arrow
Gerrit Jans de Waal
(1621-)
Aaltje Jans
(Circa 1625-)
Cornelis Gerrits de Waal
(1650-Circa 1704)
Jacomina Ernst
(Circa 1655-)
Jan Cornelisz de Waal
(Circa 1680-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Aletta Pieters Sanen

2. Maria Gerrits van de Wetering

Jan Cornelisz de Waal 48

  • Born: Circa 1680, De Bilt 48
  • Marriage: (1): Aletta Pieters Sanen 29 march 1705, Tienhoven 48,68
  • Marriage: (2): Maria Gerrits van de Wetering 27 december 1716, De Bilt 48

  General Notes:

Gerechtsbode te De Bilt.

Akte inv.nr. U127a3, aktenr. 10, d.d. 10-03-1705
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan de Wael
Naam assistent eerste partij: ass.: Jacomina Ernst, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Cornelis de Wael
Woonplaats assistent: De Bilt
Naam tweede partij: Aletta Pieters Saanen
Naam assistent tweede partij: ass.: Paulus van Lichtenberch, stiefvader
Naam echtgenote assistent: x Aletta van de Voort, moeder
Woonplaats assistent: Thienhoven

Akte inv.nr. U127a3, aktenr. 23, d.d. 13-05-1705
Aktesoort Afstand
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacomina Ernst
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis de Wael
Woonplaats eerste partij: De Bilt
Naam tweede partij: Jan de Wael, zoon
Soort onroerend goed: twee negende deel van huysinge, synde een herberge, met twee mergen landts
Naam onroerend goed: 't Statenwapen
Ligging onroerend goed: nz Steenstrate
Gerecht onroerend goed: De Bilt
Bijzonderheden: met resterende huurjaren van zeven negende deel van herberg
Bijzonderheden: afkomstig uit nalatenschap van Jan de Wael en Merrichie Pieters van Peer
Bijzonderheden: vanwege huwelyk van Jan de Wael
Zakelijk trefwoord: herbergen

Akte inv.nr. U110a9, aktenr. 207, d.d. 15-11-1714
Aktesoort Testament
Notaris H. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacomina Ernst
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis de Waal
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Johan de Waal, zoon
Beroep tweede partij: boode
Woonplaats tweede partij: aan de Bilt
Naam tweede partij: Gerrit de Waal, zoon
Naam tweede partij: Maria de Waal, dochter
Naam tweede partij: Johannes de Waal, kleinzoon, zoon van Aletta de Waal en Jacobus de Waal
Verwijzingen: testament d.d. 3-4-1704 voor notaris D. Houtman
Bijzonderheden: assumptie voogdy, over kleinkind Johannes de Waal, met benoeming van haar zoon Johan de Waal tot voogd

Akte inv.nr. U148a3, aktenr. 128, d.d. 07-05-1715
Aktesoort Scheiding
Notaris W. A. KEPPEL, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Paulus Dirksen van Ligtenbergh
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Aletta Gysberts Voort, eerder wed. Pieter Sanen
Naam eerste partij: Dirk Paulussen van Ligtenbergh, onmondige zoon
Woonplaats eerste partij: Thienhoven
Naam tweede partij: Jan Cornelissen van der Togt
Naam echtgenote tweede partij: x Neeltjen Pieters Sanen, dochter van Aletta Gysberts Voort
Woonplaats tweede partij: Uythoven, aen 't huys ter Lugt
Naam tweede partij: Jan de Wael
Naam echtgenote tweede partij: x Aletta Pieters Sanen, dochter van Aletta Gysberts Voort
Beroep tweede partij: gerechtsbode
Woonplaats tweede partij: De Bilt
Soort onroerend goed: hofstede c.a. groot vier mergen weyland - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Ligging onroerend goed: Lodyk
Belendingen onroerend goed: achter Oudendyk zw: Joost Janssen Brey nw: Jan Janssen Brey
Gerecht onroerend goed: Thienhoven
Soort onroerend goed: twe mergen 250 roeden weyland ende water - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Belendingen onroerend goed: voor: Gerrit Janssen Verhoeff zw en nw: Joost Janssen Brey
Gerecht onroerend goed: Thienhoven, Sek
Soort onroerend goed: twe mergen weyland - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Belendingen onroerend goed: zw: Cornelis Hermanssen van Mynden nw: Jacob Cornelissen Vlug
Gerecht onroerend goed: Thienhoven, Binnenweg
Soort onroerend goed: ses mergen - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Belendingen onroerend goed: zw: Joost Janssen Brey nw: erven NN Rotgans
Gerecht onroerend goed: Thienhoven, Buytenweg
Soort onroerend goed: een mergen 75 roeden - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Gerecht onroerend goed: Breukelenveen
Soort onroerend goed: twe en een halff mergen land - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Belendingen onroerend goed: naast: de Weerwal off 't Kerkeland nw en zw: Roel Aartsen Smit
Gerecht onroerend goed: Breukelenveen
Soort onroerend goed: een mergen vier hond 75 roeden
Gerecht onroerend goed: Breukelenveen
Soort onroerend goed: twe honderd en vyftig roeden - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Belendingen onroerend goed: voor: Elbert Klaessen Veenman
Gerecht onroerend goed: Breukelenveen
Soort onroerend goed: een halve mergen lands - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, Binnenweg
Soort onroerend goed: een kwart mergen - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, Binnenweg
Soort onroerend goed: hofstede met huysinge c.a., groot vier mergen weyland - naar Jan Cornelissen van der Togt en Jan de Wael -
Ligging onroerend goed: Lodyk
Belendingen onroerend goed: achter: erven schout NN Bosch, nu Arien Verwoert zw: Jacob Dirksen nw: erven Jan Gysen
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: twe mergen hoyland - naar Jan Cornelissen van der Togt en Jan de Wael -
Belendingen onroerend goed: zw: erven NN Rotgans nw: Peter Zegertsen van Oostveen
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, Buytenweg
Bijzonderheden: enige percelen in Tienhoven en Breukeleveen blyven gemeen

