arrow
Jan Verkerk
(-)
? ?
(-)
Gerrit Jorisz van der Wolf
(Circa 1610-)
Lijsbeth Jans
(Circa 1605-)
Gerrit Jans Verkerk
(Circa 1630-)
Machteld Gerrits van den Dool
(Circa 1645-)
Machteld Gerrits Verkerk
(Circa 1670-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Hendrik Barends van der Wolf

Machteld Gerrits Verkerk 1249,2027

  • Born: Circa 1670, Noordeloos 2027
  • Marriage: Hendrik Barends van der Wolf 28 january 1693, Noordeloos 1249,2027

  General Notes:

Lidmaat 1695 Gr.l., met att. van Noordeloos.

27-5-1690 / fol. 40-53
Ingen (tekent: Gerritsen) Boel, schout, Willem Gerritsz van den Dool en Joris Ariensz Verwolff, schepenen.
Jan Gerritsz Verkerck, Arie Claesz van den Dool x Lesken Gerrits en Hilleken, Anneke en Mecheltie Gerrits minderjarige kinderen geass. met Joris Jansz Verkerck haar oom van vaderszijde en Gerrit Gerritsz van den Dool haar oom van moederszijde, testamentaire voogden, samen kinderen van Gerrit Jansz Verkerck za. x Macheltie Gerrits, mitsgaders Cornelis Ariensz Hooglander won. in Berch Ambacht x Marichie Gerrits Verkerck voordochter van voornoemde Gerrit Jansz Verkerck za. verdelen en verloten de goederen door hun vader za. nagelaten, Cornelis Ariensz Hooglander, 2 mrg hoijlant gelegen op noordzij van Noordeloos 3 hont 50 roe hoijlant gelegen als voren over de tient gemeen in 5 hont met Joris Ariensz en nog de noordhelft in een hennipacker groot 2 hont gelegen als voren;
Hilleke, Anneke en Mecheltie Gerrits: de hofstede op Grootewaert groot 6 mrg met huys en schuer, 2 mrg 75 roe gelegen op Berch Ambacht, met nog 14 hont land gelegen op noordzijde;
Jan Gerritsz Verkerck; het lege huijs met 5 mrg land gelegen op Grootewaert;
Arien Claesz van den Dool: 6 mrg 3 hont land gelegen op Blommendael. Verwezen wordt in de acte naar het testament van Gerrit Jansz Verkerck
d.d. 15-12-1681 voor notaris Brouwer te Gorinchem, vervolgens naar de nadere testamentaire dispositie van Gerrit Jansz Verkerck d.d. 12-12-1689 voor dezelfde notaris.
Ook wordt vermeld het testament van Gerrit Jansz Verkerck x Mecheltie Gerrits d.d. 5-9-1657 voor notaris Adriaen Ooms in de Nieuwpoort. 1199,1249

Machteld married Hendrik Barends van der Wolf, son of Barend Jacobs van der Wolf and Diewertje Jans, on 28 january 1693 in Noordeloos 1249.,2027 (Hendrik Barends van der Wolf was born circa 1665 in Noordeloos 2027.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.