arrow
Adriaan Stevens van Schaik
(Circa 1530-)
Cornelia Cornelisdr van Zijl
(-)
Bart Ottoz
(Circa 1560-)
? ?
(-)
Steven Adriaans van Schaik
(Circa 1580-)
Neeltje Barts
(Circa 1590-)
Bart Stevens van Schaik
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. ? ?

2. Weijntje Dirks Pothuijsen

Bart Stevens van Schaik 597

  • Marriage: (1): ? ?
  • Marriage: (2): Weijntje Dirks Pothuijsen 68

  General Notes:

't Goij:
138. 5 hont (1462: een akker) op Middelveld (1420: in 't Goy), boven: de bisschopvan Utrecht (1438: Andries van Blokhoven; 1462: erven Willem Arnoutsz.; 1494: alias van den Heiligenlande; 1555: Bernard Jansz.; 1588: Jan Jacobsz.; 1600: de leenman; 1605: en Steven Adriaansz.), beneden: de heren van St. Marie te Utrecht (1438: jonkvrouw Jan van Zuilen; 1462: Pieter van Zuilen; 1555: Jan van Culemborg).
10-8-1392: Jan van Oostrum Hendrik Gijsbertszz. bij overdracht door Hendrik Gijsbertsz. met lijftocht van Fie, dochter van Engbert van Dorenburg, zijn vrouw, 6 fo. 59.
3-1-1420: Dirk Guyl, 9 fo. 13~.
25-5-1438: Jan Dirk Guylenz., 10 fo. 29.
13-5-1451: Gerard Jan Dirksz., 10 fo. 64.
16-2-1462: Hendrik Wolf de bontwerker bij overdracht door Gerard Jansz., te komen op Herman Wolf, zijn zoon, 10 fo. 96.
24-4-1494: Hendrik Wolk Hendriksz., eventueel te komen op Gerritje, dochter
van Herman Hendrik Wolf, zijn broer, 12 fo. 91.
15-10-1514: Jan Walravenz. bij overdracht door Hendrik Hendriksz., waarna
overdracht aan Gerard Cornelisz., 13 fo. 19v-20 blad.
5-1-1552: Anton Gerardsz. van Rijn bij overdracht door Gerard Cornelisz., 17
fo. 193.
22-11-1555: Willem Gerardsz. voor Anna, dochter van Anton Gerardsz., zijn
nicht, bij dode van haar vader, waarna overdracht aan Jan Lubbertsz., 18 fo.
32v-33.
5-5-1563: Gerard Bemardsz., wonend in 't Goy, bij overdracht door Jan Lubbertsz., 21 fo. 124.
2-7-1588: Jan Adriaansz. bij overdracht door Gerard Bemardsz., 25 fo. 103.
2-4-1600: Bart Ottenz. bij overdracht door Jan Adriaansz., 26 fo. 105v-106.
18-2-1605: Neeltje Barten bij dode van Bart Ottenz., haar vader, 26 fo. 163.
27-10-1619: Steven Adriaansz. van Schaik voor Bartholomeus, zijn zoon, bij dode van Neeltje Barten, diens vader, 27 fo. 45v-46.
6-11-1654: Hulde van Bartholomeus Stevensz. van Schaik, 27 fo. 45~.

Procuratie - om voor weigraaf en heemraden te Hogeweide en Lageweide ten behoeve van Elisabeth van Wyck, weduwe Pons Jansz de Leeuw, een plecht f.1000-0-0 te vestigen op 2 morgen weiland, gelegen naast het huis Den Engh
Datering: 01-12-1638
Aktenummer: 120
Datum: 01-12-1638
Soort akte: Procuratie
Notaris: G. VAN WAEY
Samenvatting: om voor weigraaf en heemraden te Hogeweide en Lageweide ten behoeve van Elisabeth van Wyck, weduwe Pons Jansz de Leeuw, een plecht f.1000-0-0 te vestigen op 2 morgen weiland, gelegen naast het huis Den Engh
Aktedatum: 01-12-1638
Personen:
Kinderen van Dirck Adriaensz:
Constituant: Adriaen Dirxsz
Constituant: Bart Stevensz van Schayck
Echtgenoot: x Weyntgen Dirx
Constituant: Gerrit Stevensz Baers
Echtgenoot: x Catharina Dirx
Constituant: Maria Dirx
Geconstitueerde: Dirck Adriaenssoon, vader
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U019a009

