Gerrit Theunisz van Willigen
(Circa 1565-)
Maaike Gerrits
(Circa 1570-)
Jan Gerrits van Willigen
(1593-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Gougje Aarts

Jan Gerrits van Willigen 98

  • Born: 1593 98
  • Marriage: Gougje Aarts 98

  General Notes:

fol 224 18-2-1633
Jan Gerritss VAN WILLIGEN out ca 40 jaren, Willem Corneliss oud ca 60 jaren, Cornelis Gerritss oud ca 60 jaren en Jan Adriaenss oud ca 40 jaren allen won in Leerbroek verklaren dat zij op 2-1-1632 ten huise geweest zijn van Herberen Huibertss te Leerbroek waar mede was ene Cornelis Geritss won in t laageind van Middelcoop; twist over m met de kerkmrs van Leerbroek.

nr 5 10-4-1634
Neelken Claesdr X Jan Cornelis za in zijn leven won in de Weverswijk geass met haar zoon Cornelis Janss te eenre en
Jan Gerrits VAN WILLIGEN won te Leerbroek te andere, deling als volgt:
Jan Gerrits VAN WILLIGEN: 2 m 3 h op Nieuwland, ow Dirck Hermans ENGELSMAN won te Vianen en ww Claes DE WITTEGEER(?), strekk v/d Reijercoopse opslag af zw t/d halve middelwetering toe; nog 2 m 3 h met bov de voorn Neeltge Claesdr cum suis en ben de erfgenamen van Jan SNOECK, strekk v/d halve dwarssloot van Jan Aerdtss t/d halve achterwetering toe en ook gelegen op Nieuwland; nog de gerechte helft van h, bov de voorn Neelken Claesdr cum suis en ben Claes DE WITTEGEER (?),
Neelken Claesdr: 5 m op Nieuwland in 2 campen, bov Dirck Hermans ENGELSMAN en ben de erfgenamen van Jan Aerdtss cum suis, strekk v/d halve middelwetering t/d halve achterwetering toe, nog de gerechte helftv/d voorn h.

fol 56 23-10-1639
Jan Gerritss VAN WILLIGEN won in Leerbroek oud ca 47 jaren en Cornelis Coenen schout te Hoornaar oud 30 jaren verklaren op verzoek ven Samuel Lenardtss won op Hoornaar enz (zie vorige acten).

fol 72 5-7-1655
Neelke Henricks X Cornelis Immerts za gew hebb in 't laageind van Middelcoop en Willem Cornelis won in Meerkerkbroek vsz en zsm en de rato caverende voor Herbert Leenderts X Nieske Cornelis, mtsgdrs voor Henrixcen Cornelis en nog de voorn Willem Cornelis en Jan Gerrits VAN WILLIGEN schout te Leerbroek als oom [hoe?] en vgdn over de nagelaten kinderen van Aentge Cornelis, en tr aan Barent Tijmens won in 't laageind van Middelcoop een rentebrief met als onderpand, enz.

14-5-1658
Jan Gerrits van WILLIGEN, schout te Leerbroek en Pieter Anthonis van Muijlwijck, wonende Lakervelt als voogd over de onm. kinderen van Metje Anthonis van Muijlwijck x Anthonis Dircks (TUCKER) zie ook 383/ 1664

9-8-1659
Aert Henricks? en Willem Tijmen van Muijlwijck als omen en bloedvoogden van de nagelaten kinderen van Jan Peters VERHAGEN geass. met Jan Gerrits van WILLIGEN schout te Leerbroek en Antony Claes waarsman in Middelkoop, trp. aan Arien Ariens wonende Laageind van Middelkoop een huis. boven Arien Meessen en Hendrik Willem Tijmens..

fol 40v/41 26-5-1660
Aeltgen Gerrits X Wilem Ariens za, Gerrit Willems meerderjarige soone, Jan Gerrits VAN WILLIGEN en Cornelis Ariens omen en vgdn v/d 5 onm kinderen van voorn Willem Ariens en tr aan Adriaen Jacobs DE VRIJS (of ZEVRIJN??) won te Gouda (of Goudriaen?) een hofstede met 5 m in Leerbroek, ow de kinderen van Govert Bastiaens en ww de compt of de navolgende 2 m, strekk voor v/d Leerbroekse dijk af achterwaarts t/d halve middelwetering van Pieter Jans toe; nog 2 m op Leerbroek, ow de voorn hofstede en ww Jan Gerrits VAN WILLIGEN, strekk als boven; nog 2 m 3 h op Reijerscoop, ow Jan Gerrits VAN WILLIGEN en ww de wde van Ingen Jacobs, strekk voor v/d halve dwarssloot van Willem Gijsberts tot achterwaarts t/d halve middelwetering toe.

