arrow
Bastiaan Cornelisz Alblas
(Circa 1545-Between 1598)
Marrigje
(Circa 1555-Between 1617)
Theunis Cornelisz de Heer
(Circa 1555-1608)
Annigje Dirks
(Circa 1555-After 1636)
Adriaan Bastiaans Alblas
(Circa 1582-Between 1660)
Marrigje Theunisdr de Heer
(Circa 1590-Between 1663)
Dirk Adriaans Alblas
(Circa 1621-)

 

Family Links

Dirk Adriaans Alblas 238

  • Born: Circa 1621, Langerak 238

  General Notes:

Staat op 20-7-1670 te boek als "bejaard vrijer".

2-1-1663#
schepenen zijn Matthijs Jans de JONG en Bastiaen Meertens.
Testament van Martgen Thonis (de HEER) wed. van Adriaen Bastiaens ALBLAS. Aan Dirck en Jan Adriaens ALBLAS broers, haar kinderen krijgen het huis en schuur etc. en zij moeten daarvoor hun moeder levenslang onderhouden, oostw. Andries ALBLAS, westw. Cornelis Hen­dricks. Dan nog kinderen van zalgr. Basti­aen Adriaens ALBLAS en Hendrickje Adri­aens ALBLAS x Aert Ael­ten.
Anderen kinderen zijn; Neeltje, Thonis, Arie, Maritgen en Abraham.
Ook nog land aangekomen van Willem ALBLAS
zie ook Langerak RA.26 20-6-1663, 18-11-1664,6-12-1664 en 4-10-1665

f88a 23-6-1663#
Maritgen Bastiaen ALBLAS voor haer selve, Arie Cornelis Peteren ende Thonis Adriaen ALBLAS als omen en bloedvoogden over de verdere onm. broeders van Maritge Bastiaens ALBLAS samen kinderen van Bastiaen Adriaens ALBLAS, Leendert Gijsberts of Hijberts man en voogd van Neelt­gen Adriaens ALBLAS, Thonis Adriaens ALBLAS, ook als voogd en oom, Aelt Aerts voor hem selve, van de onm. suster van deselve Aelt Aertsen tesamen kinderen van Henricke ALBLAS ende Aert Aelts, Dirck Adriaens ALBLAS, Arie Ariens ALBLAS, Bastiaen Gijs­berts man en voogd van Maritge Adriaens ALBLAS, Abraham Ariens ALBLAS ende Jan Adriaens ALBLAS alle kinderen en kindskinderen van Maritgen Thonis de HEER en Adriaen Basti­aens ALBLAS

f95a 18-11-1664#
Comp. voor schout en schepenen van Langerak, Tonis ende Maritgen Basti­aens ALBLAS, geass. met en neffens Arie Cornelis Peeteren ende Tonis Adriaens ALBLAS als oom en bloedvoogd over de kinderen van Bastiaen Adriaens ALBLAS, voor 1/9 part, Leendert Hijberts man en voogd van Neeltgen Adriaens AL­BLAS1/9, Thonis Adriaens ALBLAS, Aelt Aerten voor hem self de voorn. Tonis ALBLAS als oom en bloedvoogd ook over de onm. suster beijde kinderen van Aert Aelten ende Hendrickie Adriaens ALBLAS 1/9, Dirck Adriaens ALBLAS1/9, Adriaen Adri­aens ALBLAS 1/9, Bastiaen Ghijsberts man en voogd van Marichtge Adriaens ALBLAS 1/9, Abraham Adriaens ALBLAS1/9, en Jan Adriaens ALBLAS 1/9.
alle erfgen en kinderen van Maritgen Thonis de HEER ende Adriaen Basti­aens ALBLAS.

f102 14-10-1665#
Loting tussen de kinderen van Arien Bastiaens ALBLAS, Dirck, Adriaen, Abraham en Jan, Leendert Hijberts x Neeltjen, Bastiaen Gijsberts x Marit­gen, Bastiaen x Maritge Cornelis hun kinderen, Thonis en Aert Aelts x Henri­chen Ariens ALBLAS.
oa. land in het Claeskens Dircks weer

20-9-1670#
Dirck Adriaens ALBLAS, bejaarde vrijer won. Langerak is ziek, zijn broer Jan is erfgen.

f224 18-11-1671
Eijgen voor Rutger van Abeel.
Teunis Cors Smit stedehouder, Bastiaen Gijsberts en Meerten Bastiaens Bestevaer schepenen.
Comp. Pieter Hijberts, Gijsberts Hijberts, Arien van Oosten getr. Met Leentien Hijberts, Grietien van Oosten wede en boedelhoudster van van Jan Hijberts en als moeder van de kinderen; Aelbert Jans en Bastiaen Jans meerderj., Pietertje Bastiaens, Hijbert Jaspers Helmont getr. Echien Bastiaens, ende Annitgen Gerrits wede en boedelhoudster van Hijbert Bastiaens kinderen van Bastiaen Hijberts, Hijbert Hendricks een meerderj. soon van Hendrick Hijberts ende Sijtgen Huijberts wede van voors Henrick Hijberts als moeder en voogdesse van haar 5 minderj. kinderen. Alle als erfgenamen van Leendert Hijberts was za. broeder en oom, Dirck Arien Alblas, Arien Arien Alblas, Abraham Arien Alblas, Bastiaen Gijsberts getr. met Maritgen Arien Alblas, Jan Arien Alblas makende haar samen sterk voor Teunis Arien Alblas ende kinderen van Hendrickien Alblas alle als erfgenamen van Neeltje Arien Alblas als zuster en moeije die wede is geweest van voors Leendert Sijberts, trp. aan Rutger van Abeel 79,238

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.