arrow
Vas Aarts van Ardenne
(Circa 1460-Before 1535)
? ?
(-)
Theunis Pieters van Muijlwijck
(1473-Before 1546)
Susanna Jacobs
(-)
Cornelis Vasz van Ardenne
(Circa 1500-Before 1565)
Pietertje Theunisdr van Muijlwijck
(Circa 1520-)
Vas Cornelisz van Ardenne
(Circa 1530-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Adriaantje Ariens

Vas Cornelisz van Ardenne 559,560

  • Born: Circa 1530 559
  • Marriage: Adriaantje Ariens 559

  General Notes:

Beleend met 1,5 morgen land te Molenaarsgraaf 29-8-1545, genoemd in het kohier van de 10e penning Molenaarsgraaf 1561.

Staten van Holland voor 1572 inv 1353, 1561 aangeslagen in de 10e penning voor 8 morgen i hond eigen land en de helft van 8 morgen te Molenaarsgraaf in huur van Baernt van Hoeff tot Schoonhoven.

WK Molenaarsgraaf nr. 7
11-7-1563. Vastert Cornelisz als man en voecht van Arientgen Ariensdr, Claes Cornelisz als man ende voecht van Anniken Ariensdr, ende Egbert Berwitsz als ghecoren voecht van Anthonis Jansz, dat achterghebleven weeskint van Lijnken, Jan Ariensz huysvrou zaligher, Arien Anthonisse dochter was, zaligher memorien; als erfghenamen van wijlen Arien Anthonissen zaliger, hueren vader, schiften, scheiden en delen de achterghelaten goeden binnen Molenaersgraef in bijwesen van Andries Huyghensz als oem van dese erfghenamen met Arien Boensz van Giess(en)-Nieukerck met meer ander goede vrienden
1. Vastert Cornelisz is (onder meer) bedeelt ende ghebleven an sijn hofstede daer hij op woent
2. Ende Claes Cornelisz is (onder meer) bedeelt an een weer van 8 morgen 1 hont met sijn toebehoren
3. Ende des is dit weeskint Anthonis Jansz (onder meer) bedeelt an 5 morgen lants en 1 hont met een vierendeel honts ghelegen doergaens in die hofstede daer Margriet die weedue van Joest Pietersz met haer kinder op woenen
Gezegeld door Vastert Cornelisz onsen mede heemraet 183,559

Vas married Adriaantje Ariens, daughter of Arie Anthonies and ? ?.559

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.