Adriaan Willems Amersfoorder
(Circa 1570-1626)

 

Family Links

Spouses/Children::
Harmpje Cornelisdr

Adriaan Willems Amersfoorder 51

  • Born: Circa 1570 51
  • Marriage: Harmpje Cornelisdr 51
  • Died: 1626, at age 56 51
  • Buried: Benschop 51

  General Notes:

f163 9-3-1591
Adriaen Willemsz. van Amersfoort als man en voocht van Harmgen, Frederick Jansz weduwe, koopt van Cornelis Joosten en Sophia Cornelisdr. echteluijden den vreyen eijgendom van 2 mergen lants met de helft van huys, hof en berch daerop staende, liggende in een weer van 10 mergen op de noortsijde van Benscop, beneden de kerk, daer Jacob Aelbertsz, met 4 mergen lants voor, en Adriaen Hendricks met 8 mergen naest gelant is. Bekent mede van sijn huijsvrouws vaders erffenisse wel voldaen en betaelt te zijn.

1126 p56 f24
22-6-1600
Adriaen Willemsz Amersfoorder bekent schuldich te wesen Claertjen Aelbertsdr. f.450,-

1126 p.54 ca 1619/20
Arien de Amersfoorder, als bruijcker op de noortsijde van Benscop beneden de Kerck... 175

Adriaan married Harmpje Cornelisdr.51 (Harmpje Cornelisdr was born circa 1575.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.