arrow arrow
Cornelis Bastiaans den Uijl
(1620-Before 1674)
Adriaantje Cornelisdr de Redelijckheit
(1621-)
Claas Cornelisz den Uijl
(Circa 1662-)
Ludowie Cornelisdr van Langerak
(Circa 1660-)
Cornelis Claasz den Uijl
(1686-1773)

 

Family Links

Spouses/Children::
Beligje Florisdr van Nieuwkerck

Cornelis Claasz den Uijl 52,101,299,431,857

  • Christened: 11 july 1686, Lopikerkapel 52,101,299,431
  • Marriage: Beligje Florisdr van Nieuwkerck Circa 1719, Jaarsveld 101,855,857
  • Died: 14 february 1773, Utrecht, at age 86 52,101,857
  • Buried: 22 february 1773, Utrecht 656

  General Notes:

Meester-metselaar te Jaarsveld.

Hij wordt een aantal keren genoemd in de kerkrekeningen voor reparaties aan de kerk te Jaarsveld.

Gaat na het overlijden van zijn vrouw bij zijn dochter Lydia en haar man aan de Lange Jufferstraat in Utrecht wonen.

Het lidmatenboek Jaarsveld vermeldt in 1720 ook: "Jan Korse wonende bij Den Uijl."

T. Oskam:
"Uit de stukken blijkt dat in ieder geval één van Beligjes eisen is ingewilligd. Haar schoonvader heeft een inventaris van de totale boedel van hem, zijn overleden vrouw, zijn schoonvader en schoonzuster laten maken. Meerdere exemplaren van de boedelinventaris bevinden zich in het Dorpsgerecht Lopik. Op één ervan staat voorop de volgende mededeling (beschadigd): "Dubbelt van desen inventaris overgelevert aen Cornelis Claessen den Uijll, in huwelijck hebbende Belichje Flore van Nuekercken, te vorens weduwe van Jan Gerritsen van Lexmont, als bij sijne ondertekeninge achter nevens het....se deser blijct, den 12en feb. 1720" En op een tweede exemplaar staat aan het eind van de inventaris, in de marge: "Copie. ontfangen ende overgenomen een dubbelt van desen voorz.[egde] inventaris bij mijn onderget.[ekend]e Cornelis Claessen den Uijll in huwelijk hebbende Belichje Floren van Nuekerck den 12en feb: 1720 ende was ond[erteken]t met een dusdanich merck gestelt bij Cornelis Claessen den Uijll voorn[oem]t:".
Kort voor 1720 moet Beligje van Nieuwkerk opnieuw getrouwd zijn en nu met Cornelis Claesz den Uijl, die evenals zij in Jaarsveld woonde. Om die reden zal zij ook de boedelinventaris hebben willen maken. En waarschijnlijk zal dat ook een eis geweest zijn van de weesmeesters in Jaarsveld, hetgeen niet ongebruikelijk was als de langstlevende van een echtpaar besloot een tweede huwelijk aan te gaan. Uit wat hiervoor gezegd is en uit het gebruik van de voornaam Beligje, moet duidelijk zijn, dat het echtpaar Cornelis Claesz. den Uijl en Beligje Floren van Nieuwkerck de ouders zijn van de vier kinderen: Claas, Fijgje, Teunis en Annigje den Uijl."

"Zoals je weet woonde ook Lydia (Liedewij), zijn dochter, in de Lange Jufferstraat. Cornelis is dus meegegaan met haar naar Utrecht en zal bij zijn dochter en schoonzoon ingewoond hebben. Waarschijnlijk was hij vroeg weduwnaar. Ik heb in Utrecht niets gevonden van een Beligje van Nieuwkerk, dus ik kan niet anders dan aannemen dat zij in Jaarsveld is overleden."

Akte inv.nr. U223a1, aktenr. 111, d.d. 26-10-1762
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris J. KELFFKENS GZ., UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Roek
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Aletta Verbeek
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Annetje Schinkel, onmondig
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Naam assistent tweede partij: ass.: Cornelis den Uyl, oom
Woonplaats assistent: Utrecht
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd
"Op huijden den 26sten october 1762 compareerden etc.: Mons. Jan Roek, weduwnaar van Aletta Verbeek, bruijdegom ten eenre, en Annetje Schinkel, minderjarige dogter, geadsisteerd met haren oom Cornelis den Uijl, bruijd, ter andere zijde, wonende de comparanten binnen deze stad, etc."

Deze Annetje Schinkel zou een dochter van Cornelis' zus Cornelia (X Bastiaan Schinkel) kunnen zijn, maar bij haar huwelijksinschrijving wordt zij Annigje Jansdr. Schinkel uit Jaarsveld genoemd. 52,101,1162

  Death Notes:

Overleden aan de Lange Jufferstraat bij de Witte Vrouwenpoort; geen vrouw, maar mondige kinderen achterlatend. Vermelding weeskamer: "aangebracht de N. van Cornelis den Uijl in de Lange Jufferstraat". Daarbij geschreven 11-2-1774 verklaarde de deurwaarder "dat er geen vrunden van den overleeden te vinden zijn.” Niemand wilde blijkbaar opdraaien voor de begrafeniskosten.

  Burial Notes:

Begr. Buurkerk (gratis).

Cornelis married Beligje Florisdr van Nieuwkerck, daughter of Floris Theunisz and Fijgje Willems de Nieuweboer, circa 1719 in Jaarsveld 101,855.,857 (Beligje Florisdr van Nieuwkerck was born circa 1690 in Lexmond 101,376,522,855,857.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.