arrow
Adriaan Stevens van Schaik
(Circa 1530-)
Cornelia Cornelisdr van Zijl
(-)
Bart Ottoz
(Circa 1560-)
? ?
(-)
Steven Adriaans van Schaik
(Circa 1580-)
Neeltje Barts
(Circa 1590-)
Steven Stevens van Schaik
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Huijbertje Cornelisdr van Bemmel

Steven Stevens van Schaik 68

  • Marriage: Huijbertje Cornelisdr van Bemmel 68

  General Notes:

Akkoord - over de veranderde voorwaarden waarop eerste party de erfgenamen van haar overleden man zal uitkopen
Aktenummer: 331
Datum: 26-11-1668
Soort akte: Akkoord
Notaris: G. DE COTEN
Samenvatting: over de veranderde voorwaarden waarop eerste party de erfgenamen van haar overleden man zal uitkopen
Personen:
Eerste Partij: Huybertge Cornelis van Bemmell
Echtgenoot: wed. Steven Stevenss van Schayck
Ass: Arris Hendrixss, zwager
Woonplaats: -, Amerongsendyck
Ass: Cornelis Adriaenss, zwager
Woonplaats: Dwarsdyck
Eerste Partij: Annichgen Peters, dochter
Echtgenoot: wed. Jan Bosch
Woonplaats: Wyck
De erven Steven Stevenss van Schayck:
Tweede Partij: Aert Stevenss van Schayck
Tweede Partij: Jan van Lockhorst n.u.
Woonplaats: Cuylemborg
Tweede Partij: Ghysbert Janss, zoon en erfgenaam van Annichgen van Schayck
Ass: Jan Gerritss van Schayck, zwager
Tweede Partij: de overige erfgenamen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U038a001

Procuratie - om hun aandeel in de erfenis van Steven Stevenss van Schayck, oom, uit handen van Huybertge Cornelis van Bemmel, diens weduwe, in ontvangst te nemen en afstand te doen van onroerende goedere uit betreffende boedel
Aktenummer: 363
Datum: 10-05-1669
Soort akte: Procuratie
Notaris: G. DE COTEN
Samenvatting: om hun aandeel in de erfenis van Steven Stevenss van Schayck, oom, uit handen van Huybertge Cornelis van Bemmel, diens weduwe, in ontvangst te nemen en afstand te doen van onroerende goedere uit betreffende boedel
Personen:
Mede-erfgenamen van Steven Stevenss van Schayck:
Constituant: Adriaen Bartss van Schayck
Constituant: Jan Bartss van Schayck, broer
Constituant: Cornelis Bartss van Schayck, broer
Constituant: Aeltge Barten van Schayck, zuster
Constituant: Jan Bartss van Schayck den outsten, broer
Constituant: Willem Bartss van Schayck, broer
Constituant: Anthoni Bartss van Schayck, broer
Constituant: Lysbeth Bartsen van Schayck, zuster
Constituant: Catharina Bartsen van Schayck, zuster
Geconstitueerde: Jan Barten van Schayck den ouden, broer
Verwijzingen: akkoord d.d. 26-11-1668 voor notaris G. de Coten
Bijzonderheden: Steven Stevenss van Schayck woonde aan de Amerongsedyk
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U038a001 68

Steven married Huijbertje Cornelisdr van Bemmel, daughter of Cornelis van Bemmel and ? ?.68

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.