Wolfert Jans van Ginkel
(Circa 1700-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Simontje Dirks van Woudenberg

Wolfert Jans van Ginkel 48

  • Born: Circa 1700, Woudenberg 48
  • Marriage: Simontje Dirks van Woudenberg 16 december 1731, Leersum 48

  General Notes:

Akte Inventarisnummer U237a5, aktenummer 47
Aktedatum 13-12-1769
Aktesoort Verklaring
Notaris J. DE CLEFAY ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jan van Ginkel
Naam echtgenote eerste partij: x Aartje de Kruyff
Woonplaats eerste partij: Amerongen
Naam eerste partij: Willem de Bruyn
Naam echtgenote eerste partij: x Maria van Ginkel
Woonplaats eerste partij: Werkhoven
Naam eerste partij: Jacobus Overvest
Naam echtgenote eerste partij: x Jannetje van Ginkel
Woonplaats eerste partij: Derthuysen
Samenvatting inhoud akte: over verrekening met hun erfporties van hetgeen zy tot huwelyksgoed van hun ouders Wulphert Janse van Ginkel x Symen van Woudenberg, woonachtig te Darthuizen, hebben ontvangen

Akte Inventarisnummer U237a5, aktenummer 191
Aktedatum 23-04-1772
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris J. DE CLEFAY ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Anthony Gustaaf de Geer
Naam tweede partij: Jacob Overvest
Woonplaats tweede partij: Derthuisen, boerehofstede Oud-Broekhuisen
Soort onroerend goed: boerehofstede met landeryen, groot 35 mergen
Naam onroerend goed: Oud-Broekhuisen
Gerecht onroerend goed: Derthuisen
Bijzonderheden: Jacob Overvest schoonzoon van Wulfert Janse van Ginkel

Akte Inventarisnummer U237a6, aktenummer 164
Aktedatum 25-06-1776
Aktesoort Scheiding
Notaris J. DE CLEFAY ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jan Wulphertse van Ginkel
Woonplaats eerste partij: Amerongsendyk
Naam eerste partij: Nicolaes Wulphertse van Ginkel, broer
Woonplaats eerste partij: Overlangbroek
Naam eerste partij: Willem de Bruyn
Naam echtgenote eerste partij: x Maria van Ginkel, zuster
Woonplaats eerste partij: Werkhoven
Naam eerste partij: Jacob Overvest
Naam echtgenote eerste partij: x Johanna van Ginkel, zuster
Woonplaats eerste partij: Derthuysen
Naam tweede partij: Dirk Wulphertse van Ginkel, broer
Naam tweede partij: Gysbert van Swieten
Naam echtgenote tweede partij: x Teuntje van Ginkel, zuster
Woonplaats tweede partij: Derthuysen
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van hun vader Wulphert Janse van Ginkel, in leven weduwnaar van Symen van Woudenberg
Soort onroerend goed: huysinge en hofstede, met bouwhuys - naar tweede party - en bakhuys c.a. met 40 mergen zoo bouw- als weyland
Soort onroerend goed: 12 mergen land, wesende bouw- en enghlanden
Belendingen onroerend goed: ow: den bergh, omtrent het gadt van den berg boven en beneden: convent van St Servaas binnen Utrecht
Soort onroerend goed: huysinge, hofstede met 10 mergen zoo bouw- als weyland
Ligging onroerend goed: Goyerwetering
Belendingen onroerend goed: boven ow: Jan Versteeg voor en ww: eerste perceel
Gerecht onroerend goed: Derthuysen
Verwijzingen: openbare verkoping d.d. 4-6-1744 voor notaris P.H. Lindsay
Bijzonderheden: van eerste perceel zyn 20 morgen leenroerig aan huis van Klyn Zuylen of huis van Zuylenborg in Overlangbroek en het overige gedeelte is thinsgoed van de Domproostdy te Utrecht
Bijzonderheden: eerste party wordt uitgekocht 68

Wolfert married Simontje Dirks van Woudenberg, daughter of Dirk Pieters van Woudenberg and Machteld Jans, on 16 december 1731 in Leersum.48 (Simontje Dirks van Woudenberg was born in Leersum 48 and was christened on 16 july 1702 in Leersum 48.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.