Theunis Jacobs
(Circa 1510-)
Marrigje
(-After 1573)
Cornelis Theunisz
(Circa 1540-Before 1579)
Lijntje Gorisdr
(Circa 1540-)
Jan Cornelisz Stout
(Circa 1570-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Adriaantje Claasdr

Jan Cornelisz Stout 79,413,417

  • Born: Circa 1570
  • Marriage: Adriaantje Claasdr 79,413

  General Notes:

Bouwman te Langerak.

ora Langerak 20 fol 19vo d.d. 2-4-1604: Aert Adriaensz, woen. in Peulwijck in de baronie Liesvelt, transp. aen Jan Cornelisz, Goris Cornelisz en Cornelis Bastiaensz 2½ m. en ½ quartier honts lants gelegen in Langeraeck in een weer lants van 11½ m., bel. O. en W. derfgen. van Willem Thonisz mit aenpaert in de betimmeringe, zoo vele hij over de erffenisse van zijn vader za. Adriaen Aertsz en zijn overleden halve zuster Maritgen Adriaens daerinne gerechtich is en bekenne daervan bij mangelinge voldaen te zijn mit den ontfanck van andere landen gelegen in Peulwijck zoo vele dvoirsz. Jan ende Goris Cornelisz ende Cornelis Bastiaensz over derffenisse van haer moeder za. ende dvoirsz. huer halve suster daerin gerechtich zijn.

dito fol 25 d.d. 12-12-1604: Jan Reyersz x Niesgen Aerts, won. aen Ghiessen Nieukerck, transp. aen Cornelis Baltensz zeker 2 m. lants, wesende 't rechte derdepaert van 6 m. in een weer groot 12 m. [weer 73] in Langeraeck, gecavelt met Thonis Aertsz en Cornelis Baltensz vsz., bel. O. Jan Cornelisz en Cornelis Bastiaensz, W. Cors Bastiaensz wed., mit 't aenpart van het huys, zulcx de comp.t in der vsz. qualite aengecomen is ten overlijden van Willem Thonisz za., (die tselve in lijftochte beseten hadde) over de erffenisse van Ychgen Aerts, zijns huysvrouwen zuster was.

6-2-1624 f110#
Jan Sijmons ter eenre Dirrick Claess, Claes Claess, Jan Corne­lis (STOUT x Adriaentge Claes) ende Maritghen Claes geass. met haar broer Dirrick, zalgr. Sijmon Bastiaensz vader van Jan Sijmons ende Trijntje Dirricks haer luijden gesamelijcken moeder, verdeling. /getekend door Dirck - en Claes Claesz en Jan Corss.

ora Langerak 25 fol 172 d.d. 31-3-1642: Gijsbert Mertensz als man en voocht van Hendricktgen Cornelis en Adriaen Petersz Verhouck als man en voocht van Maritgen Cornelis, tsamen kk. van Cornelis Bastiaensz Alblas sal., accorderen nopende de erffenisse van landerijen bij vn. Cornelis Bastiaensz nagelaten. Gijsbert Mertensz krijgt in de 2 weren van Alblas 4 m.. nog int weer van 13 m., daer vsz. Cornelis Alblas op gewoont en overleden is, 2 m. 1½ hont, waertegen Adriaen Pietersz oock 1 m. int selve weer krijgt en nog 3 m. 5 hont lants in een weer van 11 m. 3 hont ontrent de eijckenboom daer Jan Cornelisz Stout in sijn leven en nu Claes Jansz Stout op woont, bel. O. Anna Ningen en W. Aert Thonis c.s. 79,199,417

Jan married Adriaantje Claasdr, daughter of Claas Jans and Trijntje Dirks 79.,413 (Adriaantje Claasdr was born circa 1575.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.