Gougje Aarts
(Circa 1590-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Theunis Pieters van Muijlwijck

2. Jan Gerrits van Willigen

Gougje Aarts 99

  • Born: Circa 1590, Leerbroek 99
  • Marriage: (1): Theunis Pieters van Muijlwijck 21 december 1614, Leerbroek 99
  • Marriage: (2): Jan Gerrits van Willigen 98

  General Notes:

nr 151 8-12-1664
Peter Antonis VAN MUIJLWIJCK won op Lakervelt voor part, Peter Antonis VAN MUIJLWIJCK X Govertje Antonis VAN MUIJLWIJCK voor part, Jan Gerrits VAN WILLIGEN en Antonis Claes als vgdn v/d nagelaten kinderen van Gerrit Jansen VAN WILLIGEN voor part, Cornelis Coenen VAN MUIJLWIJCK schout te Hoornaar als aangewezen vgd v/d onm kinderen van Tonis Dircxs TUCKER X Metje Antonis VAN MUIJLWIJCK, mtsgdrs de meerderjarige jongeman Dirck Antonis en Aelbert Henricks X Maijke Antonis zijnde kinderen van Tonis Dircxs TUCKER, kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Gauke Aerts za gewezen echtgenote van Jan Gerrits VAN WILLIGEN, deling van goederen nagelaten door voorn Gauke Aerts en wel als volgt:
Peter Anthonisse won op Lakervelt: 16 h op Nuland, strekk v/d Geerdijk af t/d halve middelwetering toe, bov Peter Janss 't LAM en ben de erfgenamen van WOLFERDIJCK; nog 2 m op Reijerscoop, strekk v/d halve Leerwetering af t/d halve dwarssloot van Cornelis Ariaen Dircksen, bov Dirck Peterse en ben Odijcken Dircxs; nog het "huigenland" groot 3 m op Leerbroek, strekk v/d voorwetering af t/d halve dwarssloot v/d voorn Jan Gerritse toe, bov en ben de meer genoemde Jan Gerritse cum suis; nog 2 m op Bruijnsdel, strekk v/d halve achterwetering t/d halve dwarssloot v/d armen van Leerbroek, bov Jan Claessen en ben Dirck Cornelisse BESTEN; nog de helft van 3 m 3 h op Scheijwijk gemeen met de kinderen van Metgen Antonisdr za, strekk v/d Cloverse weg achterwaarts t/d middelwetering toe, bov Leender Claessen en ben de voorn Jan Gerrits,

nr 163 17-1-1665
Dirck Antonis TUCKER, Antonis Tonis TUCKER en Aelbert Hendricks X Maeijke Antonis TUCKER te eenre en
Peter Antonissen VAN MUIJLWIJCK won op Lakervelt en Cornelis Coenen VAN MUIJLWIJCK als vgdn over de onm kinderen van Antonis TUCKER X Metjen Antonis za met name Aeltje, Marike en Metje Antonis TUCKER, geass door Jan Gerrits VAN WILLIGEN, scheiding van lasten en voordelen v/d gemene boedel van hun grootmoeder Gauke Aerts.

20-6-1667
Pieter Teunis van Muijlwijck, wonende Lakervelt, verklaart dat hij de zoon en erfgen. is (uit 1e huw.) van Gouke Aarts, zalgr. gewezene hvr. van Jan Gerrits van Willigen, waarsman van Leerbroek en Nieuwland. Beloofd ? 900,- te betalen, was ten laste van Jan Gerrits en ten behoeve van Barbara Floren van Burggraaf, wede van Gerardt Wouters (de Groot) in zijn leven timmerman van Leerbroek en Nieuwland.

8-5-1675
Olof Gijsberts van Merre x Marike Anthonis Tucker, wonende Meerkerk en Jacob Cornelis Stichter x Metje Anthonis Tucker, wonende alhier, kinds kinderen en mede erfgen. van Gouke Aerts, zalgr. ovl. te Leerbroek. Verkopen aan de broers Gerardt en Cornelis Jacobs Verrijn, wonende ter Gouw, 2/3e part in 5 mrg. in Reijerscoop, waarvan het andere 1/3e part toebehoort aan Cornelis Claas x Aaltje Anthonis Tucker.

6-3-1668
Cornelis Coenen van Muijlwijck schout van Hoornaar verkl. op verzoek van Pieter Teunis van Muijlwijck wonende Lakerveld en Pieter Teunisz van Muijlwijck schout van Leerbroek te weten dat Gerrit Jansz van Willigen zalgr. (dit jaar) tot zijn last genomen heeft te betalen een obligatie groot ? 600,- die Teunis Jans van Gelder of zijn erfgen. sprekende hadden op de boedel van Gauke Aerts zalgr. zijnde de moeder van Gerrit Jansz van Willigen. 98,251

Gougje married Theunis Pieters van Muijlwijck, son of Pieter Adriaans van Muijlwijck and Metje?, on 21 december 1614 in Leerbroek.99 (Theunis Pieters van Muijlwijck was born circa 1585 in Hoornaar 99 and died on 19 september 1619 in Hoornaar 99.)

Gougje also married Jan Gerrits van Willigen, son of Gerrit Theunisz van Willigen and Maaike Gerrits.98 (Jan Gerrits van Willigen was born in 1593 98.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.