Steven Gijsberts van Schaik
(-)
Adriaantje Jan Ernsts van Rossum
(-)
Adriaan Stevens van Schaik
(Circa 1530-)
Cornelia Cornelisdr van Zijl
(-)
Steven Adriaans van Schaik
(Circa 1580-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Neeltje Barts

2. Geertje Cornelisdr

Steven Adriaans van Schaik 731,1856

  • Born: Circa 1580, Schalkwijk 731
  • Marriage: (1): Neeltje Barts 731,1856
  • Marriage: (2): Geertje Cornelisdr 24 july 1619, Utrecht 731

  General Notes:

't Goij:
138. 5 hont (1462: een akker) op Middelveld (1420: in 't Goy), boven: de bisschopvan Utrecht (1438: Andries van Blokhoven; 1462: erven Willem Arnoutsz.; 1494: alias van den Heiligenlande; 1555: Bernard Jansz.; 1588: Jan Jacobsz.; 1600: de leenman; 1605: en Steven Adriaansz.), beneden: de heren van St. Marie te Utrecht (1438: jonkvrouw Jan van Zuilen; 1462: Pieter van Zuilen; 1555: Jan van Culemborg).
10-8-1392: Jan van Oostrum Hendrik Gijsbertszz. bij overdracht door Hendrik Gijsbertsz. met lijftocht van Fie, dochter van Engbert van Dorenburg, zijn vrouw, 6 fo. 59.
3-1-1420: Dirk Guyl, 9 fo. 13~.
25-5-1438: Jan Dirk Guylenz., 10 fo. 29.
13-5-1451: Gerard Jan Dirksz., 10 fo. 64.
16-2-1462: Hendrik Wolf de bontwerker bij overdracht door Gerard Jansz., te komen op Herman Wolf, zijn zoon, 10 fo. 96.
24-4-1494: Hendrik Wolk Hendriksz., eventueel te komen op Gerritje, dochter
van Herman Hendrik Wolf, zijn broer, 12 fo. 91.
15-10-1514: Jan Walravenz. bij overdracht door Hendrik Hendriksz., waarna
overdracht aan Gerard Cornelisz., 13 fo. 19v-20 blad.
5-1-1552: Anton Gerardsz. van Rijn bij overdracht door Gerard Cornelisz., 17
fo. 193.
22-11-1555: Willem Gerardsz. voor Anna, dochter van Anton Gerardsz., zijn
nicht, bij dode van haar vader, waarna overdracht aan Jan Lubbertsz., 18 fo.
32v-33.
5-5-1563: Gerard Bemardsz., wonend in 't Goy, bij overdracht door Jan Lubbertsz., 21 fo. 124.
2-7-1588: Jan Adriaansz. bij overdracht door Gerard Bemardsz., 25 fo. 103.
2-4-1600: Bart Ottenz. bij overdracht door Jan Adriaansz., 26 fo. 105v-106.
18-2-1605: Neeltje Barten bij dode van Bart Ottenz., haar vader, 26 fo. 163.
27-10-1619: Steven Adriaansz. van Schaik voor Bartholomeus, zijn zoon, bij dode van Neeltje Barten, diens vader, 27 fo. 45v-46.
6-11-1654: Hulde van Bartholomeus Stevensz. van Schaik, 27 fo. 45~.

Schuldbekentenis - f.500-0-0 vanwege eerdere schuldbekentenis aan Jan Gerritss van Rynsborch onder borgtocht van + Steven Ariss van Schayck op Hoogelanden
Datering: 04-03-1654
Aktenummer: 18
Datum: 04-03-1654
Soort akte: Schuldbekentenis
Notaris: C. VAN VECHTEN
Samenvatting: f.500-0-0 vanwege eerdere schuldbekentenis aan Jan Gerritss van Rynsborch onder borgtocht van + Steven Ariss van Schayck op Hoogelanden
Personen:
Schuldenaar: Adriaen Dircxss van Schayck
Woonplaats: Houten
Schuldeiser: Aeltgen Gerritsdochter van Rynsborch
Echtgenoot: wed. Dirck Gerritss van Rhyn
Woonplaats: De Vaert alias Vreeswyck
Bijzonderheden: Aeltgen Gerritsdochter van Rynsborch het recht verkregen van Baertgen Dircxdr van der Well, haar moeder, die enige erfgename ab intestato is van haar zoon Jan Gerritss van Rynsborch
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U031a006

