Johan Jan Barends de Jonge
(Circa 1525-)
Geertje Pieter Adriaans
(-)
Barend Jan Barends
(Circa 1570-)
Grietje Philips
(-Before 1616)
Adriaan Barends
(Circa 1610-Before 1658)

 

Family Links

Spouses/Children::
Weijntje Hendriks van Nes

Adriaan Barends 78,80

  • Born: Circa 1610
  • Marriage: Weijntje Hendriks van Nes 8 february 1635, Meerkerk 78,80
  • Died: Before 6 may 1658, before age 48 80

  General Notes:

Trouwt als jm. van de Burggraeff.

7-1-1654
Wij Floris van Oij schout Jan Jacobs Verhoef ende Jan Herberts van Dorth schepenen van Meerkerk.
Comp. Thonis Hendricksz van Nesch voor hem selve, Jan Hendricks van Nesch, Jan Jansz van Tienhoven als vader en voocht van zijn onm. dochter geproc. aen Marrichgen Hendricks van Nesch sijn hvr. zalgr., Daem Adriaens getrout hebbende Lisbeth Arijens en Aert Arijens te samen kinderen van Elisabeth Hendricks van Nesch ende noch de voorn Thonis Hendricksz van Nesch ende Barent Philipsen als voogden vande naegelaten weeskinderen van Weijntge Hendricks van Nesch geproc. bij Adrijaens Berentse. Alle te samen broeders ende susters van Cornelis Hendricksz van Nesch ovl. op den Burggraeff alhier.
En verklaerde de comp. te approberen ende van goede waerde te houden het testament bij Cornelis Hendricks van Nesch ende Leendert Hendricks van Nesch gesamelick op den 21-6-1646 voor Aelbrecht vanden Both notaris tot Vianen gemaeckt. Er worden 6 guld. gelegateert.

Meerkerk RA.3 10-12-1655
Berent Philips won. in't Meerkerksbroeck is schuldig de onm. weeskinderen van
Adriaen Berentse

7-2-1657 en 16-4-1659 rek. van Berent Fhilips als voocht in prec. van Thonis Hendricks van Nes als voogden over de weeskinderen van Adriaen Berents en Wijntje Hendricks van Nes

7-2-1657
Berent Fhilips, won. Middelkoop voogd in presentie van Thonis Hendricks van Nes mede voogd
weesk. Adriaen Berents en Weijntge Hendricks beide ovl. over de jaren 1655 en 1656, al briefje van 24-12-1654

6-5-1658
Lijntje Hendricks wede van Tomas Berende voor de ene helft ende Weijntge Cornelis wede Philipus Berende en Berent Flipus als voocht over de kinderen van Adriaen Berende trp. een huijsinge etc. op't broeck aan Leendert Cornelis Waeghals
idem nu schuld bekentenisse van Leendert Cornelisz Waegchals voldaan 25-5-1659

16-4-1659
Berent Philips voogd in bij wezen van Theunis Hendricks van Nes en te samen van de onm. weeskinderen van Adriaen Berentsen ende Wijntje Hendricks

3-3-1662 lootinge
Comp. Beerent Adriaens won. op den Burggraeff voor sijn selve ter eenre en Berent Philips en Jan Henricksen van Nes te samen bloetvoogden over Henrick Adriaens onm. weeskind van Adriaen Berents ende Wijntien Hendricks beijde zalgr.
Beerent Adriaens 13 hont genaamt den Haan in de polder Blommendael zuidw de kinderen Herbert Herbertse en noordw Leendert Hendricks van Nes noch 2 mrg op Quackernaeck in de Erckelse hoeven gemeen met 2 mrg die Jooris Teuwen toebehoren noordw Herbert Jans van Werkhoven zuidw Willem Vinck en noch 8 hont op Quakernaeck zuidw Henrick Henricks Pijl noorw Martijntje van Werkhoven, waer en tegen Henrick Adriaens is geloot de helft van 3 mrg op Noordeloos op de grooteweert gemeen en onverdeelt met Jan Hendricks van Nes zuidw Pauwel Pleunen en noordw Cornelis Jacobs en nog 1 mrg op Blommendael genaampt de Boscamp zuidw Jacob Dirck Thonisz noordw de wede van Philips Beerents nog meer stukken land 73,78,80

Adriaan married Weijntje Hendriks van Nes, daughter of Hendrik van Nes and ? ?, on 8 february 1635 in Meerkerk 78.,80 (Weijntje Hendriks van Nes was born circa 1610 and died before 3 march 1662 80.)

  Marriage Notes:

Proclamatie. 78

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.