arrow
Bastiaan Cornelisz Alblas
(Circa 1545-Between 1598)
Marrigje
(Circa 1555-Between 1617)
Theunis Cornelisz de Heer
(Circa 1555-1608)
Annigje Dirks
(Circa 1555-After 1636)
Adriaan Bastiaans Alblas
(Circa 1582-Between 1660)
Marrigje Theunisdr de Heer
(Circa 1590-Between 1663)
Arie Adriaans Alblas
(Circa 1619-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Marrigje Cornelisdr

2. Neeltje Loenen

Arie Adriaans Alblas 166,238

  • Born: Circa 1619, Langerak 166,238
  • Marriage: (1): Marrigje Cornelisdr 13 june 1655, Nieuwpoort 65,166
  • Marriage: (2): Neeltje Loenen 22 august 1676, Nieuwpoort 65

  General Notes:

Timmerman te Nieuwpoort 1663.

2-1-1663#
schepenen zijn Matthijs Jans de JONG en Bastiaen Meertens.
Testament van Martgen Thonis (de HEER) wed. van Adriaen Bastiaens ALBLAS. Aan Dirck en Jan Adriaens ALBLAS broers, haar kinderen krijgen het huis en schuur etc. en zij moeten daarvoor hun moeder levenslang onderhouden, oostw. Andries ALBLAS, westw. Cornelis Hen­dricks. Dan nog kinderen van zalgr. Basti­aen Adriaens ALBLAS en Hendrickje Adri­aens ALBLAS x Aert Ael­ten.
Anderen kinderen zijn; Neeltje, Thonis, Arie, Maritgen en Abraham.
Ook nog land aangekomen van Willem ALBLAS
zie ook Langerak RA.26 20-6-1663, 18-11-1664,6-12-1664 en 4-10-1665

f88a 23-6-1663#
Maritgen Bastiaen ALBLAS voor haer selve, Arie Cornelis Peteren ende Thonis Adriaen ALBLAS als omen en bloedvoogden over de verdere onm. broeders van Maritge Bastiaens ALBLAS samen kinderen van Bastiaen Adriaens ALBLAS, Leendert Gijsberts of Hijberts man en voogd van Neelt­gen Adriaens ALBLAS, Thonis Adriaens ALBLAS, ook als voogd en oom, Aelt Aerts voor hem selve, van de onm. suster van deselve Aelt Aertsen tesamen kinderen van Henricke ALBLAS ende Aert Aelts, Dirck Adriaens ALBLAS, Arie Ariens ALBLAS, Bastiaen Gijs­berts man en voogd van Maritge Adriaens ALBLAS, Abraham Ariens ALBLAS ende Jan Adriaens ALBLAS alle kinderen en kindskinderen van Maritgen Thonis de HEER en Adriaen Basti­aens ALBLAS

f95a 18-11-1664#
Comp. voor schout en schepenen van Langerak, Tonis ende Maritgen Basti­aens ALBLAS, geass. met en neffens Arie Cornelis Peeteren ende Tonis Adriaens ALBLAS als oom en bloedvoogd over de kinderen van Bastiaen Adriaens ALBLAS, voor 1/9 part, Leendert Hijberts man en voogd van Neeltgen Adriaens AL­BLAS1/9, Thonis Adriaens ALBLAS, Aelt Aerten voor hem self de voorn. Tonis ALBLAS als oom en bloedvoogd ook over de onm. suster beijde kinderen van Aert Aelten ende Hendrickie Adriaens ALBLAS 1/9, Dirck Adriaens ALBLAS1/9, Adriaen Adri­aens ALBLAS 1/9, Bastiaen Ghijsberts man en voogd van Marichtge Adriaens ALBLAS 1/9, Abraham Adriaens ALBLAS1/9, en Jan Adriaens ALBLAS 1/9.
alle erfgen en kinderen van Maritgen Thonis de HEER ende Adriaen Basti­aens ALBLAS.

f102 14-10-1665#
Loting tussen de kinderen van Arien Bastiaens ALBLAS, Dirck, Adriaen, Abraham en Jan, Leendert Hijberts x Neeltjen, Bastiaen Gijsberts x Marit­gen, Bastiaen x Maritge Cornelis hun kinderen, Thonis en Aert Aelts x Henri­chen Ariens ALBLAS.
oa. land in het Claeskens Dircks weer

22 f175 28-11-1666
Comp. Teunis Adriaen Alblas voor hem selve en Abraham Adriaen Alblas voor hem selve Leendert Sijbert als man en voocht van Neeltgen Alblas voor hem selve Bastiaan Gijsberts als man en voocht van Maritgen Alblas voor hem selve ende Aert Aelten als vader van het weeskind bij Henrichje Adriaan Alblas, transp. ten behoeve van Adriaan Adriaan Alblas won. Nieuwpoort

f224 18-11-1671
Eijgen voor Rutger van Abeel.
Teunis Cors Smit stedehouder, Bastiaen Gijsberts en Meerten Bastiaens Bestevaer schepenen.
Comp. Pieter Hijberts, Gijsberts Hijberts, Arien van Oosten getr. Met Leentien Hijberts, Grietien van Oosten wede en boedelhoudster van van Jan Hijberts en als moeder van de kinderen; Aelbert Jans en Bastiaen Jans meerderj., Pietertje Bastiaens, Hijbert Jaspers Helmont getr. Echien Bastiaens, ende Annitgen Gerrits wede en boedelhoudster van Hijbert Bastiaens kinderen van Bastiaen Hijberts, Hijbert Hendricks een meerderj. soon van Hendrick Hijberts ende Sijtgen Huijberts wede van voors Henrick Hijberts als moeder en voogdesse van haar 5 minderj. kinderen. Alle als erfgenamen van Leendert Hijberts was za. broeder en oom, Dirck Arien Alblas, Arien Arien Alblas, Abraham Arien Alblas, Bastiaen Gijsberts getr. met Maritgen Arien Alblas, Jan Arien Alblas makende haar samen sterk voor Teunis Arien Alblas ende kinderen van Hendrickien Alblas alle als erfgenamen van Neeltje Arien Alblas als zuster en moeije die wede is geweest van voors Leendert Sijberts, trp. aan Rutger van Abeel

f226 1671
Arien Ariens ALBLAS

19-8-1672 f202
Claes Tonis CAPITEIJN, inw. van Langerak, Herman Thonis en Herman Jans, beijde timmerman in Langerak.
Floris Jans Stolcker en Arien Jans Stolcker beijde inw. te Nieuw­poort. Arie Ariens ALBLAS won. buiten Nieuwpoort timmerman
Nog meer taxatie's.

f248v 23-2-1677
Comp. Bastiaen Cornelisse ALBLAS voor hem selve en hem sterk makende voor Merrigje Corne­lisse sijn suster wed. van Willem Barentse transp. aen Jan Ariens ALBLAS, naast Cornelis Adriaens ALBLAS
Comp. Bastiaen Cornelisse ALBLAS idem als voorgaande transp. aen Adriaen Adriaens ALBLAS won. Nieupoort
65,79

Arie married Marrigje Cornelisdr on 13 june 1655 in Nieuwpoort 65.,166 (Marrigje Cornelisdr was born circa 1623 in Nieuwpoort 166,203.)

Arie also married Neeltje Loenen on 22 august 1676 in Nieuwpoort.65 (Neeltje Loenen was born in Benschop 65.)

  Marriage Notes:

Ondertrouw. 65

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.