Lijntje Willems
(Circa 1605-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Adriaan Goosens

Lijntje Willems 86,117

  • Born: Circa 1605
  • Marriage: Adriaan Goosens 86

  General Notes:

34. 1-7-1684
Comp. Stijntje Ariens de RUIJTER, Joost Joossens KOIJ geh. met Teuntje Ariens de RUIJTER, Willem Ariens de RUIJTER, Arij Aelbertse [de BAS] geh. met Maria Ariens de RUIJTER, kinderen en schoonzoons van Arien Goosens de RUIJTER en Lijntje Willems, trp. aan Goossen Ariens de RUIJTER, haar broer en swager, 4/14e part in een huijs en erf op de Vuijlendam belend ten noorden Dirck Meessen BAENEN en ten zuiden Crijn Gijsberts de GOEIJE,

03.07.1684
76 Joost de Koy (Streefkerck) voor 446 r 11 voet. Stijntjen Ariens, weduwe van Gerrit van Baelen, wonende Vyanen met Goossen Adriaensz (volgt) als haar voogt, voor 55 r 11 voet. Arien Aelbertsz de Bas, voor 55 r 11 v alles zuytsijde in 2 weren: Claesen weer van 8 mrg. (oost: H. Geesthuis tNieuwerkerck), en Aeltje Cloote weer van 5 mrg. (oost de weduwe van Jacob Cornelisz Grooten. West: Leendert Ariens). Erffenisse gekomen van Hieltjen Goossen, haer grootmoeder, Dirck Goossen haer oom, Lijntje Willems, haar moeder; dragen dit alles 558 r 11 v zuytsijde over aan Goossen Adriaensz, op de Vuylendam onder Brantwijck, koper voor 60 kar. gld, waarvoor zij zijn voldaan. [Weren Z33, Z28]. 86,117

Lijntje married Adriaan Goosens, son of Goosen Theunisz and Hilligje Dirks.86 (Adriaan Goosens was born circa 1605.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.