Hilligje Dirks
(Circa 1575-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Goosen Theunisz

Hilligje Dirks 117

  • Born: Circa 1575
  • Marriage: Goosen Theunisz 117

  General Notes:

12.05.1657
195 Hilleke Dircxz, weduwe van Goossen Thonis (die reeds testament maakte voor Gijsbert de Jager) bepaalt nog dat erven zullen haar drie levende kinderen en erfgenamen ab intestato (is: zonder testament): Arien, Dirck en Neeltje Goossens. Janneken echter, nu overleden, heeft bij haar huwelijk al 'n deel gehad en haar schoonzoon, Adriaen Jansz Cort, ijsercramer, wonende tot Vyanen, mag niet moeilijk gaan doen omdat hij geen erfgenaam wordt. Akte genoemd.

26.05.1661
214 Leendert Thonisz Moll wonende Bleskensgraeff is schuldig aan Hilliken Dircxdr, weduwe van Goossen Thonisz (heemraet van Bleskensgraeff) 525 kar. gld. geleend voor 1 jaer rente den penninck 25 is 4 kar. gulden van 't hondert.

04.06.1680
65 Arien Aelbertsz de Bas (vgl. Brandwijk R 1 en 4) wonende op den Vuylendam onder Brantwijk (R... 1662) draagt over aan Arien Ariensz de Jong, wonende Bleskensgraeff, 391 roejen land die door zijn vrouw (zie bl. 76, 86, 97 Goosz) gerfd waren van Hielchjen Goossens, haar grootmoeder en Dierck Goossens, haar oom. Leggende 256 r in 'n weer van 8 m, ... Claesz weer (oost: Heilige Geestlanden Godtshuys 't Nieuwerkerck Dordrecht) en 135 r in 'n weer van 5 mrg. Aeltje Klooteweer. Oost de weduwe van Jacob Cornelisz Groot, west: Leendert Ariens c.s. Jasper Jacobsz, heemraat. [Weren Z33, Z28].

03.07.1684
76 Joost de Koy (Streefkerck) voor 446 r 11 voet. Stijntjen Ariens, weduwe van Gerrit van Baelen, wonende Vyanen met Goossen Adriaensz (volgt) als haar voogt, voor 55 r 11 voet. Arien Aelbertsz de Bas, voor 55 r 11 v alles zuytsijde in 2 weren: Claesen weer van 8 mrg. (oost: H. Geesthuis tNieuwerkerck), en Aeltje Cloote weer van 5 mrg. (oost de weduwe van Jacob Cornelisz Grooten. West: Leendert Ariens). Erffenisse gekomen van Hieltjen Goossen, haer grootmoeder, Dirck Goossen haer oom, Lijntje Willems, haar moeder; dragen dit alles 558 r 11 v zuytsijde over aan Goossen Adriaensz, op de Vuylendam onder Brantwijck, koper voor 60 kar. gld, waarvoor zij zijn voldaan. [Weren Z33, Z28].

22.05.1688
97 Willem Ariens Ruyter, wonende op den Vuylendam, mede namens Stijntgen Ariens, sijn suster, samen voor 1 mrg. 302 r 8 v, Jacob Symonsz (wonende Giessen Nieuwkerk) gehuwd met Janneken Ariens: 469 r 7 v dus samen, dragen over aan vaders en regenten Huys tNieuwkerck Dordrecht 2 mrg. 172 r 3 voet zuytsijde beneden Rijsebrugh in Claesenweer (8 m). Oost en west: regenten Huys tNieuwkerck. Dit land was de kopers aangekomen uit de boedel van Hilligjen Goossens, haer grootmoeder en Dirck Goossens haer oom. Prijs 130 kar. gld. de morgen. Koopsom 297.4.4. 117

Hilligje married Goosen Theunisz, son of Theunis Goosens and ? ?.117 (Goosen Theunisz was born circa 1580.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.