Jacomina Ernst
(Circa 1655-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Cornelis Gerrits de Waal

Jacomina Ernst 68

  • Born: Circa 1655
  • Marriage: Cornelis Gerrits de Waal 68

  General Notes:

De Bilt: Jacobje Ernst ... att. van ... 25-12-1676.

Testament
Aktenummer: 148
Datum: 28-03-1691
Soort akte: Testament
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Personen:
Testateur: Adriaentje Jochems
Echtgenoot: wed. Gerrit Janss de Waell
Woonplaats: De Bildt
Erfgenaam: Cornelis Gerrits de Waell
Echtgenoot: x Jacomyntje Eernst
Beroep: gerechtsbode
Woonplaats: De Bildt
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a005

Akte inv.nr. U127a2, aktenr. 82, d.d. 03-04-1704
Aktesoort Testament
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis de Wael
Naam echtgenote eerste partij: x Jacomina Ernst
Beroep eerste partij: gerechtsbode
Woonplaats eerste partij: De Bilt
Samenvatting inhoud akte: lyftocht langstlevende
Bijzonderheden: met benoeming van de langstlevende tot voogd over minderjarige kinderen en erfgenamen

Akte inv.nr. U127a3, aktenr. 10, d.d. 10-03-1705
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan de Wael
Naam assistent eerste partij: ass.: Jacomina Ernst, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Cornelis de Wael
Woonplaats assistent: De Bilt
Naam tweede partij: Aletta Pieters Saanen
Naam assistent tweede partij: ass.: Paulus van Lichtenberch, stiefvader
Naam echtgenote assistent: x Aletta van de Voort, moeder
Woonplaats assistent: Thienhoven

Akte inv.nr. U127a3, aktenr. 23, d.d. 13-05-1705
Aktesoort Afstand
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacomina Ernst
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis de Wael
Woonplaats eerste partij: De Bilt
Naam tweede partij: Jan de Wael, zoon
Soort onroerend goed: twee negende deel van huysinge, synde een herberge, met twee mergen landts
Naam onroerend goed: 't Statenwapen
Ligging onroerend goed: nz Steenstrate
Gerecht onroerend goed: De Bilt
Bijzonderheden: met resterende huurjaren van zeven negende deel van herberg
Bijzonderheden: afkomstig uit nalatenschap van Jan de Wael en Merrichie Pieters van Peer
Bijzonderheden: vanwege huwelyk van Jan de Wael
Zakelijk trefwoord: herbergen

Akte inv.nr. U132a3, aktenr. 12-1, d.d. 25-04-1710
Aktesoort Schenking
Notaris A. VAN MEERWYK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacomina Ernst
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis de Wael
Woonplaats eerste partij: Utrecht, aende Weesbrug
Naam tweede partij: Jacobus de Wael, schoonzoon
Naam echtgenote tweede partij: x Aletta de Wael, dochter
Woonplaats tweede partij: Utrecht, aende Weesbrug
Samenvatting inhoud akte: obligatie f 800,- ten laste van provincie Utrecht
Bijzonderheden: huwelyksgoed

Akte inv.nr. U110a9, aktenr. 207, d.d. 15-11-1714
Aktesoort Testament
Notaris H. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacomina Ernst
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis de Waal
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Johan de Waal, zoon
Beroep tweede partij: boode
Woonplaats tweede partij: aan de Bilt
Naam tweede partij: Gerrit de Waal, zoon
Naam tweede partij: Maria de Waal, dochter
Naam tweede partij: Johannes de Waal, kleinzoon, zoon van Aletta de Waal en Jacobus de Waal
Verwijzingen: testament d.d. 3-4-1704 voor notaris D. Houtman
Bijzonderheden: assumptie voogdy, over kleinkind Johannes de Waal, met benoeming van haar zoon Johan de Waal tot voogd

Akte inv.nr. U110a10, aktenr. 106, d.d. 07-10-1716
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris H. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Johannes Sluymer
Naam assistent eerste partij: ass.: Willem van Cleeff, oom en voogd
Naam assistent eerste partij: ass.: Cornelis Wilborch, neef en voogd
Naam assistent eerste partij: ass.: Willemina van Beesting, tante
Naam tweede partij: Maria de Wael
Naam assistent tweede partij: ass.: Jacoba Ernst, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Cornelis de Wael, vader

Akte inv.nr. U138a5, aktenr. 184-4, d.d. 21-05-1718
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris H. VAN DER MARK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacomina Ernst
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis de Wael
Naam tweede partij: heer van Cockengen
Samenvatting inhoud akte: twee obligaties van f 400,- ten laste van provincie Utrecht

Akte inv.nr. U138a5, aktenr. 184-5, d.d. 21-05-1718
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris H. VAN DER MARK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacomina Ernst
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis de Wael
Naam tweede partij: Zara Klok
Naam gemachtigde tweede partij: q.q.: Jan van Campen
Samenvatting inhoud akte: twee obligaties ten laste van provincie Utrecht

