arrow
Pieter Adriaans van Muijlwijck
(Circa 1550-)
Metje?
(-)
Theunis Pieters van Muijlwijck
(Circa 1585-1619)
Gougje Aarts
(Circa 1590-)
Metje Theunisdr van Muijlwijck
(Circa 1615-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Theunis Dirks Tukker

Metje Theunisdr van Muijlwijck 98

  • Born: Circa 1615
  • Marriage: Theunis Dirks Tukker 98

  General Notes:

fol 36 9-6-1642
Comp Peter Thoniss VAN MUIJLWIJCK wo op Lakervelt en Thonis Dircxs X Metgen Thonisdr won te Leerbroek tr aan Herman Willemss won onder Meerkerk 4 m in de Arkelse hoeve in Nuland onder Qwaeckernaeck waarin begrepen is 1 m gestelijk goed, ow Aerdt VINCK schout te Nuland, ww de erfgenamen van Cristianus A PORTA za, zw Jan Geritss VAN WILLIGEN, nw Jan Thonis naastgeërfd.
idem
Thonis Dircxs X Metgen Thonisdr won Leerbroek en Peter Thoniss VAN MUIJLWIJCK X Govertgen Thonisdr won te Middelcoop tr aan Adriaen Damen won a/d Minckelis 16 h geestelijk goet a/d lage beempt, zw de comparanten, nw de heilige geest op Blokland, strekk van de halve beemptweg af t/d halve sandtwetering toe.

14-5-1658
Jan Gerrits van WILLIGEN, schout te Leerbroek en Pieter Anthonis van Muijlwijck, wonende Lakervelt als voogd over de onm. kinderen van Metje Anthonis van Muijlwijck x Anthonis Dircks (TUCKER) zie ook 383/ 1664

11-8-1663 f54 (is dit 573 of 574?-
Jan Geritse van WILLIGEN schout van Leerbroek x Gauke Aertsdr zalgr. te eenre en Peter Anthoniss van MUIJLWIJCK wonende op Lakervelt, Peter Anthoniss van MUIJL­WIJCK wonende in't laageind van Middelkoop x Geertge Anthonisdr, Cornelis Coenen van MUIJLWIJCK schout op Hoornaar als voocht over Dirck,Teunis, Maijke, Aeltge, Maria en Metge Teunisse als nagelaten kinderen van Antonis Dircxs (TUCKER) x Metge Teunisdr (van MUIJLWIJCK) mitsg. nog Gerit Jans van WILLIGEN allen als kinderen en erfgen. van Gauke Aertsdr, deling.

RA.473 of 472?
3-12-1664
Jan Gerrits van WILLIGEN en Anthonis Claes als voogden over de nagelaten kinderen van Gerrit Jans van WILLIGEN, Peter Anthonisse van Muijlwijck, als voogd over de kinderen van Metje Anthonis van Muijlwijck x Anthony Dircks TUKKER, Dirck Anthonis TUKKER als meerj. jm. Aelbert Henricks als man en voogd van Maaijke Anthonis TUKKER

nr 151 8-12-1664
Peter Antonis VAN MUIJLWIJCK won op Lakervelt voor ¼ part, Peter Antonis VAN MUIJLWIJCK X Govertje Antonis VAN MUIJLWIJCK voor ¼ part, Jan Gerrits VAN WILLIGEN en Antonis Claes als vgdn v/d nagelaten kinderen van Gerrit Jansen VAN WILLIGEN voor ¼ part, Cornelis Coenen VAN MUIJLWIJCK schout te Hoornaar als aangewezen vgd v/d onm kinderen van Tonis Dircxs TUCKER X Metje Antonis VAN MUIJLWIJCK, mtsgdrs de meerderjarige jongeman Dirck Antonis en Aelbert Henricks X Maijke Antonis zijnde kinderen van Tonis Dircxs TUCKER, kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Gauke Aerts za gewezen echtgenote van Jan Gerrits VAN WILLIGEN, deling van goederen nagelaten door voorn Gauke Aerts en wel als volgt:
Peter Anthonisse won op Lakervelt: 16 h op Nuland, strekk v/d Geerdijk af t/d halve middelwetering toe, bov Peter Janss 't LAM en ben de erfgenamen van WOLFERDIJCK; nog 2 m op Reijerscoop, strekk v/d halve Leerwetering af t/d halve dwarssloot van Cornelis Ariaen Dircksen, bov Dirck Peterse en ben Odijcken Dircxs; nog het "huigenland" groot 3 m op Leerbroek, strekk v/d voorwetering af t/d halve dwarssloot v/d voorn Jan Gerritse toe, bov en ben de meer genoemde Jan Gerritse cum suis; nog 2 m op Bruijnsdel, strekk v/d halve achterwetering t/d halve dwarssloot v/d armen van Leerbroek, bov Jan Claessen en ben Dirck Cornelisse BESTEN; nog de helft van 3 m 3 h op Scheijwijk gemeen met de kinderen van Metgen Antonisdr za, strekk v/d Cloverse weg achterwaarts t/d middelwetering toe, bov Leender Claessen en ben de voorn Jan Gerrits,

nr 163 17-1-1665
Dirck Antonis TUCKER, Antonis Tonis TUCKER en Aelbert Hendricks X Maeijke Antonis TUCKER te eenre en
Peter Antonissen VAN MUIJLWIJCK won op Lakervelt en Cornelis Coenen VAN MUIJLWIJCK als vgdn over de onm kinderen van Antonis TUCKER X Metjen Antonis za met name Aeltje, Marike en Metje Antonis TUCKER, geass door Jan Gerrits VAN WILLIGEN, scheiding van lasten en voordelen v/d gemene boedel van hun grootmoeder Gauke Aerts.

10-6-1666
Pieter Tonisse van Muijlwijck als voogd van de kinderen van Tonis Dirxe Tucker x Metje Anthonis van Muijlwijck ter eenre en Aelbert Hendrickse x Marigje Tonis, Tonis Tonisse Tucker zijnde een der voors kinderen voor haar zelve en de rato caverende voor de andere meerder en minderj. kinderen. Schikking tussen voogd en kinderen. 98

Metje married Theunis Dirks Tukker, son of Dirk Anthonies Tukker and Maaike Gerrits.98 (Theunis Dirks Tukker was born circa 1615.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.