Garantie - voor hun borgtocht voor Splinter Willemssen, groot f 1500-0-0, ten behoeve van Jan Janssen van Rossum en Cornelia Adriaens van Deyll, echtelieden, waarvan ook de medecomparanten geprofiteerd hebben
Datering: 26-03-1653
Aktenummer: 179
Datum: 26-03-1653
Soort akte: Garantie
Notaris: N. DE CRUYFF
Samenvatting: voor hun borgtocht voor Splinter Willemssen, groot f 1500-0-0, ten behoeve van Jan Janssen van Rossum en Cornelia Adriaens van Deyll, echtelieden, waarvan ook de medecomparanten geprofiteerd hebben
Personen:
Verlener: Splinter Willemssen
Woonplaats: 't Goy
Verlener: Adriaen Willemssen
Verlener: Neeltgen Willemsdochter
Woonplaats: 't Goy
Verkrijger: Bart Stevenss
Verkrijger: Anthonis Stevenssen van Schayck
Verkrijger: Jan Gysbertss
Woonplaats: --, Houtensche Weteringe
Verkrijger: Cornelis Dirckss van Rossum
Woonplaats: Maersen
Verkrijger: Jacob Dirckss van Rossum
Aktedatum: 26-03-1653
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U034a003

Schuldbekentenis - f 318-10-0 vanwege geleverd koren aan Adriaen Bartss van Schayck, zoon, bakker te Utrecht en gehuwd met Cunera Ghysberts, welk bedrag eerste party in mindering zal brengen op de erfportie van zyn zoon in de moederlyke boedel
Aktenummer: 12
Datum: 19-07-1653
Soort akte: Schuldbekentenis
Notaris: D. VAN LOSTADT
Samenvatting: f 318-10-0 vanwege geleverd koren aan Adriaen Bartss van Schayck, zoon, bakker te Utrecht en gehuwd met Cunera Ghysberts, welk bedrag eerste party in mindering zal brengen op de erfportie van zyn zoon in de moederlyke boedel
Personen:
Schuldenaar: Bart Stevenss van Schayck
Woonplaats: Schalckwyck
Schuldeiser: Jacob Corneliss van Kuyffkensdorp
Beroep: coorncoper
Woonplaats: Utrecht
Bijzonderheden: met kwitantie van betaling d.d. 23-11-1653
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U051a001

Testament - lyftocht langstlevende
Datering: 07-11-1656
Aktenummer: 119
Datum: 07-11-1656
Soort akte: Testament
Samenvatting: lyftocht langstlevende
Notaris: L. VAN VUYREN
Aktedatum: 07-11-1656
Personen:
Testateur: Barth Stevenss van Schayck
Echtgenoot: x Weyntgen Dirxdr.
Woonplaats: Schalckwyck
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U036a011

Koop en verkoop
Datering: 09-04-1657
Aktenummer: 41
Datum: 09-04-1657
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: L. VAN VUYREN
Aktedatum: 09-04-1657
Personen:
Verkoper: Barth Stevenss van Schayck
Verkoper: Gerrit Baers
Verkoper: Aert Stevenss van Schayck
Verkoper: Willem Gerritss Vermeer
Verkoper: Dirck Adriaenss van Pothuysen, onmondig
Koper: Jan Dirxss van Pothuysen, zwager
Object: 1/3 van 3 mergen weylant;
Belendingen: gemeender voor met N.N. Grauwert
Gerecht: Heycop
Bijzonderheden: beide partyen enige erfgenamen van Grietgen Dirx van Pothuysen, in leven gehuwd met Jacob Corneliss van Meltenborch
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U036a12

Testament
Datering: 26-11-1661
Aktenummer: 63
Datum: 26-11-1661
Soort akte: Testament
Notaris: L. VAN VUYREN
Aktedatum: 26-11-1661
Personen:
Testateur: Barth Stevenss van Schayck
Echtgenoot: geh. met Weyntgen Dirx van Pothuysen
Woonplaats: Schalckwyck
Erfgenaam: zyn kinderen by Weyntgen Dirx van Pothuysen
Bijzonderheden: op last lyftocht ten behoeve van zyn vrouw f 200-0-0 aan ieder van zyn 2 voorkinderen Adriaen van Schayck en Neeltgen van Schayck in voldoening legitieme portie
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U036a015

