arrow
Aart Gijsberts
(Circa 1540-)
Aaltje Gerrit Florisdr
(Circa 1545-)
Claude Hombruge
(Circa 1540-)
Marrigje Gerrits Elger
(Circa 1548-After 1612)
Gijsbert Aarts
(Circa 1570-)
Aaltje Claudesz Homburg
(Circa 1573-)
Claude Gijsberts
(Circa 1605-1670)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Aagje Laurensdr

2. Marrigje Gerrits

Claude Gijsberts 213

  • Born: Circa 1605, Benschop 213
  • Marriage: (1): Aagje Laurensdr 213
  • Marriage: (2): Marrigje Gerrits 13 november 1653, Benschop 213
  • Died: Benschop 213
  • Buried: 12 january 1670 213

  General Notes:

Schepen en armmeester van Benschop.

1-3-1650: Uitkoop tussen Glaude Gijsbertsz. geass. met Gijsbert Aardse zijn vader en Gerrit Gijsbertsz. als getuige ter eenre, en Marrigje Louwen (zijn schoonzuster) geass. met Jan Andriesen, Jacob Ariense, Harman Ariensz. en Arien Heijndricxe Boerefijn als getuigen ter andere zijde en verdelen. Glaude Gijsbertsz. zal hebben 8 mr. land met huis, hof, berg en schuur met bepotinge en beplantinge gelegen boven de kerk op de zuidzijde van Benschop. Marrigje Louwen zal hebben de hofstede daar haar moeder op gewoond heeft, staande aan de zuidzijde, mitsgaders 11 mr. liggende achter de genoemde hofstede, waarvan 7 mr. eigen land en 4 mr. leenroerig aan het huis IJsselstein. Waartegen Marrigje Louwen aan Glaude Gijsbertsz. zal betalen de som van 3.300 car gulden. Glaude Gijsbertsz. zal de hofstede en het land nog een jaar mogen bebouwen tegen een pacht.

1650 (geen datum vermeld): Staat en inventaris gedaan bij Glaude Gijsbertsz. weduwnaar en boedelhouder van Aagje Louwen. In de boedel wordt de schuld vermeld van Marrigje Louwen.

31-3-1650: Glaude Gijsbertsz. weduwnaar en boedelhouder van wijlen Aagien Louwen, heeft na voorgaande levering van inventaris en door bemiddeling van Gijsbert Aardse, Gerrit Gijsen ende Jan Jansen van Leerdam uitgekocht Jan Andriesz., Jacob Ariense, Marrigen Louwen ende Jannigje Ariensdr. alle 'omen en meuijen' en bloedvoogden van de drie nagelaten weeskinderen van Aagien Louwendr. bij den uitkoper verwekt. En dat voor de som van 6.600 car. gulden. Ieder weeskind 2.200 gulden en daar en boven als aandenken aan hun moeder een gouden ring 'van soodanige waerde als de discretie van de vader dat sal medebrengen'. Zal verder de boedelhouder gehouden zijn de drie kinderen te onderhouden en naar school te laten gaan. Glaude Gijsbertsz. zal daartegen houden alle bedden met toebehoren mitsgaders een beddetijk bij Heijndrickie Ariensdr. der weeskindere; 'groote moeder' achtergelaten en de resterende meubelen. In de marge: Compareerde Chiel Ariensse als man en voogd van Aeltge Glaudens, Lourens Glaudesz. en Gerrit Gijsen als voogd van Aert Glaudesz. en bekenden uit handen van Marrigie Gerritsdr. weduwe van Glaude Gijsbertsz. ten volle betaald te zijn 30-5-1671.

2-6-1653: Maaggien Gerrits, weduwe Jan Dammis, mitsgaders Gerrit Jan Dammisse, Daem Jan Dammisse haar sterk makende en caverende voor hun broers en zusters ter eenre en Adriaen Dammis voor hem zelf en als voogd van de kinderen van Maaggien Gerrits transporteren t.b. v Glaude Gijsbertsz. zes mr. eigen land met huis, hof, berg en schuur en bepotinge daar op staande liggende gemeen met 3 mr. van Z.H. de Prins van Oranje [...].

31-5-1654: Glaude Gijsbertsz. draagt uit naam van Marrigie Gerrits, weduwe Jan Dammisse, de som van 630 car. gulden over aan de armmeesters van Benschop, zijnde de resterende kooppenningen van land gekocht door Glaude van Marrigje. Marrigje had een schuld aan het armbestuur.

1659: Glaude Gijsbertsz. is armmeester.

30-5-1670: Merigje Gerritsdr. wed. Glaude Gijsbertsz. gewezen schepen, welke verklaarde over te dragen t.b. v. Aert Pieter Leendertsz. een hofstede met huis en acht morgen land met de bepotinge daarop staande, op de zuidzijde van Benschop.

1-5-1671: Geschil tussen Michiel Adriaensz. als getr. hebbende Aeltgie Glaudes en Lourens Glaudes v.h.z. en haar sterkmakende voor Aerdt Glaude, hun onmondige broer en zwager, erfgenamen van Aechie Lauwen haar moeder ende mede-erfgenaam van Glaude Gijsbertsz. hun vader ter eenre en Marrigie Gerritsdr. weduwe en boedelhoudster van Glaude Gijsbertsz. ter andere zijde. Er is een eerdere uitkoop van dato 31 mei 1650 na het overlijden van hun moeder. De weduwe heeft blijkende geboorte bij haar overleden man en Glaude testeerde te Benschop op 8 december 1655. De voorzoon Aert zal nog 2.200 gulden krijgen. De weduwe zal verder houden de gehele boedel, maar zij zal aan de drie voorkinderen gezamenlijk uitkeren de som van 2.000 gulden. In de marge: Op 6 juni 1671 verklaren de drie kinderen, vergezeld door hun oom Gerrit Gijsen voldaan te zijn. 213

Claude married Aagje Laurensdr, daughter of Laurens Andriesz and Hendrikje Ariens.213 (Aagje Laurensdr was born circa 1615 in Benschop 176,283 and died before 1 march 1650 176,283.)

Claude also married Marrigje Gerrits on 13 november 1653 in Benschop.213 (Marrigje Gerrits was born circa 1625 in Achthoven 176, died in Benschop 176 and was buried on 23 october 1695 176.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.