arrow
Theunis Goosens
(Circa 1535-)
? ?
(-)
Goosen Theunisz
(Circa 1580-)
Hilligje Dirks
(Circa 1575-)
Adriaan Goosens
(Circa 1605-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Lijntje Willems

Adriaan Goosens 86,117

  • Born: Circa 1605
  • Marriage: Lijntje Willems 86

  General Notes:

Herbergier op de Vuijlendam.

9.14-7-1642
Comp. Adriaen Goossens [de RUIJTER], herbergier won. opt Vuijlendam, is geld schuldig aan Pieter Baltes van WEVELINXHOVEN, brouwer int Witte Claverblad binnen Gorinchem, f 400,- onderpand op zijn huis, staende opte Vuijlendam, ten zuiden Jan Meeusz en ten noorden Jan Vredericxsz BACKER en ten oosten de dijck en ten westen het pastorije lant,

12.05.1657
195 Hilleke Dircxz, weduwe van Goossen Thonis (die reeds testament maakte voor Gijsbert de Jager) bepaalt nog dat erven zullen haar drie levende kinderen en erfgenamen ab intestato (is: zonder testament): Arien, Dirck en Neeltje Goossens. Janneken echter, nu overleden, heeft bij haar huwelijk al 'n deel gehad en haar schoonzoon, Adriaen Jansz Cort, ijsercramer, wonende tot Vyanen, mag niet moeilijk gaan doen omdat hij geen erfgenaam wordt. Akte genoemd.

20. 1-9-1682
Comp. Cornelis Jansz HAEN, geh. met Aeltje Adriaens de RUIJTER, trp. aan Goosen Adriaens de RUIJTER, sijn swager, won. op den Vuijlendam že part van een huis op de Vuijlendam waarvan Goosen Adriaens al že part bezit en de andere helft de verdere erfgenamen van Adriaen Goosens (de RUIJTER) belend ten noorden Dirck Meessen BAEN en ten zuiden Crijn Gijsberts de GOEIJE,

34. 1-7-1684
Comp. Stijntje Ariens de RUIJTER, Joost Joossens KOIJ geh. met Teuntje Ariens de RUIJTER, Willem Ariens de RUIJTER, Arij Aelbertse [de BAS] geh. met Maria Ariens de RUIJTER, kinderen en schoonzoons van Arien Goosens de RUIJTER en Lijntje Willems, trp. aan Goossen Ariens de RUIJTER, haar broer en swager, 4/14e part in een huijs en erf op de Vuijlendam belend ten noorden Dirck Meessen BAENEN en ten zuiden Crijn Gijsberts de GOEIJE, 86,117

Adriaan married Lijntje Willems.86 (Lijntje Willems was born circa 1605.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.