpacht van twee hennip akkers door de gedaagde in het jaar 1602 van Johan Mathijs gehuurd en gebruikt. Eveneens 20 gulden wegens het 'weijen van twee koebeesten int selve jaar' door de eise­res van gedaagde aangenomen, makende tezamen 40 gulden. Daarvan wordt afgetrokken de be­dragen die de gedaagde eerder betaald heeft. Resteert nog 18 gulden 7 stuivers. Tenzij de gedaagde kan bewijzen meer betaald te hebben. De gedaagde, Rutger Dirks Mors verschijnt niet.

SAD, ora Langerak 7, fol. 68v. 5-6-1604: Rechtdag. Tweede zitting. De gedaagde Rutger Dirks Mors verschijnt weer niet.

SAD, ora Langerak 7, fol. 70. 9-6-1604: Rechtdag. Derde zitting. De eiseres blijft bij de eis op 20 maart gedaan. De gedaagde zegt grote schade te hebben geleden, doordat de overleden man van de eiseres het land, dat hij pachtte, niet behoorlijk had laten omspitten. Bovendien is de eiseres hem geld schuldig wegens de stalling van enige paarden. De gedaagde eist 18 gulden.
De eiseres ontkent dat zij of haar overleden man onjuist gehandeld hebben en verklaart dat de stalling van de paarden door haar man reeds was voldaan. De gedaagde blijft bij zijn antwoord. Schepenen, de partijen gehoord hebbende, vinden het moeilijk een juist oordeel te vellen. Zij ad­viseren partijen elk 'een goet man tot haer te nemen' om zo tot een overeenstemming te komen en alle kwesties te liquideren.

9-3-1605
Susanna Sarvels wed. van Johan Matthijs geass. met Jan Willems de Best als voocht en schepen ter eenre ende Jan Sebastiaens als oom van voirs Jan Matthijs ende Claes Cornelis als rechte bloetvoocht van de weeskinderen met name Matthijs Jansz 12 1/2 jaar, Cathalina Jansdr 9 1/2 jaar, Josu? Jans 7 jaar en G?onnitgen ca 6 jaar

f61v 24-10-1611
idem aen Dirrick Claes ende Susanna SARVELS zijn hvr. te voren wed. van Jan Matthijs

17-5-1631
Dirrick Claes x Susanna Sarvels.

RA. 25 Langerak eind 1643 192.
Comp. Dirrick Claes, weduwnaar van Susanna Sarvels, geass. met Thonis Aerts Coorevaar en Cornelis de Groot, beijde schoonsonen ter eenre ende Matthijs Jansz, Jan Claes als man en voogd van Marritje Jans ende Gerrit Thonis Ridder, in deze geass. met Andries van Rietveld, schout, Cornelis Jans Cuijck, schepen van Ammersgraefland, Meerten Pieters, schepen. 79,87

Susanna married Jan Matthijsz de Jong 65.,421 (Jan Matthijsz de Jong died before 16 july 1603 65.)

Susanna also married Dirk Claasz, son of Claas Jans and Trijntje Dirks 79,274.,421 (Dirk Claasz was born circa 1585.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.