Dirk Pieters van Woudenberg
(-)
Machteld Jans
(-)
Wolfert Jans van Ginkel
(Circa 1700-)
Simontje Dirks van Woudenberg
(1702-)
Claas Wolferts van Ginkel
(1737-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Gijsje Willems de Kruijf

Claas Wolferts van Ginkel 6,48

  • Born: Doorn 48
  • Christened: 22 december 1737, Doorn 48
  • Marriage: Gijsje Willems de Kruijf 28 march 1773, Overlangbroek 6,48

  General Notes:

Akte Inventarisnummer U237a6, aktenummer 164
Aktedatum 25-06-1776
Aktesoort Scheiding
Notaris J. DE CLEFAY ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jan Wulphertse van Ginkel
Woonplaats eerste partij: Amerongsendyk
Naam eerste partij: Nicolaes Wulphertse van Ginkel, broer
Woonplaats eerste partij: Overlangbroek
Naam eerste partij: Willem de Bruyn
Naam echtgenote eerste partij: x Maria van Ginkel, zuster
Woonplaats eerste partij: Werkhoven
Naam eerste partij: Jacob Overvest
Naam echtgenote eerste partij: x Johanna van Ginkel, zuster
Woonplaats eerste partij: Derthuysen
Naam tweede partij: Dirk Wulphertse van Ginkel, broer
Naam tweede partij: Gysbert van Swieten
Naam echtgenote tweede partij: x Teuntje van Ginkel, zuster
Woonplaats tweede partij: Derthuysen
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van hun vader Wulphert Janse van Ginkel, in leven weduwnaar van Symen van Woudenberg
Soort onroerend goed: huysinge en hofstede, met bouwhuys - naar tweede party - en bakhuys c.a. met 40 mergen zoo bouw- als weyland
Soort onroerend goed: 12 mergen land, wesende bouw- en enghlanden
Belendingen onroerend goed: ow: den bergh, omtrent het gadt van den berg boven en beneden: convent van St Servaas binnen Utrecht
Soort onroerend goed: huysinge, hofstede met 10 mergen zoo bouw- als weyland
Ligging onroerend goed: Goyerwetering
Belendingen onroerend goed: boven ow: Jan Versteeg voor en ww: eerste perceel
Gerecht onroerend goed: Derthuysen
Verwijzingen: openbare verkoping d.d. 4-6-1744 voor notaris P.H. Lindsay
Bijzonderheden: van eerste perceel zyn 20 morgen leenroerig aan huis van Klyn Zuylen of huis van Zuylenborg in Overlangbroek en het overige gedeelte is thinsgoed van de Domproostdy te Utrecht
Bijzonderheden: eerste party wordt uitgekocht

Akte Inventarisnummer U269c2, aktenummer 106
Aktedatum 19-10-1776
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris H. VAN DAM, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Neeltje Sloeserwey
Naam echtgenote eerste partij: wed. Willem de Kruyff
Naam eerste partij: kinderen en erven Willem de Kruyff:
Naam eerste partij: Willem de Kruyff
Naam eerste partij: Evert de Kruyff
Naam eerste partij: Klaas van Ginkel
Naam echtgenote eerste partij: x Gysje de Kruyff
Naam eerste partij: Maagje de Kruyff, minderjarig
Naam eerste partij: Dirk de Kruyff, minderjarig
Naam voogd eerste partij: voogd: Jan van Dam
Beroep voogd: secretaris van Zeyst en Driebergen
Naam tweede partij: Kornelis Maurits van Eelde
Naam gemachtigde tweede partij: q.q.: Cornelis van Ryn
Soort onroerend goed: 4 morgen lands, helft bouwland, helft met hout beplant
Naam onroerend goed: de Lange Akkers
Belendingen onroerend goed: boven: Pieter van Straten beneden: heer van Lunenburg
Gerecht onroerend goed: Overlangbroek, te Rynwaards
Verwijzingen: autorisatie d.d. 17-9-1776 van het hof van Utrecht

Akte inv.nr. U231a2, aktenr. 54, d.d. 14-01-1783
Aktesoort Procuratie
Notaris J. VAN DAM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: kinderen van + Willem de Kruyff:
Naam eerste partij: Willem de Kruyff
Naam eerste partij: Evert de Kruyff
Naam eerste partij: Dirk de Kruyff
Naam eerste partij: Klaas van Ginkel
Naam echtgenote eerste partij: x Gysbertje de Kruyff
Naam eerste partij: Jan Lochorst
Naam echtgenote eerste partij: x Maagje de Kruyff
Naam eerste partij: Aartje de Kruyff, eerder wed. Ary van Donselaar
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jochem Lochorst
Naam eerste partij: (klein)kinderen van Aartje de Kruyff en + Ary van Donselaar:
Naam eerste partij: Gysbertje van Donselaar
Naam echtgenote eerste partij: gehuwd met Aert van den Heyligenberg
Naam eerste partij: Wouter Jansen van Nes ( Wouter Jansen van Es )
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Adriaantje van Donselaar
Naam eerste partij: Aaltje van Nes, onmondige dochter van + Adriaantje van Donselaar
Naam voogd eerste partij: voogd: Helmert van Dam
Beroep voogd: notaris en procureur hove van Utrecht
Naam eerste partij: kinderen van Aartje de Kruyff en + Jochem Lochorst:
Naam eerste partij: Jan Lochorst
Naam eerste partij: Abraham Overvest
Naam echtgenote eerste partij: x Grietje Lochorst
Woonplaats eerste partij: x Grietje Lochorst
Woonplaats eerste partij: Beusichem, Overlangbroek, Darthuyzen en Utrecht
Naam tweede partij: Boudewyn Meckman
Woonplaats tweede partij: Amsterdam
Samenvatting inhoud akte: om uitkoop te passeren van Anna Leeringh uit de nalatenschap van Dirk de Kruyff en Jacoba Leeringh, in leven echtelieden, en de nalatenschap van Dirk de Kruyff te scheiden, het aandeel van de eerste 5 comparanten te ontvangen en het aandeel der laatste twee staken tot beheer over te geven aan Cornelis Twisk en Helmert van Dam
Verwijzingen: testament d.d. 24-11-1767 voor notaris J. van Tatenhove te Amsterdam
Verwijzingen: appointement d.d. 13-1-1783 van hof van Utrecht
Bijzonderheden: Aartje de Kruyff is zuster van + Dirk de Kruyff en heeft de lyftocht van de portie van haar (klein)kinderen
Bijzonderheden: Gysbertje van Donselaar is door hof van Utrecht bevoegd verklaard om zaken waar te nemen gedurende afwezigheid van haar echtgenoot 68

Claas married Gijsje Willems de Kruijf, daughter of Willem de Kruijf and Neeltje Sloeserweij, on 28 march 1773 in Overlangbroek 6.,48 (Gijsje Willems de Kruijf was born on 16 november 1750 in Overlangbroek 48 and was christened on 22 november 1750 in Overlangbroek 48.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.