Kwitantie - van ontvangst van de erfenis van Steven Adriaenss van Schayck en Geertge Cornelis, (groot)ouders
Aktenummer: 496
Datum: 18-05-1672
Soort akte: Kwitantie
Notaris: G. DE COTEN
Samenvatting: van ontvangst van de erfenis van Steven Adriaenss van Schayck en Geertge Cornelis, (groot)ouders
Personen:
Eerste Partij: Neeltge Stevens van Schayck
Echtgenoot: wed. Adriaen Dirckss van Schayck
Ass: Dirck Adriaenss van Schayck, zoon
Ass: Adriaen Adriaenss van Schayck, zoon
Ass: Jan Janss
Echtgenoot: x Aeltge Adriaens van Schayck, dochter
Ass: Steven Adriaenss van Schayck, onmondige zoon
Ass: Egbert Adriaenss van Schayck, onmondige zoon
Ass: Cornelis Adriaenss van Schayck, onmondige zoon
Ass: Jan Adriaenss van Schayck, onmondige zoon
Ass: Jannichge Adriaens van Schayck, onmondige dochter
Ass: Geertge Adriaens van Schayck, onmondige dochter
Tweede Partij: Cornelis Stevenss van Schayck, broer en oom
Verwijzingen: akte d.d. 22-5-1668 voor notaris G. Houtman
Bijzonderheden: met toestemming van Cornelis Adriaenss van Schayck, mondige zoon van eerste party
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U038a001

Procuratie - tot procederen, inzonderheid om de persoon Adriaen Adriaensz, weduwnaar van Neeltje Cornelis Vernoy te Werkhoven en diens goederen te arresteren om daaruit de fide´-commissaire goederen te voldoen die + Neeltje Cornelis Vernoy van Steven Adriaensz van Schayck heeft geŰrfd
Aktenummer: 52
Datum: 15-03-1673
Soort akte: Procuratie
Notaris: G.. VAN BYLEVELT
Samenvatting: tot procederen, inzonderheid om de persoon Adriaen Adriaensz, weduwnaar van Neeltje Cornelis Vernoy te Werkhoven en diens goederen te arresteren om daaruit de fide´-commissaire goederen te voldoen die + Neeltje Cornelis Vernoy van Steven Adriaensz van Schayck heeft geŰrfd
Personen:
Mede fide´-commissaire erfgenamen van Steven Adriaensz van Schayck:
Kinderen van Bart Stevensz van Schayck:
Constituant: Jan Barten van Schayck den outsten
Constituant: Jan Barten van Schayck den joncxsten
Constituant: 4 zonen en 2 dochters
Kinderen van Thonis Stevensz van Schayck:
Constituant: Steventje Thonis van Schayck
Woonplaats: Utrecht
Constituant: overigen (1 zoon en 2 dochters)
Kinderen van Annichje Stevens van Schayck:
Constituant: Thonis Jansz van Schayck
Constituant: Jan Gerritsz van Schayck
Echtgenoot: geh. met Neeltje Jans
Kinderen van Aert Stevensz van Schayck:
Constituant: Adriaen Aertsz van Schayck
Constituant: overigen (1 zoon en 3 zusters)
Kinderen van Neeltje Stevens van Schayck:
Dirck van Schayck:
Adriaen van Schayck:
Constituant: Jan Jansz
Echtgenoot: x Aeltje Adriaens van Schayck
Woonplaats: Houten
Constituant: overigen (4 zonen en 2 dochters)
Geconstitueerde: Rudolph van Cuylenburch
Beroep: procureur gerechte van Utrecht
Geconstitueerde: Dirck Woertman
Beroep: procureur 's hooffs van Utrecht
Bijzonderheden: Aert Stevensz van Schayck woont in Vleuten Annichje Stevens van Schayck woont op de Houtense Weteringh Steven Adriaensz van Schayck is grootvader van zyn fide´-commissaire erfgenamen ook namens overige mede fide´-commissaire erfgenamen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U053a016 1856

Steven married Neeltje Barts, daughter of Bart Ottoz and ? ? 731.,1856 (Neeltje Barts was born circa 1590.)

Steven also married Geertje Cornelisdr, daughter of Cornelis Aarts and Steventje Anthonies de Wit, on 24 july 1619 in Utrecht.731 (Geertje Cornelisdr was born circa 1590 in Heemstede 731.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.