arrow arrow
Cornelis Vasz van Ardenne
(Circa 1500-Before 1565)
Pietertje Theunisdr van Muijlwijck
(Circa 1520-)
Arie Anthonies
(-)
? ?
(-)
Vas Cornelisz van Ardenne
(Circa 1530-)
Adriaantje Ariens
(-)
Huijg Vasz van Ardenne
(Circa 1555-1612)

 

Family Links

Spouses/Children::
Annigje Claasdr

Huijg Vasz van Ardenne 85,98,560

  • Born: Circa 1555
  • Marriage: Annigje Claasdr 85,560
  • Died: 22 april 1612, Molenaarsgraaf, at age 57 85

  General Notes:

Voert namens zijn vrouw op 4-12-1580 een proces, gezworene van Molenaarsgraaf 26-4-1610, maakt met zijn kinderen boedelscheiding op 12-7-1610, hij behoudt de hofstede groot 16 morgen 2 hond en 1/4e part in een weer van 8 morgen 1 hond gen. “Het Koeyweer”,

13-7-1609 f185
Comp. Marijcke Gherritsdr x Jan Jacobs zalgr. in zijn leven schout van Hoornaar die daarvoor gehuwd was met Marijcke Corneliss Vassendr. (van Ardennen?). geass. met haar broer Cornelis Gerrits ter eenre en Adriaen Dionijs van Muijlwijck met Coenraedt Pieters van Muijlwijck, tegenwoordig schout van Hoornaar als voogden en momboirs van vaders zijde van de nagelaten weeskinderen van Jan Jacobs zalgr. x Marijcke Cornelisdr zalgr. met name Jacob, Anna en Elisabeth Jansz en uit 2e huw met Marijcke Gerritsdr. Adriaen, Geertgen en Marijcke Jansz. Mitsgaders Huijch Vasstert van Ardennen als voogd van moederszijde over de voorn. voorkinderen en nog Cornelis Gerits als oom en voogd van moederszijde van de kinderen van zijn zuster
Alle tesamen erfgen. van hun zalgr vader Jan Jacobs ten andere, deling de voorkinderen 7½ mrg. op Hoornaar gen. "de oude Dijck" zuidw. de Achterwetering van de Luttelwaert, westw. het waterschap de Overwaert, strekk. van de nieuwe moelens af tot de Beemptse opslag; nog 3½ mrg. op Hoorn in de Luttelwaert, oostw. Susanna Adriaens van Muijlwijck, westw. de wede (Marijcke Geeritsdr) strekk. van de Giessen af tot de ½ Middelwetering toe; nog 2 mrg. 5 hont in het Calcerweert op Hoornaar in de lage Giessen, zuidw. de voorn. kinderen en westw. Gerrit Ghijsberts; nog 5 mrg. gen. "het Schaepweer" gelegen als voren, zuidw. de wede Jan Jacobs, noordw. de voorkinderen; nog 2 mrg. 5 hont gen. "de Graefelichheijt" in de lage Giessen, zuidw. Jan Lenart, noordw. de voorkinderen, nog een huijs en hofstad met 9 mrg. gelegen te Brandwijk in't Ghijbeland, oostw. Cornelis Aerts de BOER, westw. de erfgen. van zalgr. Pieter Cornelis Vassen.
Marijcke Gherrits met haer kinderen; 8 mrg. 5½ hont met huis en schuur waarin voorn. Jan Jacobs in zijn leven zelf gewoond heeft te Hoornaar in de lage Giessen, zuidw. de voorkinderen, noordw. idem; nog 3 campen gen. "de Vuijlboet" in de Luttelwaert binnen Hoornaar tesamen 5 mrg. 2 hont, zuidw. mr. Adriaen Cornelis docter der stadt van der Goude, noordw. Jan Michelsz?? van Muijlwijck; nog 5 mrg. 3 hont te Leerbroek gen. "het Steehouwersweer" oostw. het cleermaekersgilde te Gorcum, westw. Thonis? Cornelis cum suis, strekk. van de ½ Leerbroekse voordijck af tot de ½ Achterwetering toe; nog 2 mrg. te Reijerscoop onder Leerbroek, oostw. Johan PERSIJN, westw. de erfgen. van Frans CAEL, strekk. van de ½ Kleine wetering af tot westw. de dwarssloot van Willem Ghijsbertsland; nog 4 mrg. 2 hont gen. "de Vogelensanck" zuidw. Hendrick Jans, westw. de voorn. 3 voorkinderen.

Molenaarsgraaf 23. 12-7-1610
Comp. Huych Vastersz (van ARDENNEN) (x Annegen Claesdr) ter eenre en Adriaen Leendertsz gehuwd met Lyntgen Huygens, Heyndrick Ghysberts gehuwd met Heyltgen Huygens (van ARDENNEN), Vas Huygens (van ARDENNEN) voor hem selven, Adriaen Adriaensz als bestorven bloetvoogd van de nagelaten weeskinderen van Antonis Adriaensz syn overleden broeder zalgr. gehuwd geweest met Adriaentgen Huygen geass. met Ghysbert Jaspers (HUIJSMAN) haer gecoren voogd, vertichting en boedelscheidinge, Huych Vastersz krygt de hofstede groot 16 mrg 2 hond etc. en ¼ part van een weer van 8 mrg 1 hond gen. "het Koeyweer" 98,342,560

Huijg married Annigje Claasdr 85.,560

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.