Akte inv.nr. U148a3, aktenr. 176, d.d. 08-12-1716
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris W. A. KEPPEL, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan de Waal
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Aletta Pieters Sanen
Beroep eerste partij: geregtsbode van Oostbroek en De Bilt
Woonplaats eerste partij: De Bilt
Naam tweede partij: Maria van de Wetering
Naam assistent tweede partij: ass.: Gerrit Aalten van de Wetering, vader
Woonplaats assistent: Gerestyn

Akte inv.nr. U148a3, aktenr. 177, d.d. 10-12-1716
Aktesoort Uitkoop
Notaris W. A. KEPPEL, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan de Wael
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Aletta Pieters Sanen
Naam tweede partij: erven Aletta Pieters Sanen:
Naam tweede partij: Kornelis de Wael, onmondige zoon, 10 jaar
Naam tweede partij: Jacoba de Wael, onmondige dochter
Naam tweede partij: Pieter de Wael, onmondige zoon Naam voogd tweede partij: voogd: Gerrit de Wael, oom
Naam voogd tweede partij: Johan van der Togt, oom
Naam echtgenote voogd: geh. met Neeltjen Pieters Sanen
Naam voogd tweede partij: Dirk van Ligtenburg, oom
Samenvatting inhoud akte: uit de boedel

Akte inv.nr. U152a2, aktenr. 60, d.d. 18-01-1719
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris G. VAN VIANEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacoba Ernst
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis de Waal
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Jan de Waal, zoon
Woonplaats gemachtigde: De Bilt
Naam tweede partij: Dirck van Reumst
Naam echtgenote tweede partij: x Gerbreghtje van Ruyten
Soort onroerend goed: huysinge en backersneeringe
Ligging onroerend goed: nz Steenstraat
Gerecht onroerend goed: De Bilt
Zakelijk trefwoord: bakkeryen

Akte inv.nr. U151a6, aktenr. 25, d.d. 23-04-1722
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris A. DE COOLE, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gerrit de Wael
Beroep eerste partij: meester grutter
Woonplaats eerste partij: Vyanen
Naam assistent eerste partij: borg: Jacoba Ernst
Naam echtgenote assistent: wed. Cornelis de Wael
Woonplaats assistent: Utrecht
Naam assistent eerste partij: borg: Jan de Wael
Woonplaats assistent: De Bilt
Naam tweede partij: Govert de Kempenaer
Samenvatting inhoud akte: f 1199.19 vanwege lening

Akte inv.nr. U164a2, aktenr. 4, d.d. 15-06-1730
Aktesoort Scheiding
Notaris A. N. KEPPEL, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Jacoba Eernst:
Naam eerste partij: Jan de Waal
Beroep eerste partij: geregtsbode van Oostbroek en De Bilt
Naam eerste partij: Jan de Waal, onmondige zoon van Jacobus de Waal en Aletta de Waal, in leven echtelieden
Naam eerste partij: Gerrit de Waal
Beroep eerste partij: grutter te Vianen
Naam eerste partij: Maria de Waal
Naam echtgenote eerste partij: gehuwd met Johan Sluymer
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Soort onroerend goed: 8 1/2 mergen zo bouw als weyland - naar geregtsbode Jan de Waal -
Ligging onroerend goed: Biltse Steenstraat
Belendingen onroerend goed: achter en nw: Veenweg ow: erven Philip Cornelissen van Couwenhoven ww: NN Mansvelt en NN Ram zw: Steenstraat
Gerecht onroerend goed: De Bilt
Soort onroerend goed: 6 huyzingen off woningen
Ligging onroerend goed: nz Biltse Steenstraat
Belendingen onroerend goed: achter: Veenweg ww: wed. of erven Johan Schot
Gerecht onroerend goed: De Bilt
Soort onroerend goed: viertel lands, groot 3 mergen 27 roeden - naar Gerrit de Waal -
Gerecht onroerend goed: Oostveen
Soort onroerend goed: akker lands, groot 1 mergen - naar Maria de Waal -
Belendingen onroerend goed: ene zyde: Veenweg andere zyde: Loydyk ow en ww: ridderschappe van Utrecht
Gerecht onroerend goed: De Bilt
Soort onroerend goed: 7 hond lands
Belendingen onroerend goed: ene zyde: Wetering andere zyde: Loydyk ww: volgend perceel
Gerecht onroerend goed: De Bilt
Soort onroerend goed: 8 hond lands
Belendingen onroerend goed: ow: vorig perceel ww: NN van Houdringen
Gerecht onroerend goed: De Bilt
Soort onroerend goed: 2 viertel lands, groot 6 mergen 434 roeden - naar onmondige Jan de Waal -
Belendingen onroerend goed: ow en ww: Arrien Cornelis Hoeven zw: Veenweg nw: Bisschopsweg
Gerecht onroerend goed: Oostveen

