arrow arrow
Vas Cornelisz van Ardenne
(Circa 1530-)
Adriaantje Ariens
(-)
Huijg Vasz van Ardenne
(Circa 1555-1612)
Annigje Claasdr
(-)
Vas Huijgs van Ardenne
(Circa 1580-1636)

 

Family Links

Spouses/Children::
Dingena Huijgs

Vas Huijgs van Ardenne 249,1714

  • Born: Circa 1580
  • Marriage: Dingena Huijgs 249,1714
  • Died: 7 february 1636, Molenaarsgraaf, at age 56 249,1714

  General Notes:

Molenaarsgraaf 23. 12-7-1610
Comp. Huych Vastersz (van ARDENNEN) (x Annegen Claesdr) ter eenre en Adriaen Leendertsz gehuwd met Lyntgen Huygens, Heyndrick Ghysberts gehuwd met Heyltgen Huygens (van ARDENNEN), Vas Huygens (van ARDENNEN) voor hem selven, Adriaen Adriaensz als bestorven bloetvoogd van de nagelaten weeskinderen van Antonis Adriaensz syn overleden broeder zalgr. gehuwd geweest met Adriaentgen Huygen geass. met Ghysbert Jaspers (HUIJSMAN) haer gecoren voogd, vertichting en boedelscheidinge, Huych Vastersz krygt de hofstede groot 16 mrg 2 hond etc. en part van een weer van 8 mrg 1 hond gen. "het Koeyweer"

Brandwijk WK.2 5-2-1618 en WM89 11-4-1633, heemraat tot Molenaarsgraaf
WM52 1-5-1621, Comp. Vastert Huijgensz en Jan Adriaansz waarsluijden tot Molenaarsgraaf, ivm de molen,

Gorcum RA.434
14- 5 of 21-10-1618 f15#
Vas Huijgens van Ardennen, wonende Molenaarsgraaf, transport aan Jacob Jans, wonende Over Slingeland huijs en hofstad met grient en weiland gelegen op Leerbroek in Reijerscoop in 2 percelen groot 8 mrg. zuidw. Ghijsbert Willems cum suis, noordw. de erfgen. van Drinckwaert, strekk. van de voordijck tot de Geerdijck toe.

WM78 16-6-1631, Rekening en bewijs gedaan door Vastert Huijgen vanwegen de weeskinderen van Hendrick Ghijsberts en Heijltgen Huijgen, present Antonis Pouwels als voogd van Ghijsbert Hendricksz en Annechgen Hendricks,

WM85 27-7-1632, Comp. Vastert Huijgensz als voogd beneffens Antonis Pouwelsz van de weeskinderen van Hendrick Ghijsbertsz en Heijltgen Huijgens, rekening en bewijs gedaan in bijwesen van Ghijsbert Hendricksz en Antonis Adriaansz Spruijt gehuwd met Annetgen Hendricksdr,

WM91 20-9-1633, Rekening en bewijs gedaan bij Vastert Huijgensz in qualiteit als voogd van de nagelaten weeskinderen van Heijndrick Ghijsbertsz in bijwesen van Antonis Pouwels voogd, Antonis Adriaansz Spruijt gehuwd met Annetge Hendricks, Cornelis Claasz gehuwd met jonge Annetge Hendricks en Neeltge Hendricks,

Vastert Huijgensz van Ardennen, wonende Molenaarsgraaf, Gorcum RA.345
verkoopt op 14-5-1618 8 mrg land gelegen op Leerbroek in Reijerscoop, Gorcum NA.20.3/8fol.12v, krijgt procuratie op 27-3-1620 om land te transporteren,
waarsman 1621, schepen/heemraad 1633, Blokland RA.1 koopt als voogd van de nagelaten weeskinderen van zalgr. Heijndrick Ghijsbertsz op 24-5-1628 land,
ol. 7-2-1636 Molenaarsgraaf, graf in de kerk te Molenaarsgraaf aanwezig.
"Hier leijt begraven Vastert Huijgen soon van Aardennen, sterf den 7 februarij anno 1636"

Molenaarsgraaf WK.2
folio 23 12-7-1610 voor hem zelf
" 52 1-5-1621 waarsman en 97 20-4-1633 heemraad
" 85,89,91 27-7-1632 voogd over kinderen v.Hendrick Ghijsbertse
97 20-4-1633 heemraad
249,585

Vas married Dingena Huijgs 249.,1714

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.