Dirk Pieters van Woudenberg
(-)
Machteld Jans
(-)
Simontje Dirks van Woudenberg
(1702-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Wolfert Jans van Ginkel

Simontje Dirks van Woudenberg 48

  • Born: Leersum 48
  • Christened: 16 july 1702, Leersum 48
  • Marriage: Wolfert Jans van Ginkel 16 december 1731, Leersum 48

  General Notes:

Akte Inventarisnummer U237a5, aktenummer 47
Aktedatum 13-12-1769
Aktesoort Verklaring
Notaris J. DE CLEFAY ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jan van Ginkel
Naam echtgenote eerste partij: x Aartje de Kruyff
Woonplaats eerste partij: Amerongen
Naam eerste partij: Willem de Bruyn
Naam echtgenote eerste partij: x Maria van Ginkel
Woonplaats eerste partij: Werkhoven
Naam eerste partij: Jacobus Overvest
Naam echtgenote eerste partij: x Jannetje van Ginkel
Woonplaats eerste partij: Derthuysen
Samenvatting inhoud akte: over verrekening met hun erfporties van hetgeen zy tot huwelyksgoed van hun ouders Wulphert Janse van Ginkel x Symen van Woudenberg, woonachtig te Darthuizen, hebben ontvangen

Akte Inventarisnummer U237a6, aktenummer 164
Aktedatum 25-06-1776
Aktesoort Scheiding
Notaris J. DE CLEFAY ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jan Wulphertse van Ginkel
Woonplaats eerste partij: Amerongsendyk
Naam eerste partij: Nicolaes Wulphertse van Ginkel, broer
Woonplaats eerste partij: Overlangbroek
Naam eerste partij: Willem de Bruyn
Naam echtgenote eerste partij: x Maria van Ginkel, zuster
Woonplaats eerste partij: Werkhoven
Naam eerste partij: Jacob Overvest
Naam echtgenote eerste partij: x Johanna van Ginkel, zuster
Woonplaats eerste partij: Derthuysen
Naam tweede partij: Dirk Wulphertse van Ginkel, broer
Naam tweede partij: Gysbert van Swieten
Naam echtgenote tweede partij: x Teuntje van Ginkel, zuster
Woonplaats tweede partij: Derthuysen
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van hun vader Wulphert Janse van Ginkel, in leven weduwnaar van Symen van Woudenberg
Soort onroerend goed: huysinge en hofstede, met bouwhuys - naar tweede party - en bakhuys c.a. met 40 mergen zoo bouw- als weyland
Soort onroerend goed: 12 mergen land, wesende bouw- en enghlanden
Belendingen onroerend goed: ow: den bergh, omtrent het gadt van den berg boven en beneden: convent van St Servaas binnen Utrecht
Soort onroerend goed: huysinge, hofstede met 10 mergen zoo bouw- als weyland
Ligging onroerend goed: Goyerwetering
Belendingen onroerend goed: boven ow: Jan Versteeg voor en ww: eerste perceel
Gerecht onroerend goed: Derthuysen
Verwijzingen: openbare verkoping d.d. 4-6-1744 voor notaris P.H. Lindsay
Bijzonderheden: van eerste perceel zyn 20 morgen leenroerig aan huis van Klyn Zuylen of huis van Zuylenborg in Overlangbroek en het overige gedeelte is thinsgoed van de Domproostdy te Utrecht
Bijzonderheden: eerste party wordt uitgekocht 68

Simontje married Wolfert Jans van Ginkel on 16 december 1731 in Leersum.48 (Wolfert Jans van Ginkel was born circa 1700 in Woudenberg 48.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.