arrow arrow arrow
Adriaan Stevens van Schaik
(Circa 1530-)
Cornelia Cornelisdr van Zijl
(-)
Cornelis Aarts
(-Before 1603)
Steventje Anthonies de Wit
(-Before 1622)
Steven Adriaans van Schaik
(Circa 1580-)
Geertje Cornelisdr
(Circa 1590-)
Cornelis Stevens van Schaik
(Circa 1620-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Stijntje Aarts

2. Maria Huijberts van Broekbergen

Cornelis Stevens van Schaik 731

  • Born: Circa 1620
  • Marriage: (1): Stijntje Aarts 731
  • Marriage: (2): Maria Huijberts van Broekbergen 731

  General Notes:

Kwitantie - van ontvangst van de erfenis van Steven Adriaenss van Schayck en Geertge Cornelis, (groot)ouders
Aktenummer: 496
Datum: 18-05-1672
Soort akte: Kwitantie
Notaris: G. DE COTEN
Samenvatting: van ontvangst van de erfenis van Steven Adriaenss van Schayck en Geertge Cornelis, (groot)ouders
Personen:
Eerste Partij: Neeltge Stevens van Schayck
Echtgenoot: wed. Adriaen Dirckss van Schayck
Ass: Dirck Adriaenss van Schayck, zoon
Ass: Adriaen Adriaenss van Schayck, zoon
Ass: Jan Janss
Echtgenoot: x Aeltge Adriaens van Schayck, dochter
Ass: Steven Adriaenss van Schayck, onmondige zoon
Ass: Egbert Adriaenss van Schayck, onmondige zoon
Ass: Cornelis Adriaenss van Schayck, onmondige zoon
Ass: Jan Adriaenss van Schayck, onmondige zoon
Ass: Jannichge Adriaens van Schayck, onmondige dochter
Ass: Geertge Adriaens van Schayck, onmondige dochter
Tweede Partij: Cornelis Stevenss van Schayck, broer en oom
Verwijzingen: akte d.d. 22-5-1668 voor notaris G. Houtman
Bijzonderheden: met toestemming van Cornelis Adriaenss van Schayck, mondige zoon van eerste party
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U038a001

Afstand - van eerder gedane bewering dat de erven van zyn voorafgestorven broers en zusters niet zouden delen in de fideď-commissaire goederen nagela- ten door Neeltje Cornelis Vernoy, in leven gehuwd met Adriaen Adriaensz te Werkhoven
Datering: 19-02-1676
Aktenummer: 135
Datum: 19-02-1676
Soort akte: Afstand
Notaris: G.. VAN BYLEVELT
Samenvatting: van eerder gedane bewering dat de erven van zyn voorafgestorven broers en zusters niet zouden delen in de fideď-commissaire goederen nagela- ten door Neeltje Cornelis Vernoy, in leven gehuwd met Adriaen Adriaensz te Werkhoven
Aktedatum: 19-02-1676
Personen:
Cedent: Cornelis Stevensz van Schayck
Woonplaats: opt Hoogelant onder Werchoven
Bijzonderheden: reactie op een tegen Jan Barten van Schayck c.s. aangespannen zaak
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U053a017

Voogdbenoeming - over de onmondige kinderen
Datering: 02-05-1681
Aktenummer: 645
Soort akte: Voogdbenoeming
Notaris: A. HOUTMAN
Samenvatting: over de onmondige kinderen
Personen:
Constituant: Maria Huyberts van Broeckbergen
Echtgenoot: wed. Cornelis Steevenss van Schayck
Woonplaats: Werckhoven, Hogelandt
Geconstitueerde: Aert Aertss
Woonplaats: Werckhoven
Geconstitueerde: Adriaen Thoniss van Schayck
Woonplaats: Hemsteede
Verwijzingen: voogdbenoeming d.d. 19-10-1680 voor notaris W. van der Houve
Bijzonderheden: voogden, oom respectievelyk neef van de onmondige kinderen
accepteren voogdy
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U075a001

Huwelijkse voorwaarden
Datering: 13-04-1683
Aktenummer: 97
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: A. HOUTMAN
Personen:
Bruidegom: Ariën Claess van Haesbergh
Woonplaats: Houten
Assistent: Claes Petersz van Haesbergh, vader
Woonplaats: Houten
Bruid: Maria Huyberts van Broecxsbergen
Echtgenoot: wed. Cornelis Stevenss van Schayck
Woonplaats: Werckhoven
onroerend goed:
1 mergen bouwlant - aanbreng bruidegom -;
Soort object: 1 mergen bouwlant - aanbreng bruidegom -
Gerecht: Houten
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U075b001

Procuratie - om by het hof van Utrecht f 650.10 st. te lichten uit geconsigneerde kooppenningen van percelen te Schonauwen, wegens hypothecaire vordering op de boedel van Arien Ariensen
Datering: 17-12-1701
Aktenummer: 203
Soort akte: Procuratie
Notaris: W. VAN RHEENEN
Samenvatting: om by het hof van Utrecht f 650.10 st. te lichten uit geconsigneerde kooppenningen van percelen te Schonauwen, wegens hypothecaire vordering op de boedel van Arien Ariensen
Personen:
Erven Cornelis Stevensen van Schayck:
Constituant: Arien Cornelissen van Schayck, zoon by + Styntgen Aarts
Woonplaats: Werckhoven
Constituant: Geertje Cornelis van Schayck, dochter by + Styntgen Aarts
Constituant: Hendrick van Oostrum
Echtgenoot: x Styntgen Cornelis van Schayck, dochter by Maria van Broeckbergen
Constituant: Arien Claassen van Haasberch
Echtgenoot: x Maria Huyberts van Broeckbergen, eerder wed. Cornelis Stevensen van Schayck
Woonplaats: Houten
Geconstitueerde: Pieter Leechburch
Beroep: notaris 's hooffs van Utrecht
Woonplaats: Utrecht
Verwijzingen: plecht d.d. 28-5-1687 voor het gerecht van Schonauwen sententie d.d. 10-10-1701 voor het hof van Utrecht
Bijzonderheden: eerste drie ook erfgenamen van (half)broer Steven Cornelisz van Schayck
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U119a002 128

Cornelis married Stijntje Aarts.731

Cornelis also married Maria Huijberts van Broekbergen, daughter of Huijbert van Broekbergen and ? ?.731 (Maria Huijberts van Broekbergen was born circa 1655.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.