arrow
Bastiaan Cornelisz Alblas
(Circa 1545-Between 1598)
Marrigje
(Circa 1555-Between 1617)
Theunis Cornelisz de Heer
(Circa 1555-1608)
Annigje Dirks
(Circa 1555-After 1636)
Adriaan Bastiaans Alblas
(Circa 1582-Between 1660)
Marrigje Theunisdr de Heer
(Circa 1590-Between 1663)
Bastiaan Adriaans Alblas
(Circa 1625-1665)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Marrigje Cornelisdr Rietveld

2. Pietertje Jans

Bastiaan Adriaans Alblas 238

  • Born: Circa 1625, Langerak 238
  • Marriage: (1): Marrigje Cornelisdr Rietveld Before 1648, Langerak 238
  • Marriage: (2): Pietertje Jans 65
  • Died: 11 january 1665, Langerak, at age 40 238
  • Buried: 15 january 1665, Langerak 238

  General Notes:

f44 3-6-1654
Comp. Adriaen Cornelis Peters als oom en bloetvoocht van de nagelaten weeskinderen van Maritge Corne­lisse x Bastiaen Adriaens ALBLAS transp. aen Cornelis Andries ALBLAS

f64v 26-5-1656
Comp. Bastiaen Adriaens ALBLAS vader van zijn 5 kinderen bij zalgr. Maritge Cornelisse sijnde de suster van Adriaen Cornelis Peters mede als voocht (nog een dd 26-9-1653) transp. aen Adriaen Cornelis Peters en Leendert Thonisse (lootcedulle van 21-12-1652)

2-1-1663#
schepenen zijn Matthijs Jans de JONG en Bastiaen Meertens.
Testament van Martgen Thonis (de HEER) wed. van Adriaen Bastiaens ALBLAS. Aan Dirck en Jan Adriaens ALBLAS broers, haar kinderen krijgen het huis en schuur etc. en zij moeten daarvoor hun moeder levenslang onderhouden, oostw. Andries ALBLAS, westw. Cornelis Hen­dricks. Dan nog kinderen van zalgr. Basti­aen Adriaens ALBLAS en Hendrickje Adri­aens ALBLAS x Aert Ael­ten.
Anderen kinderen zijn; Neeltje, Thonis, Arie, Maritgen en Abraham.
Ook nog land aangekomen van Willem ALBLAS
zie ook Langerak RA.26 20-6-1663, 18-11-1664,6-12-1664 en 4-10-1665

f88a 23-6-1663#
Maritgen Bastiaen ALBLAS voor haer selve, Arie Cornelis Peteren ende Thonis Adriaen ALBLAS als omen en bloedvoogden over de verdere onm. broeders van Maritge Bastiaens ALBLAS samen kinderen van Bastiaen Adriaens ALBLAS, Leendert Gijsberts of Hijberts man en voogd van Neelt­gen Adriaens ALBLAS, Thonis Adriaens ALBLAS, ook als voogd en oom, Aelt Aerts voor hem selve, van de onm. suster van deselve Aelt Aertsen tesamen kinderen van Henricke ALBLAS ende Aert Aelts, Dirck Adriaens ALBLAS, Arie Ariens ALBLAS, Bastiaen Gijs­berts man en voogd van Maritge Adriaens ALBLAS, Abraham Ariens ALBLAS ende Jan Adriaens ALBLAS alle kinderen en kindskinderen van Maritgen Thonis de HEER en Adriaen Basti­aens ALBLAS

f95a 18-11-1664#
Comp. voor schout en schepenen van Langerak, Tonis ende Maritgen Basti­aens ALBLAS, geass. met en neffens Arie Cornelis Peeteren ende Tonis Adriaens ALBLAS als oom en bloedvoogd over de kinderen van Bastiaen Adriaens ALBLAS, voor 1/9 part, Leendert Hijberts man en voogd van Neeltgen Adriaens AL­BLAS1/9, Thonis Adriaens ALBLAS, Aelt Aerten voor hem self de voorn. Tonis ALBLAS als oom en bloedvoogd ook over de onm. suster beijde kinderen van Aert Aelten ende Hendrickie Adriaens ALBLAS 1/9, Dirck Adriaens ALBLAS1/9, Adriaen Adri­aens ALBLAS 1/9, Bastiaen Ghijsberts man en voogd van Marichtge Adriaens ALBLAS 1/9, Abraham Adriaens ALBLAS1/9, en Jan Adriaens ALBLAS 1/9.
alle erfgen en kinderen van Maritgen Thonis de HEER ende Adriaen Basti­aens ALBLAS.

f97 4-12-1664
Bastiaen Adriaen ALBLAS ol. wed.is Pietergen Jans zijn 2e hvr. Thonis Adriaens ALBLAS en Adriaen Cornelis Peters als omen en vooch­den van
de wk. alleen voork.?

f102 14-10-1665#
Loting tussen de kinderen van Arien Bastiaens ALBLAS, Dirck, Adriaen, Abraham en Jan, Leendert Hijberts x Neeltjen, Bastiaen Gijsberts x Marit­gen, Bastiaen x Maritge Cornelis hun kinderen, Thonis en Aert Aelts x Henri­chen Ariens ALBLAS.
oa. land in het Claeskens Dircks weer79

Bastiaan married Marrigje Cornelisdr Rietveld, daughter of Cornelis Pieters and Marrigje Theunisdr Smit, before 1648 in Langerak.238 (Marrigje Cornelisdr Rietveld was born circa 1620 238, died on 17 december 1652 in Langerak 238 and was buried on 21 december 1652 in Langerak 238.)

Bastiaan also married Pietertje Jans.65

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.