arrow
Gerrit Jorisz
(Circa 1540-1581)
? ?
(-)
Joris Gerrits van der Wolf
(Circa 1580-1620)
? ?
(-)
Gerrit Jorisz van der Wolf
(Circa 1610-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Machteld Pieters

2. Lijsbeth Jans

Gerrit Jorisz van der Wolf 838

  • Born: Circa 1610
  • Marriage: (1): Machteld Pieters 155
  • Marriage: (2): Lijsbeth Jans 16 december 1632, Meerkerk 155,838

   Another name for Gerrit was Gerrit Jorisz van den Dool. 155

  General Notes:

25. 1 morgen land aan de noordzijde van Noordeloos, gemeen met Willem van Dam (1656: Gerard Jansz. (!) met het leen 26), strekkend van de Noordeloos (1656: de Ameidse opslag) tot de halve dwarssloot bij de Hoogt aan akkerland, boven: Hugo Willemsz. C.S. (1583: Cornelis Jaspersz.; 1656: oost: Cornelis Jaspersz. Sweer), beneden: Arnout Gijsbertsz. C.S. (1583: Cornelis Adriaansz. de Hoorde; 1656: west: Cornelis Adriaansz. Hordoom).
. .-. . -15. .: Pieter Jansz., 41/15.
16-2-1523: Joris Pietersz. bij dode van Pieter Jansz., zijn vader, 41/15.
14-11-1545: Pieter Jorisz. bij dode van Joris Pieter Jansz., zijn vader, 41/15.
24-2-1554: Gerard Jorisz. voor Pleuntje, dochter van Pieter Jorisz., zijn nicht, bij dode van haar vader, 41/15.
31-3-1581: Jacob Willemsz. Bakker te Gorinchem voor Pleuntje, zijn vrouw, bij dode van Gerard Jorisz., 41/15.
28-1-1583: Joris Gerardsz. bij overdracht door Jacob Willemsz. Bakker voor Pleuntje, diens vrouw, 41/15.
5-5-1614: Joris Gerardsz. met ledige hand, 41/15.
28-11-1616: Joris Gerardsz. met ledige hand, 41/15.
5-1-1619: Joris Gerardsz. van der Wolf bepaalt, dat het leen in de gemene boedel zal blijven tot de jongste erfgenaam mondig is, 41/15.
28-9-1620: Gerard Jorisz. bij dode van Joris Gerardsz. van der Wolf, zijn vader, 41/15.

26. 1 morgen land aan de noordzijde van Noordeloos, gemeen met Pieter Jansz., vader van de leenman (1583: Joris Gerardsz. met het leen 25; 1626: Gerard Jorisz.), strekkend van de opslag van de Noordeloos (1626: de Ameidse opslag) tot de halve dwarssloot 'bij de Hoogt aan akkerland, boven: Cornelis Matthijsz. (1583: Cornelis Jaspersz.; 1597: te Schoonhoven], beneden: erven Gijsbert Commersz. (1583: Cornelis Adriaansz. de Horde].
28-9-1504: Adriaan Pieter Jansz. bij overdracht door Willem van Dam Willemsz., 41/17.
5-4-1531: Joris Pieter Jansz. bij overdracht door Adriaan, zijn broer, 41/17.
De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 25 tot:
28-1-1583: Adriaan Gerardsz. bij overdracht door Jacob Willemsz. Bakker voor Pleuntje, diens vrouw, 41/17.
18-2-1597: Joris Gerardsz. voor Gerard Adriaansz. bij dode van Adriaan Gerardsz., gehuwd met Neejtje Klaasd., diens vader, met bepaling over een te bouwen huis, 41/17.
5-5-1614: Gerard Adriaan% met ledige hand, 41/17.
28-11-1616: Gerard Adriaansz. met ledige hand, 41/17.
7-12-1626: Gerard Jorisz. van der Wolf bij overdracht door Gerard Adriaansz. Vonk, 41 /17.
8-5-1630: Gerard Jorisz. te Meerkerk ook voor 'Willem, Adriaan en Annetje Joris, zijn broers en zuster, bij dode van Joris Gerardsz., hun vader, 41/17.

WK Meerkerk nr 5 d.d. 19-3-1672:
Op 19-3-1672 wordt een inventaris opgemaakt van de boedel van Gerrit Jorisz en Elisabeth Jans. Gerrit Jorisz had een voorkind bij zijn eerste vrouw Macheltgen Peters genaamd Annegen. Bij Elisabeth Jans had hij 5 kinderen, t.w. Macheltgen Gerrits, al overleden, gehuwd geweest met Gerrit Jansz Verkerck, bij wie 5 onmondige kinderen, Gerrit, Jan, Willem en Beertgen Gerrits. Zij bezaten o.a. land op Grootewaert in Noordeloos. 155

Gerrit married Machteld Pieters.155

Gerrit also married Lijsbeth Jans on 16 december 1632 in Meerkerk 155.,838 (Lijsbeth Jans was born circa 1605 in Noordeloos 838.)

  Marriage Notes:

Ondertrouw; trouwen te Noordeloos. 838

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.