Akte inv.nr. U138a5, aktenr. 184-6, d.d. 21-05-1718
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris H. VAN DER MARK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacomina Ernst
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis de Wael
Naam tweede partij: Johan van der Cloes
Samenvatting inhoud akte: twee obligaties van f 300,- ten laste van provincie Utrecht

Akte inv.nr. U152a2, aktenr. 60, d.d. 18-01-1719
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris G. VAN VIANEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacoba Ernst
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis de Waal
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Jan de Waal, zoon
Woonplaats gemachtigde: De Bilt
Naam tweede partij: Dirck van Reumst
Naam echtgenote tweede partij: x Gerbreghtje van Ruyten
Soort onroerend goed: huysinge en backersneeringe
Ligging onroerend goed: nz Steenstraat
Gerecht onroerend goed: De Bilt
Zakelijk trefwoord: bakkeryen

Akte inv.nr. U151a6, aktenr. 25, d.d. 23-04-1722
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris A. DE COOLE, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gerrit de Wael
Beroep eerste partij: meester grutter
Woonplaats eerste partij: Vyanen
Naam assistent eerste partij: borg: Jacoba Ernst
Naam echtgenote assistent: wed. Cornelis de Wael
Woonplaats assistent: Utrecht
Naam assistent eerste partij: borg: Jan de Wael
Woonplaats assistent: De Bilt
Naam tweede partij: Govert de Kempenaer
Samenvatting inhoud akte: f 1199.19 vanwege lening

Akte inv.nr. U152a3, aktenr. 1, d.d. 13-01-1724
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris G. VAN VIANEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacoba Ernst
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis de Waal
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Dirck van Reumst
Naam echtgenote tweede partij: x Gerbregt van Ruyten
Woonplaats tweede partij: De Bildt
Soort onroerend goed: huysinge
Ligging onroerend goed: nz Steenstraat
Gerecht onroerend goed: De Bildt

Akte inv.nr. U166a3, aktenr. 39, d.d. 11-05-1724
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris E. VLAER, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Michiel Schoenman
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Jacoba Ernst
Naam echtgenote tweede partij: wed. Cornelis de Waal
Samenvatting inhoud akte: f 399,- vanwege lening

Akte inv.nr. U164a2, aktenr. 4, d.d. 15-06-1730
Aktesoort Scheiding
Notaris A. N. KEPPEL, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Jacoba Eernst:
Naam eerste partij: Jan de Waal
Beroep eerste partij: geregtsbode van Oostbroek en De Bilt
Naam eerste partij: Jan de Waal, onmondige zoon van Jacobus de Waal en Aletta de Waal, in leven echtelieden
Naam eerste partij: Gerrit de Waal
Beroep eerste partij: grutter te Vianen
Naam eerste partij: Maria de Waal
Naam echtgenote eerste partij: gehuwd met Johan Sluymer
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Soort onroerend goed: 8 1/2 mergen zo bouw als weyland - naar geregtsbode Jan de Waal -
Ligging onroerend goed: Biltse Steenstraat
Belendingen onroerend goed: achter en nw: Veenweg ow: erven Philip Cornelissen van Couwenhoven ww: NN Mansvelt en NN Ram zw: Steenstraat
Gerecht onroerend goed: De Bilt
Soort onroerend goed: 6 huyzingen off woningen
Ligging onroerend goed: nz Biltse Steenstraat
Belendingen onroerend goed: achter: Veenweg ww: wed. of erven Johan Schot
Gerecht onroerend goed: De Bilt
Soort onroerend goed: viertel lands, groot 3 mergen 27 roeden - naar Gerrit de Waal -
Gerecht onroerend goed: Oostveen
Soort onroerend goed: akker lands, groot 1 mergen - naar Maria de Waal -
Belendingen onroerend goed: ene zyde: Veenweg andere zyde: Loydyk ow en ww: ridderschappe van Utrecht
Gerecht onroerend goed: De Bilt
Soort onroerend goed: 7 hond lands
Belendingen onroerend goed: ene zyde: Wetering andere zyde: Loydyk ww: volgend perceel
Gerecht onroerend goed: De Bilt
Soort onroerend goed: 8 hond lands
Belendingen onroerend goed: ow: vorig perceel ww: NN van Houdringen
Gerecht onroerend goed: De Bilt
Soort onroerend goed: 2 viertel lands, groot 6 mergen 434 roeden - naar onmondige Jan de Waal -
Belendingen onroerend goed: ow en ww: Arrien Cornelis Hoeven zw: Veenweg nw: Bisschopsweg
Gerecht onroerend goed: Oostveen 48,68

Jacomina married Cornelis Gerrits de Waal, son of Gerrit Jans de Waal and Aaltje Jans.68 (Cornelis Gerrits de Waal was born in 1650 and died circa 1704 68.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.