11-8-1663 f54 (is dit 573 of 574?-
Jan Geritse van WILLIGEN schout van Leerbroek x Gauke Aertsdr zalgr. te eenre en Peter Anthoniss van Muijlwijck wonende op Lakervelt, Peter Anthoniss van Muijlwijck wonende in't laageind van Middelkoop x Geertge Anthonisdr, Cornelis Coenen van Muijlwijck schout op Hoornaar als voocht over Dirck, Teunis, Maijke, Aeltge, Maria en Metge Teunisse als nagelaten kinderen van Antonis Dircxs (TUCKER) x Metge Teunisdr (van Muijlwijck) mitsg. nog Gerit Jans van WILLIGEN allen als kinderen en erfgen. van Gauke Aertsdr, deling.

3-12-1664
Jan Gerrits van WILLIGEN en Anthonis Claes als voogden over de nagelaten kinderen van Gerrit Jans van WILLIGEN, Peter Anthonisse van Muijlwijck, als voogd over de kinderen van Metje Anthonis van Muijlwijck x Anthony Dircks TUKKER, Dirck Anthonis TUKKER als meerj. jm. Aelbert Henricks als man en voogd van Maaijke Anthonis TUKKER

nr 151 8-12-1664
Peter Antonis VAN MUIJLWIJCK won op Lakervelt voor part, Peter Antonis VAN MUIJLWIJCK X Govertje Antonis VAN MUIJLWIJCK voor part, Jan Gerrits VAN WILLIGEN en Antonis Claes als vgdn v/d nagelaten kinderen van Gerrit Jansen VAN WILLIGEN voor part, Cornelis Coenen VAN MUIJLWIJCK schout te Hoornaar als aangewezen vgd v/d onm kinderen van Tonis Dircxs TUCKER X Metje Antonis VAN MUIJLWIJCK, mtsgdrs de meerderjarige jongeman Dirck Antonis en Aelbert Henricks X Maijke Antonis zijnde kinderen van Tonis Dircxs TUCKER, kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Gauke Aerts za gewezen echtgenote van Jan Gerrits VAN WILLIGEN, deling van goederen nagelaten door voorn Gauke Aerts en wel als volgt:
Peter Anthonisse won op Lakervelt: 16 h op Nuland, strekk v/d Geerdijk af t/d halve middelwetering toe, bov Peter Janss 't LAM en ben de erfgenamen van WOLFERDIJCK; nog 2 m op Reijerscoop, strekk v/d halve Leerwetering af t/d halve dwarssloot van Cornelis Ariaen Dircksen, bov Dirck Peterse en ben Odijcken Dircxs; nog het "huigenland" groot 3 m op Leerbroek, strekk v/d voorwetering af t/d halve dwarssloot v/d voorn Jan Gerritse toe, bov en ben de meer genoemde Jan Gerritse cum suis; nog 2 m op Bruijnsdel, strekk v/d halve achterwetering t/d halve dwarssloot v/d armen van Leerbroek, bov Jan Claessen en ben Dirck Cornelisse BESTEN; nog de helft van 3 m 3 h op Scheijwijk gemeen met de kinderen van Metgen Antonisdr za, strekk v/d Cloverse weg achterwaarts t/d middelwetering toe, bov Leender Claessen en ben de voorn Jan Gerrits,

nr 163 17-1-1665
Dirck Antonis TUCKER, Antonis Tonis TUCKER en Aelbert Hendricks X Maeijke Antonis TUCKER te eenre en
Peter Antonissen VAN MUIJLWIJCK won op Lakervelt en Cornelis Coenen VAN MUIJLWIJCK als vgdn over de onm kinderen van Antonis TUCKER X Metjen Antonis za met name Aeltje, Marike en Metje Antonis TUCKER, geass door Jan Gerrits VAN WILLIGEN, scheiding van lasten en voordelen v/d gemene boedel van hun grootmoeder Gauke Aerts.

20-6-1667
Pieter Teunis van Muijlwijck, wonende Lakervelt, verklaart dat hij de zoon en erfgen. is (uit 1e huw.) van Gouke Aarts, zalgr. gewezene hvr. van Jan Gerrits van Willigen, waarsman van Leerbroek en Nieuwland. Beloofd ? 900,- te betalen, was ten laste van Jan Gerrits en ten behoeve van Barbara Floren van Burggraaf, wede van Gerardt Wouters (de Groot) in zijn leven timmerman van Leerbroek en Nieuwland. 98

Jan married Gougje Aarts.98 (Gougje Aarts was born circa 1590 in Leerbroek 99.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.