Claude Hombruge
(Circa 1540-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Marrigje Gerrits Elger

Claude Hombruge 204

  • Born: Circa 1540, Incourt (B) 204
  • Marriage: Marrigje Gerrits Elger 1570, Benschop 204

  General Notes:

Schout van Benschop van medio 1568 tot januari 1572, ontslagen in opdracht van De Barleymont, luitenant van de heer Van Swieten (1572 tot ca. 1574), hopman in Buren.

46. 1,5 morgen land in Benschop op de noordzijde boven de kerk in een weer van 6 morgen, (1546: waar nog 1 morgen heerlijk goed in ligt)'), waarvan erven Hein Neck (1526: erven Arnout Hendriksz;) 4l% morgen hebben, boven: Jan Heertgensz. en erven Hendrik Corstenz., beneden: erven Hein Neck Hugenz. met 3 morgen leen, die zij met huis, kamer, getimmerte en gebouw voor Arnout Hendriksz. ten eigen kregen.
17-10-1476: Arnout Hendriksz. bij opdracht aan Albert van Egmond voor de leenheer, 3 fo. 234, Nassaus Domein, 11, inv. 180.
10-3-1505: Adriaan Arnoutsz. bij dode van Arnout Hendriksz., zijn vader, 3fo. 234.
5-3-1526: Nikolaas van Vuren Cornelisz. bij overdracht door Adriaan Arnoutsz., C fo. lv, 3 fo. 234.
12-1-1543: Hendrik van Vuren bij dode van Nikolaas, zijn vader, C fo. Iv, 3 fo. 234v en fo. 238.
26-11-1546: Gerard Cornelisz. bij overdracht door Willem Arnoutsz. voor Klaasje, dochter van Hendrik Nikolaasz., omdat Hendrik van Vuren en Adriaan, diens zoon, beiden na de verkoop stierven, 3 fo. 234v-235 en fo. 238.
2-5-1563: Jan Gerard Cornelisz., H fo. 60 en fo. 63.
LO-3-1570:Nikolaas van Helmond, schout van IJsselstein, voor Marijke Gerardsd. bij dode van Jan Gerard Cornelisz., haar broer, D fo. 2-3, H fo. 60 en fo. 63.
16-1-1572: Jan Screvelsz. bij overdracht door Glaude van Hombruge voor Marijke Gerardsd., diens vrouw, D fo. lov-12.
24-9-1578: Jan van Vouderen voor Marijke Gerardsd., weduwe van Glaude van Hombruge, bij overdracht door Jans Screvelsz., D fo. 90-91.
a3-11-1607: Willem Glaudenz. bij overdracht door Marietje Gerardsd., weduwe van Jacob Cornelisz. Schoeman, zijn moeder, G fo. lv-3.
23-2-1626: Glaude Willemsz. bij dode van Willem Glaudenz., zijn vader, G fo. 153v-154v en fo. 174v-175v.

1572: Schout Glaude Hombrugge getr. met Marrichje Gerritsdr.
Andries Jansz en Heijnrick Luijten consigneren onder recht die somme van 50 t.b.v. Cornelis Jacobsz. Schouten tot IJsselsteijn tot betalinge van sulcke rantsoen als sijluijden van hem gecoft hadden.

3-3-1578: Peter Lauwensz. klaagt op Marichgen Glaude Hombruges weduwe voor 9 gld. 10 st. van arbeidsloon en geleverde waar.

11-4-1578: Marichgen Glaude Hombruge weduwe als gedaagde contra Peter Laurensz. eiser.

17-2-1590: Jacob Cornelisz. als man en voogd van Marichgen nagelaten weduwe van Glaude Hombourge eertijds schout tot Benschop klaagt op de boedel van Franck Aertsz.

2-5-1597: Luijt van Zevender als gemachtigde van Weijntgen Folperts doet gerechtelijk opzeggen Marichgen Jacob Cornelisz. als Schoemans weduwe die somme van 422 gld. hoofdsom of daaromtrent na vermogen die rentebrief claar van zijnde.

11-11-1597: Marichgen Jacob Cornelisz. weduwe met Jan Glaude haar zoon en gecoren voogd als boedelhoudster verwillecoort Cornelis Jacob Neel Foppen de somme van 150 gld. op jaarlijkse losrente van 6,25%.

19-4-1598: Marrichgen Jacob Cornelisz. weduwe heeft uitgekocht Hillichgen haar dochter geprocreert bij Jacob voors. van haar vaders erfenis voor de somme van 1.000 car. gulden, die zij Marrigje zal bevestigen op 4 mr. eigen land op de noordzijde van Benschop.

30-4-1604: Willem Glaude in den name van Marichgen Jacob Cornelisz. weduwe zijn moeder en haar kinderen en voor hem zelven, doet gerechtelijk opzeggen Willem Aertsz. wonende haven de kerk de somme van 200 car. gulden.

5-8-1607: Zijn gecompareerd Marichgen Gerritsdr Jacob Cornelisz. weduwe met Jacob Thonisz. haar gecoren voogd, Jan Glaudesz. en Gijsbert Aertsz. voor hem zelve en als man en voogd van Aeltgen Glaudesdr. daar hij blijkende geboorte bij heeft en hebben overgegeven Willem Glaudesz. de zoon van Marrichgen voorschreven, broeder van Jan en zwager van Gijsbert als Marrichgen voor de helft en de ander elk hun kindsdeel van 9,5 mr. eigen land met huis, berg, daar Willem voorschreven als erfgenaam van zijn vader zijn deel in heeft. Liggende op de noordzijde van Benschop boven de kerk in een weer van 12 mr., daarvan 2'/2 mr. leengoed is van IJsselstein. Belend boven Gerrit Lauwensz. c.s. met 9 mr. eigen land en Marrichgen voorschreven met 8 mr. beneden.

178,204,477

Claude married Marrigje Gerrits Elger, daughter of Gerrit Cornelisz Elger and Aaltje Schrevels, in 1570 in Benschop.204 (Marrigje Gerrits Elger was born circa 1548 in Benschop 179 and died after 2 january 1612 in Benschop 179.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.