Adriaan Willems Amersfoorder
(Circa 1570-1626)
Harmpje Cornelisdr
(Circa 1575-)
Jacob Adriaans Amersfoorder
(Circa 1595-1670)

 

Family Links

Spouses/Children::
Niesje Gorisdr Boef

Jacob Adriaans Amersfoorder 841

  • Born: Circa 1595
  • Marriage: Niesje Gorisdr Boef 841
  • Died: 31 october 1670, Benschop, at age 75 841

  General Notes:

1126 p.56 4-11-1632
Comp. Voor schout en schepenen van Benscop ondergen. Claes Gorisz. won. in deze gerechte en verwillecoirde voor hem en zijn erffgen. ten behoeve van Jan en Cornelis Gorisz., Jacob Amersfoorder en Cornelis Jans van Swoll elcq voor hemselve, mitsgaders Leendert Cornelisz. als vader en Jan Gorisz. voors- als oom en sulcx rechte bloetvoochden van 't naergelate weeskind van Aentgen Gorisdr., sijns compts broeders en swagers en susterskindt, respectieve en derselve erven offte 't recht dezes vercrijge, (seecker vijff gerechte sesdepaerts van vier duijsent twee hondert en twee en twintich car. gld. tesaemenen over coop van seeker vier mergen eijgenlandt, met huijs, berg schuijr bepotinge en beplantinge op een gedeelte van die leggen indeze gheijte Thiens ) hij belooft te betalen...

Comp. Martijntgen Maertensdr wede van zalgr. Jacob Adriaen Egbertsz voor haer selve en voor de helft geassisteerd met Gillis Jacobsz haer oudste zoon en voogd in deze, mitsgaders voorn Gillis Jacobsz, Egbert Jacobsz, Aert Jacobsz, Adriaen Jaconsz en Dirck Jacobsz ieder voor zich selven, Dammas Cornelisz als vader en voorn Gillis Jacobsz als voogden over de onmondige nagelaten weeskinderen verweckt door Dammas bij Lijsgen Jacobsdr, mitsgaders Adriaen Dammasz en Jan Dammasz, Gerrit Jansz van Homburch als man en voogd van Marrichjen Dammasdr en Fijchgen Dammasdr wede van Thonis Harmens gesterkt zijnde met voorn Adriaen Dammasz haar oudste broer met hun vieren mondige kinderen van Lijsgen Jacobsdr, Claes Thonisz als man en voogd van Trijntgen Jacobsdr, mitsgaders Marrichjen Jacobsdr en Heijltjen Jacobsdr, gesterk zijnde met Voorn Gillis Jacobsz haar oudste broerder en als voogd in deze, alle tesamen kinderen en kindskinderen van voorn Jacob Adriaen Egbertsz voor de andere helft aan Jacob Adriaensz Amerfoorder in Benschop een huijsgen en getimmerte met 4 mrg. landts staande en gelegen op de zuidzijde van Benschop beneden de kerk, strekkende uit de halve Benschopper voorwetering tot de halve landscheideing van Lopik toe.
oostw de wede Peter Adriaensz Putten met 4 mrg. en westw Cornelis Adriaensz
Amersfoorder met 11 mrg.

no. 1126-pak 56. d.8-6-1638 Jacob Adriaensz. Amersfoorder, ais principael, Frederick Adriaensz. Amersfoorder, en Claes Goris zun broeder en swager respective als borgen en mede ais principaal elcq van hen ais eijgen propre schuldt voor f.1000, aan en t.b.v. Adriaen Jacobsz. en zijn erven.

31-5-1657 Louw Chiels transport: al zijn roerende goederen 11127-1. fo129,aan Jacob Ariensz. Amersfoorder. en zijn erven

fol. 121v, d. 5-2-1666 Gijsbert Joosten de Choole bekent schuidich te zijn t.b.v. Jacob Ariensz. Amersfoorder f.2000, -.
478

Jacob married Niesje Gorisdr Boef, daughter of Goris Cornelisz Boef and Jannigje Cornelisdr.841 (Niesje Gorisdr Boef died on 18 march 1673 in Benschop 841.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.