arrow arrow arrow
Claas Cornelisz den Uijl
(Circa 1662-)
Ludowie Cornelisdr van Langerak
(Circa 1660-)
Floris Theunisz
(1652-After 1703)
Fijgje Willems de Nieuweboer
(Circa 1660-After 1725)
Cornelis Claasz den Uijl
(1686-1773)
Beligje Florisdr van Nieuwkerck
(Circa 1690-)
Theunis Cornelisz den Uijl
(Circa 1724-1787)

 

Family Links

Spouses/Children::
Geertruij Jans Bloos

Theunis Cornelisz den Uijl 24,27,68,76,171

  • Born: Circa 1724
  • Marriage: Geertruij Jans Bloos 28 august 1759, Lopikerkapel 24,26,68,76,171
  • Buried: 20 july 1787, Jaarsveld 24

  General Notes:

Trouwt won. Lopik laatst te Jaarsvelderkapel. Woont in huis nr. 53 te Jaarsveld, en later in De Posthoorn, naast het land van zijn schoonouders.

[Dorpsgerecht Jaarsveld 876 fol.211] Op 22-4-1768 compareerden Martinus van
der Linden, won. in Benschop, Jan Jansz. Bode de jonge, won. onder Jaarsveld, Item Arie van der Koen en Hendrik Hortensius in qualiteit als door wijlen Abram Hortensius aangesteld zijnde tot voogden over de minderjarige nagelatene kinderen van wijlen zijne vooroverleden dochter Lydia Hortensius aan haar door de voorn. Jan Jansz. de Bode in huwelijk verwekt. [...] Ende verklaarden de gesamentlijke comparanten te cederen t.b.v. Teunis den Uijll won. onder deze heerlijkheid, de herberge de Posthoorn met den sniep onder deze heerlijkheid tussen Grave gelegen, waarop deselve herberge is staande. Voor de koopsom van 163 gulden [...]

[Dorpsgerecht Jaarsveld 876 fol.212] Copie. Aan de E.agtb. Heeren Drossaard,
Schout en gerechte van Jaarsvelt.
Geven te kennen Arie van der Koen, en Hendrik Hortensius in qualiteijt als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Jansz. Bode aan Lijdia Hortensius in huwelijk verwekt, dat de voor˝ kinderen uit den boedel van wijlen haren voor˝ grootvader is aanbestorven zekere portie in de helfte van de herberge de Posthoorn met de sniep onder deze heerlijkheid en van welke de andere helft eenen Martinus van den Linden is competerende, dat vermits de bouwvalligheid en daar door veroorsaakt wordende continuele reparatie sedert enige jaren dat effect weinig of geen genot heeft toegebracht en die gemeenschap voor henlieden voogden niet zeer convenibel is, dat zij supplianten benevens de voor˝ Jan Jansz. Bode en gemelde Martinus van der Linden de voorz. herberge en sniep hebben verkocht onder approbatie van uw Ed.agtb. aan Theunis den Uijl voor een somma van 163 gulden hetwelke aangesien de voorverhaalde constitutie een zeer hoge prijs is, waar toe zij in jaren lang niet voorsien te geraken en daarom die handeling niet infructueus zoude zijn [...] Versoekende dat uw Ed. agtb. de voors. verkoping gelieven te approberen [...] 22-4-1768.

Akte nr. U184a29-189, d.d. 17-11-1770
Soort Scheiding
Notaris H. VAN DAM, UTRECHT
Actief 18-3-1727 tot 3-5-1783
Uittreksel:
Naam eerste comparant: kinderen en erven Jan Blois en Gerrigje van de Wal, in leven echtelieden:
Naam eerste comparant: Gerrit van Leeuwen
Echtgenote eerste party: x Annigje Blois, dochter
Naam eerste comparant: Teunis Blois, zoon
Naam eerste comparant: Martyntje Blois, dochter
Naam voogd eerste party: voogd: Cornelis van Lexmond
Naam eerste comparant: Evert Buyert
Echtgenote eerste party: x Adriaantje Blois, dochter
Naam eerste comparant: Claas Strien
Echtgenote eerste party: x Margreta Blois, dochter
Naam eerste comparant: Teunis den Uyl
Echtgenote eerste party: x Geertruyd Blois, dochter
Naam eerste comparant: Isaak van Rossum
Echtgenote eerste party: x Jannigje Blois, dochter
Naam eerste comparant: Herbert van Everdingen
Echtgenote eerste party: x Aantje Blois, dochter
Omschrijving onroerend goed: 8 mergen land - naar Teunis Blois -
Gerecht w.o. het goed ligt: Lopik, int Boveneynd, omtrent de Fuykebrug
Omschrijving onroerend goed: huysinge c.a. en 6 mergen landt - naar Herbert van Everdingen -
Gerecht w.o. het goed ligt: Lopik, het Boveneynd
Bijzonderheden: Jan Blois en Gerrigje van de Wal zyn overleden in Lopik 26,27,68

Theunis married Geertruij Jans Bloos, daughter of Jan Theunisz Bloos and Gerritje Maartens van der Wal, on 28 august 1759 in Lopikerkapel 24,26,68,76.,171 (Geertruij Jans Bloos was christened on 5 january 1738 in Lopik 26 and died on 8 october 1812 in Jaarsveld 24.)

  Marriage Notes:

Beide won. Lopik, hij laatst te Lopikerkapel 26

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.