Vas Aarts van Ardenne
(Circa 1460-Before 1535)
? ?
(-)
Cornelis Vasz van Ardenne
(Circa 1500-Before 1565)

 

Family Links

Spouses/Children::
Pietertje Theunisdr van Muijlwijck

Cornelis Vasz van Ardenne 1449,1714,1947

  • Born: Circa 1500
  • Marriage: Pietertje Theunisdr van Muijlwijck 249,1449
  • Died: Before 4 june 1565, before age 65 1714

  General Notes:

Beleend 24-3-1523 met de helft van 14 morgen land te Nieuwland, genoemd in een belending 1528 wonende te Molenaarsgraaf, kerkmeester 1537, schepen/heemraad 1540, 1541, heemraad 1544, wordt aangeslagen in de 10e penning 1544 voor 7 morgen (= het leenland) te Nieuwland, idem in de 10e penning 1544 voor 16 morgen, 10 morgen, 10 morgen eigen land en 10 morgen huurland, alsmede een huis getaxeerd op 6 Rijnsgld. te Molenaarsgraaf en in 1561 voor 10 morgen, 10 morgen eigen land en 10 morgen, waarvan 6 morgen huur te Molenaarsgraaf, krijgt bij boedelscheiding van zijn schoonouders land toebedeeld op 18-3-1546,24 verhuurt samen met de andere erfgenamen van zijn schoonouders een hofstede te Hoornaar van zijn zwager op 5-4- 1546, koopt wonende in de “Meerweert” in Molenaarsgraaf samen met zijn zuster Yken
Vassen op 4-12- 1556 2 morgen land gelegen op Lang-Nuland van Emondt Mathysz.

5-4-1546 f32
Cornelis Gerrits alias CONINCK van Noordeloos x Heijltje Thonis van MUIJLWIJCK, Cornelis Vasterts x Pieterken Tonis van MUIJLWIJCK en Matthijs Jansz als voogd van de 3 onm. kinderen van Adriaen Thonis van MUIJLWIJCK met name Dionijs. Peter en Susanna Adriaens en verkl. de voorn. Cornelis Gerrits ende Heijlke, verhuurt te heben een huijs en hofstad zoals dat Dirk Thonis van MUIJLWIJCK door dode van zijn vader aenbestorven is, gelegen op Hoornaar en gen. "de oude dijck" en wel voor de tijt van 2 jaer, verder moeten zij de voorn. Dirk Thonis van eten en kleren voorzien. 1449

Cornelis married Pietertje Theunisdr van Muijlwijck, daughter of Theunis Pieters van Muijlwijck and Susanna Jacobs 249.,1449 (Pietertje Theunisdr van Muijlwijck was born circa 1520.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.