Procuratie - om voor gerecht van Schonauwen toe te stemmen in cassatie van plecht ingevolge aflossing door Bart Stevenss van Schayck
Aktenummer: 161
Datum: 08-07-1662
Soort akte: Procuratie
Notaris: J. VAN SNELDERWEERT
Samenvatting: om voor gerecht van Schonauwen toe te stemmen in cassatie van plecht ingevolge aflossing door Bart Stevenss van Schayck
Personen:
Constituant: beneficianten v.d. cathedrale kercke binnen Luyck (v.d.= van de) als legatarissen van Caerl van Linden
Gemachtigde: Mathys Hacken
Beroep: coopman en rentmeester van genoemde beneficianten
Geconstitueerde: Jacob Becker
Verwijzingen: procuratie d.d. 6-9-1660 voor gerecht van Luik plecht d.d. 8-5-1641 voor gerecht van Schonauwen
Bijzonderheden: Caerl van Linden, in leven kanunnik en archidiacon van de kathedrale kerk te Luik
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U046a002

Procuratie - tot verkoop van landeryen onder t Goy, Schalkwyk en Schonauwen
Aktenummer: 39
Datum: 24-02-1666
Soort akte: Procuratie
Samenvatting: tot verkoop van landeryen onder t Goy, Schalkwyk en Schonauwen
Notaris: J. VAN ALMELOVEEN
Personen: Constituant: Weyntge Dircks
Echtgenoot: wed. Bart Stevenss van Schayck
Woonplaats: Schalwyck
Geconstitueerde: Ludolph de Rhoy
Beroep: pander staten van Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U073a001

Procuratie - tot procederen, inzonderheid om de persoon Adriaen Adriaensz, weduwnaar van Neeltje Cornelis Vernoy te Werkhoven en diens goederen te arresteren om daaruit de fide´-commissaire goederen te voldoen die + Neeltje Cornelis Vernoy van Steven Adriaensz van Schayck heeft geŰrfd
Aktenummer: 52
Datum: 15-03-1673
Soort akte: Procuratie
Notaris: G.. VAN BYLEVELT
Samenvatting: tot procederen, inzonderheid om de persoon Adriaen Adriaensz, weduwnaar van Neeltje Cornelis Vernoy te Werkhoven en diens goederen te arresteren om daaruit de fide´-commissaire goederen te voldoen die + Neeltje Cornelis Vernoy van Steven Adriaensz van Schayck heeft geŰrfd
Personen:
Mede fide´-commissaire erfgenamen van Steven Adriaensz van Schayck:
Kinderen van Bart Stevensz van Schayck:
Constituant: Jan Barten van Schayck den outsten
Constituant: Jan Barten van Schayck den joncxsten
Constituant: 4 zonen en 2 dochters
Kinderen van Thonis Stevensz van Schayck:
Constituant: Steventje Thonis van Schayck
Woonplaats: Utrecht
Constituant: overigen (1 zoon en 2 dochters)
Kinderen van Annichje Stevens van Schayck:
Constituant: Thonis Jansz van Schayck
Constituant: Jan Gerritsz van Schayck
Echtgenoot: geh. met Neeltje Jans
Kinderen van Aert Stevensz van Schayck:
Constituant: Adriaen Aertsz van Schayck
Constituant: overigen (1 zoon en 3 zusters)
Kinderen van Neeltje Stevens van Schayck:
Dirck van Schayck:
Adriaen van Schayck:
Constituant: Jan Jansz
Echtgenoot: x Aeltje Adriaens van Schayck
Woonplaats: Houten
Constituant: overigen (4 zonen en 2 dochters)
Geconstitueerde: Rudolph van Cuylenburch
Beroep: procureur gerechte van Utrecht
Geconstitueerde: Dirck Woertman
Beroep: procureur 's hooffs van Utrecht
Bijzonderheden: Aert Stevensz van Schayck woont in Vleuten Annichje Stevens van Schayck woont op de Houtense Weteringh Steven Adriaensz van Schayck is grootvader van zyn fide´-commissaire erfgenamen ook namens overige mede fide´-commissaire erfgenamen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U053a016 597

Bart married ? ?.

Bart also married Weijntje Dirks Pothuijsen, daughter of Dirk Adriaans Pothuijsen and ? ?.68

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.