arrow
Aart Gijsberts
(Circa 1540-)
Aaltje Gerrit Florisdr
(Circa 1545-)
Claude Hombruge
(Circa 1540-)
Marrigje Gerrits Elger
(Circa 1548-After 1612)
Gijsbert Aarts
(Circa 1570-)
Aaltje Claudesz Homburg
(Circa 1573-)
Gerrit Gijsberts
(Circa 1610-1673)

 

Family Links

Spouses/Children::
Neeltje Jacobs Amersfoorder

Gerrit Gijsberts 84,213

  • Born: Circa 1610, Benschop 84,213
  • Marriage: Neeltje Jacobs Amersfoorder 84
  • Died: Benschop 213
  • Buried: 14 october 1673 213

  General Notes:

11-8-1650: Gerrit Gijsen draagt over t.b.v. Goris Jacobsz. (zijn zwager) 3,5 morgen eigen land, gemeen met 4 morgen toebehorend aan de Prins van Oranje, gelegen op de zuidzijde van Benschop.

29-5-1661: Compareerde Glaude Gijsen voor hem zeIven en de rato caverende voor Gerrit Gijsen, erfgenamen voor een hand. Teunis Jansen Homburg mede voor hem zeIven ende hem sterkmakende voor Gerrit en Harmen Janssen van Homburg zijn broeders mede-erfgenamen voor de tweede hand en Glaude Willemsz. voor hem zelven ende mede hem sterkmakende voor zijn broeder en zwagers en mede als voogd van de weeskinderen van za. Eechte Willemsdr. echtelijk geprocreeerd bij Claes Gerrit Willemsz. en den voors. Teunis Jansen van Homburg mede als voogd van Willem Lambertsz. nagelaten zoon van Adriaentge Willems za. samen erfgenamen van Hillichje Jacobsdr. hare meuij voor een derde hand, dewelken transporteerden t.b.v. Reijer Aardse zekere gerechte helft van een huis waarvan de wederhelft Reijer Aardse in eigendom competeert op het Benschopper Speelveld. [Hillichje Jacobs is de kinderloos overleden dochter van Marrigje Gerrits Elger uit haar tweede huwelijk].

24-9-1668: Compareerde Dirck Gerritsz. en verwillecoorde Gerrit Gijsen de somme van 1.000 gld. tegen een rente van 4,5 %. Hij stelt als onderpand zijn huis, berg, schuur, bepotinge, gelegen aan de kerk van Benschop naast de secretarie. In de marge: Op 26-3-1683 verklaren Aert Gerritsz. en Jan Gerritsz. [kinderen van Gerrit Gijsen] betaald te zijn. 213

Gerrit married Neeltje Jacobs Amersfoorder, daughter of Jacob Adriaans Amersfoorder and Niesje Gorisdr Boef.84 (Neeltje Jacobs Amersfoorder was born circa 1625 in Benschop 176, died in Benschop 176 and was buried on 11 november 1669 176.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.