Harmpje Cornelisdr
(Circa 1575-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Frederik Jans
2. Adriaan Willems Amersfoorder

Harmpje Cornelisdr 51,84

  • Born: Circa 1575
  • Marriage: (1): Frederik Jans 84
  • Marriage: (2): Adriaan Willems Amersfoorder 51

  General Notes:

Harmpje Frederik Harms volgens Leo Lamers.

f163 9-3-1591
Adriaen Willemsz. van Amersfoort als man en voocht van Harmgen, Frederick Jansz weduwe, koopt van Cornelis Joosten en Sophia Cornelisdr. echteluijden den vreyen eijgendom van 2 mergen lants met de helft van huys, hof en berch daerop staende, liggende in een weer van 10 mergen op de noortsijde van Benscop, beneden de kerk, daer Jacob Aelbertsz, met 4 mergen lants voor, en Adriaen Hendricks met 8 mergen naest gelant is. Bekent mede van sijn huijsvrouws vaders erffenisse wel voldaen en betaelt te zijn. 51,175

Harmpje married Frederik Jans.84

Harmpje also married Adriaan Willems Amersfoorder.51 (Adriaan Willems Amersfoorder was born circa 1570 51, died in 1626 51 and was buried in Benschop 51.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.