Akte inv.nr. U162a20, aktenr. 25-1, d.d. 24-02-1739
Aktesoort Testament
Notaris C. F. PRONCKERT, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Maria de Waal
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jan Sluymer
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Jan de Waal, broer
Beroep tweede partij: geregtsboode van De Bild
Naam tweede partij: Gerrit de Waal, broer
Naam tweede partij: Jan de Waal, zoon van Jacobus de Waal, en zuster Aletta de Waal
Naam tweede partij: kinderen broer Jan de Waal:
Naam tweede partij: Cornelis de Waal
Naam tweede partij: Pieter de Waal
Naam tweede partij: Jacoba de Waal
Bijzonderheden: met benoeming van broer Jan de Waal tot executeur en voogd

Akte inv.nr. U164a2, aktenr. 154, d.d. 09-11-1739
Aktesoort Protest
Notaris A. N. KEPPEL, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan de Waal
Beroep eerste partij: bode aan De Bilt
Samenvatting inhoud akte: het begraven van zuster Maria de Waal, in leven wed. Jan Sluymer, houdt niet in het aanvaarden van de nalatenschap

Akte inv.nr. U242a2, aktenr. 69, d.d. 06-03-1762
Aktesoort Scheiding
Notaris H. N. SCHALKWIJK A VELDEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: kinderen + Pieter de Waal en + Elisabeth van Vliet:
Naam eerste partij: Jacobus Staal
Naam echtgenote eerste partij: x Aletta de Waal
Naam eerste partij: Jan de Waall, minderjarig
Naam voogd eerste partij: voogd: Cornelis de Waal
Naam voogd eerste partij: voogd: Gerrid Voorthuysen
Naam tweede partij: onmondige kinderen + Pieter de Waal en Elisabeth Gysbertse Heus:
Naam tweede partij: Merrigje de Waal
Naam tweede partij: Coba de Waal
Naam tweede partij: Pietje de Waal
Naam voogd tweede partij: voogd: Elisabeth Gysbertse Heus, moeder
Naam echtgenote voogd: nu geh. met Markus van Kesteren
Samenvatting inhoud akte: van de nalatenschap van Claasje de Waal, dochter + Pieter de Waal en + Elisabeth van Vliet, welke Pieter de Waal een zoon was van + Jan de Waall
Soort onroerend goed: 8 mergen land - naar tweede party -
Gerecht onroerend goed: Westbroek, in 't Buytenweg
Soort onroerend goed: kamp land verongeldende voor 1 mergen 225 roeden - naar eerste party -
Gerecht onroerend goed: Maarseveen, in 't Zek
Soort onroerend goed: 1 mergen 150 roeden land
Gerecht onroerend goed: Maarseveen, in 't Binneweg
Soort onroerend goed: 8 mergen lands
Gerecht onroerend goed: Westbroek, in 't Zek
Verwijzingen: scheiding d.d. 4-12-1743 voor notaris M. de Leeuw
Verwijzingen: [kwitantie d.d. 6-3-1762 voor notaris H.N. van Schalkwyk Velden]
Verwijzingen: scheiding d.d. 14-11-1752 vvor notaris I. Munnicks
Verwijzingen: scheiding d.d. 18-3-1756 voor notaris Nicolaas de Graaff
Bijzonderheden: ook op 20-3-1762 gedateerd 68

Jan married Aletta Pieters Sanen, daughter of Pieter Pieters Sanen and Aletta Gijsberts Voort, on 29 march 1705 in Tienhoven 48.,68 (Aletta Pieters Sanen was born circa 1680 in Tienhoven 48 and died circa 1716 68.)

Jan also married Maria Gerrits van de Wetering, daughter of Gerrit Aalts van de Wetering and Willempje Corsdr, on 27 december 1716 in De Bilt.48 (Maria Gerrits van de Wetering was born in Woudenberg 48 and was christened on 3 october 1697 in Woudenberg 195.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.