Jan de Waal
(Circa 1590-)
? ?
(-)
Gerrit Jans de Waal
(1621-)
Aaltje Jans
(Circa 1625-)
Cornelis Gerrits de Waal
(1650-Circa 1704)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jacomina Ernst

Cornelis Gerrits de Waal 128,1063

  • Born: 1650
  • Marriage: Jacomina Ernst 1063
  • Died: Circa 1704, at age 54 1063

  General Notes:

Gerechtsbode te De Bilt.

Uitkoop - uit de boedel van Gerrit Janss de Waell en + Aeltje Jans
Aktenummer: 122
Datum: 15-05-1675
Soort akte: Uitkoop
Samenvatting: uit de boedel van Gerrit Janss de Waell en + Aeltje Jans
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Personen:
Uitkoper: Gerrit Janss de Waell
Erven Aeltje Jans:
Tweede Partij: Jan Gerritss de Waell den oudsten, zoon, 28 jaar
Tweede Partij: Cornelis Gerritss de Wael, zoon, 25 jaar
Tweede Partij: Metje Gerrits de Wael, dochter, 21 jaar
Voogd: Peter Janss van Resant, oom
Voogd: Jan Corneliss Vercroost, oom
Tweede Partij: Maeychje Jans
Tweede Partij: Luytje Jans de Waell, onmondige dochter
Voogd: Erris Janss, oom
onroerend goed:
huysinge c.a. - naar Jan Gerritss de Waell den oudsten -; Veenwech
Bijzonderheden: huis staat op grond van het convent van het Vrouwenklooster
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a002

Akte Inventarisnummer U88a1, aktenummer 59
Aktedatum 01-01-1676
Aktesoort Procuratie
Notaris F. VAN DRIELENBURCH ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Tonis Henrickss van Toorn
Woonplaats eerste partij: de Bilt
Naam tweede partij: Cornelis Gerritss de Wael
Beroep tweede partij: gerechtsbode van de de Bilt
Samenvatting inhoud akte: om voor 't gerecht van de Bilt een plecht te vestigen op bouwland aldaar, vanwege obligatie van f 600,-

Akte Inventarisnummer U82a14, aktenummer 45
Aktedatum 14-12-1689
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris A. HOUTMAN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Dirck Hendricksen
Naam echtgenote eerste partij: x Adriaentgen Gerrits
Woonplaats eerste partij: Woudenberch
Naam assistent eerste partij: borg: Lambert Dircksen, oom
Woonplaats assistent: Woudenberch
Naam tweede partij: Cornelis Gerritss de Waell
Beroep tweede partij: gerechtsboode van de Bilt en herbergier
Woonplaats tweede partij: de Bilt
Samenvatting inhoud akte: f 250,- vanwege lening

Testament
Aktenummer: 148
Datum: 28-03-1691
Soort akte: Testament
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Personen:
Testateur: Adriaentje Jochems
Echtgenoot: wed. Gerrit Janss de Waell
Woonplaats: De Bildt
Erfgenaam: Cornelis Gerrits de Waell
Echtgenoot: x Jacomyntje Eernst
Beroep: gerechtsbode
Woonplaats: De Bildt
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a005

Akte Inventarisnummer U82a17, aktenummer 38
Aktedatum 06-11-1692
Aktesoort Testament
Notaris A. HOUTMAN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Merrichien Peters van Peer
Naam echtgenote eerste partij: gehuwd met Jan Gerritsz de Wael
Beroep eerste partij: backer
Woonplaats eerste partij: De Bilt
Naam tweede partij: Willem Petersz van Peer, broer
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Naam tweede partij: Dirckie Peters van Peer, zuster
Naam echtgenote tweede partij: wed. Aert Aertsz van Ruysscheveen
Naam tweede partij: kinderen van Cornelis de Wael, zwager
Bijzonderheden: op last van lyftocht echtgenoot

Akte inv.nr. U127a2, aktenr. 82, d.d. 03-04-1704
Aktesoort Testament
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis de Wael
Naam echtgenote eerste partij: x Jacomina Ernst
Beroep eerste partij: gerechtsbode
Woonplaats eerste partij: De Bilt
Samenvatting inhoud akte: lyftocht langstlevende
Bijzonderheden: met benoeming van de langstlevende tot voogd over minderjarige kinderen en erfgenamen

Akte inv.nr. U127a3, aktenr. 10, d.d. 10-03-1705
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan de Wael
Naam assistent eerste partij: ass.: Jacomina Ernst, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Cornelis de Wael
Woonplaats assistent: De Bilt
Naam tweede partij: Aletta Pieters Saanen
Naam assistent tweede partij: ass.: Paulus van Lichtenberch, stiefvader
Naam echtgenote assistent: x Aletta van de Voort, moeder
Woonplaats assistent: Thienhoven

Akte inv.nr. U127a3, aktenr. 23, d.d. 13-05-1705
Aktesoort Afstand
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacomina Ernst
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis de Wael
Woonplaats eerste partij: De Bilt
Naam tweede partij: Jan de Wael, zoon
Soort onroerend goed: twee negende deel van huysinge, synde een herberge, met twee mergen landts
Naam onroerend goed: 't Statenwapen
Ligging onroerend goed: nz Steenstrate
Gerecht onroerend goed: De Bilt
Bijzonderheden: met resterende huurjaren van zeven negende deel van herberg
Bijzonderheden: afkomstig uit nalatenschap van Jan de Wael en Merrichie Pieters van Peer
Bijzonderheden: vanwege huwelyk van Jan de Wael
Zakelijk trefwoord: herbergen

