Dirk Pieters van Woudenberg
(-)
Machteld Jans
(-)
Wolfert Jans van Ginkel
(Circa 1700-)
Simontje Dirks van Woudenberg
(1702-)
Jan Wolferts van Ginkel
(1732-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Aartje Aalberts de Kruijf

Jan Wolferts van Ginkel 48,68

  • Born: Leersum 48
  • Christened: 4 may 1732, Leersum 48
  • Marriage: Aartje Aalberts de Kruijf 6 july 1755, Overlangbroek 48,68

  General Notes:

Akte Inventarisnummer U232a1, aktenummer 15
Aktedatum 08-05-1756
Aktesoort Procuratie
Notaris T. VAN WEYDOM ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Fygje van Garderen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Aalbert de Kruyff
Naam eerste partij: erven Aalbert de Kruyff:
Naam eerste partij: Willem de Kruyff, zoon
Naam eerste partij: Aalbert de Kruyff, zoon
Naam eerste partij: Jan van Ginckel
Naam echtgenote eerste partij: x Aartje de Kruyff, dochter
Naam eerste partij: Dirk de Kruyff
Woonplaats eerste partij: Amsterdam
Naam tweede partij: Hermanus Elfering
Beroep tweede partij: schout van Overlangbroek
Samenvatting inhoud akte: om met assistentie van Gerard Jan van Spall, notaris en makelaar te Utrecht, de huizen, hofsteden en landeryen onder Overlangbroek, Wyk by Duurstede, Cothen en Dwarsdyk, alsmede de roerende goederen, vee en gewas te velde openbaar te verkopen en uit de opbrengst schulden te voldoen, o.a. aan de gemachtigde
Bijzonderheden: met acceptatie door de gemachtigde
Bijzonderheden: ook op 15-5-1756 en 5-6-1756 gedateerd
Bijzonderheden: kwitantie d.d. 3-6-1757, afgegeven door de gemachtigde

Akte Inventarisnummer U237a5, aktenummer 47
Aktedatum 13-12-1769
Aktesoort Verklaring
Notaris J. DE CLEFAY ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jan van Ginkel
Naam echtgenote eerste partij: x Aartje de Kruyff
Woonplaats eerste partij: Amerongen
Naam eerste partij: Willem de Bruyn
Naam echtgenote eerste partij: x Maria van Ginkel
Woonplaats eerste partij: Werkhoven
Naam eerste partij: Jacobus Overvest
Naam echtgenote eerste partij: x Jannetje van Ginkel
Woonplaats eerste partij: Derthuysen
Samenvatting inhoud akte: over verrekening met hun erfporties van hetgeen zy tot huwelyksgoed van hun ouders Wulphert Janse van Ginkel x Symen van Woudenberg, woonachtig te Darthuizen, hebben ontvangen

Akte Inventarisnummer U237a6, aktenummer 164
Aktedatum 25-06-1776
Aktesoort Scheiding
Notaris J. DE CLEFAY ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jan Wulphertse van Ginkel
Woonplaats eerste partij: Amerongsendyk
Naam eerste partij: Nicolaes Wulphertse van Ginkel, broer
Woonplaats eerste partij: Overlangbroek
Naam eerste partij: Willem de Bruyn
Naam echtgenote eerste partij: x Maria van Ginkel, zuster
Woonplaats eerste partij: Werkhoven
Naam eerste partij: Jacob Overvest
Naam echtgenote eerste partij: x Johanna van Ginkel, zuster
Woonplaats eerste partij: Derthuysen
Naam tweede partij: Dirk Wulphertse van Ginkel, broer
Naam tweede partij: Gysbert van Swieten
Naam echtgenote tweede partij: x Teuntje van Ginkel, zuster
Woonplaats tweede partij: Derthuysen
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van hun vader Wulphert Janse van Ginkel, in leven weduwnaar van Symen van Woudenberg
Soort onroerend goed: huysinge en hofstede, met bouwhuys - naar tweede party - en bakhuys c.a. met 40 mergen zoo bouw- als weyland
Soort onroerend goed: 12 mergen land, wesende bouw- en enghlanden
Belendingen onroerend goed: ow: den bergh, omtrent het gadt van den berg boven en beneden: convent van St Servaas binnen Utrecht
Soort onroerend goed: huysinge, hofstede met 10 mergen zoo bouw- als weyland
Ligging onroerend goed: Goyerwetering
Belendingen onroerend goed: boven ow: Jan Versteeg voor en ww: eerste perceel
Gerecht onroerend goed: Derthuysen
Verwijzingen: openbare verkoping d.d. 4-6-1744 voor notaris P.H. Lindsay
Bijzonderheden: van eerste perceel zyn 20 morgen leenroerig aan huis van Klyn Zuylen of huis van Zuylenborg in Overlangbroek en het overige gedeelte is thinsgoed van de Domproostdy te Utrecht
Bijzonderheden: eerste party wordt uitgekocht 68

Jan married Aartje Aalberts de Kruijf, daughter of Aalbert de Kruijf and Fijgje Willems van Garderen, on 6 july 1755 in Overlangbroek 48.,68 (Aartje Aalberts de Kruijf was born on 23 january 1737 in Overlangbroek 48 and was christened on 27 january 1737 in Overlangbroek 48.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.