Grietje Philips
(-Before 1616)

 

Family Links

Spouses/Children::
Barend Jan Barends

Grietje Philips 78

  • Marriage: Barend Jan Barends 78
  • Died: Before 13 june 1616 80

  General Notes:

18-9-1595
De HG-meesters van Meerkerk voor Grietgen Philipsdr., huisvr. van Berndt Jansz , mede-erfgenaam bij representatie van haar moeder van Mergreta Jansdr. haer moije en Berndt Jansz., pp. voor Willem Jansz., won. op de (finert?) en Aert Jansz. zijn broer, erfgenamen van Jan Willemsz. Cuyper, die mede-erfgenaam was van Willem Jansz. Cuyper en bij representatie van deselve erfgenaam van Grietgen Jans, mitsgaders nog Jan Jansz. en Peter Jansz., de drie kinderen en erfgenamen van Jan de Rije, haar zalgr. vader, mitsgaders Herman Willemsz., erfgenaam van Aeltgen Jans, t'samen erfgenamen van Sophia en Aeltgen Jans mede erfgenamen van Mergreta Jans voors., eisers, contra Cors en Peter Dircxsz. en alle anderen die (hier?) die landen inden eysch verhaelt willen verantwoorden, gedaagden, idem 15-10-1595

13-6-1616
Berrent Jansz., getr. geweest met zalgr. Margriet Philips, bij wie hij vier kinderen had, heeft in de ziekte van zijn vrouw met haar gemaakt voor nu en ten eeuwige dage de gezamelijke kinderen van Aerdt Jansz. Cuyper, die hij heeft bij zijn eerste vrouw Stijntie en zijn tegenwoordige vrouw Hermenti een huis en hofstede, waar hij Cuyper tegenwoordig op woont 'en bij hem Berrent Jansz. bij decreet gecoft heeft'. Deze making is geschied ten aanhoren van Aeltje Heymensdr. hvr. van Gerrit Cornelisz., die ter selver tijt present was. 78

Grietje married Barend Jan Barends, son of Johan Jan Barends de Jonge and Geertje Pieter Adriaans.78 (Barend Jan Barends was born circa 1570.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.