Akte inv.nr. U132a3, aktenr. 12-1, d.d. 25-04-1710
Aktesoort Schenking
Notaris A. VAN MEERWYK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacomina Ernst
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis de Wael
Woonplaats eerste partij: Utrecht, aende Weesbrug
Naam tweede partij: Jacobus de Wael, schoonzoon
Naam echtgenote tweede partij: x Aletta de Wael, dochter
Woonplaats tweede partij: Utrecht, aende Weesbrug
Samenvatting inhoud akte: obligatie f 800,- ten laste van provincie Utrecht
Bijzonderheden: huwelyksgoed

Akte inv.nr. U110a9, aktenr. 207, d.d. 15-11-1714
Aktesoort Testament
Notaris H. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacomina Ernst
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis de Waal
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Johan de Waal, zoon
Beroep tweede partij: boode
Woonplaats tweede partij: aan de Bilt
Naam tweede partij: Gerrit de Waal, zoon
Naam tweede partij: Maria de Waal, dochter
Naam tweede partij: Johannes de Waal, kleinzoon, zoon van Aletta de Waal en Jacobus de Waal
Verwijzingen: testament d.d. 3-4-1704 voor notaris D. Houtman
Bijzonderheden: assumptie voogdy, over kleinkind Johannes de Waal, met benoeming van haar zoon Johan de Waal tot voogd

Akte inv.nr. U110a10, aktenr. 106, d.d. 07-10-1716
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris H. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Johannes Sluymer
Naam assistent eerste partij: ass.: Willem van Cleeff, oom en voogd
Naam assistent eerste partij: ass.: Cornelis Wilborch, neef en voogd
Naam assistent eerste partij: ass.: Willemina van Beesting, tante
Naam tweede partij: Maria de Wael
Naam assistent tweede partij: ass.: Jacoba Ernst, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Cornelis de Wael, vader

Akte inv.nr. U138a5, aktenr. 184-4, d.d. 21-05-1718
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris H. VAN DER MARK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacomina Ernst
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis de Wael
Naam tweede partij: heer van Cockengen
Samenvatting inhoud akte: twee obligaties van f 400,- ten laste van provincie Utrecht

Akte inv.nr. U138a5, aktenr. 184-5, d.d. 21-05-1718
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris H. VAN DER MARK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacomina Ernst
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis de Wael
Naam tweede partij: Zara Klok
Naam gemachtigde tweede partij: q.q.: Jan van Campen
Samenvatting inhoud akte: twee obligaties ten laste van provincie Utrecht

Akte inv.nr. U138a5, aktenr. 184-6, d.d. 21-05-1718
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris H. VAN DER MARK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacomina Ernst
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis de Wael
Naam tweede partij: Johan van der Cloes
Samenvatting inhoud akte: twee obligaties van f 300,- ten laste van provincie Utrecht

Akte inv.nr. U152a2, aktenr. 60, d.d. 18-01-1719
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris G. VAN VIANEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacoba Ernst
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis de Waal
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Jan de Waal, zoon
Woonplaats gemachtigde: De Bilt
Naam tweede partij: Dirck van Reumst
Naam echtgenote tweede partij: x Gerbreghtje van Ruyten
Soort onroerend goed: huysinge en backersneeringe
Ligging onroerend goed: nz Steenstraat
Gerecht onroerend goed: De Bilt
Zakelijk trefwoord: bakkeryen

Akte inv.nr. U151a6, aktenr. 25, d.d. 23-04-1722
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris A. DE COOLE, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gerrit de Wael
Beroep eerste partij: meester grutter
Woonplaats eerste partij: Vyanen
Naam assistent eerste partij: borg: Jacoba Ernst
Naam echtgenote assistent: wed. Cornelis de Wael
Woonplaats assistent: Utrecht
Naam assistent eerste partij: borg: Jan de Wael
Woonplaats assistent: De Bilt
Naam tweede partij: Govert de Kempenaer
Samenvatting inhoud akte: f 1199.19 vanwege lening

Akte inv.nr. U152a3, aktenr. 1, d.d. 13-01-1724
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris G. VAN VIANEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacoba Ernst
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis de Waal
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Dirck van Reumst
Naam echtgenote tweede partij: x Gerbregt van Ruyten
Woonplaats tweede partij: De Bildt
Soort onroerend goed: huysinge
Ligging onroerend goed: nz Steenstraat
Gerecht onroerend goed: De Bildt

Akte inv.nr. U166a3, aktenr. 39, d.d. 11-05-1724
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris E. VLAER, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Michiel Schoenman
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Jacoba Ernst
Naam echtgenote tweede partij: wed. Cornelis de Waal
Samenvatting inhoud akte: f 399,- vanwege lening 128,1063

Cornelis married Jacomina Ernst.1063 (Jacomina Ernst was born circa 1655.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.